Σάββατο, 17 Δεκεμβρίου 2011

ΣΠΕΚΟΥΛΑ ΧΕΙΡΙΣΤΟΥ ΜΟΡΦΗΣ...

ΑΝΤΙ ΝΑ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΔΑΠ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ...........................ΔΟΥΡΕΙΟΣ