Τρίτη, 31 Μαρτίου 2015

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΥΔΑΠ Συμμετοχή της ΟΜΕ στις εκδηλώσεις ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του Νερού στις Βρυξέλες 22-24 Μαρτίου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Συμμετοχή της ΟΜΕ στις εκδηλώσεις ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του Νερού στις Βρυξέλες 22-24 Μαρτίου 2015
Η Ομοσπονδία Εργαζομένων συμμετείχε στις φετινές εκδηλώσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Νερού 2015, στις Βρυξέλες, διαδηλώνοντας και θέτοντας το δικαίωμα στο νερό και στις υπηρεσίες αποχέτευσης στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής πολιτικής.
Εκ μέρους της Ομοσπονδίας, η Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων και Πρόεδρος του Συλλόγου Μηχανικών, Μαίρη Λιάπη, μίλησε στους παρευρισκόμενους για τις πρωτοβουλίες που έχουμε λάβει στην Ελλάδα για την ενημέρωση των πολιτών, για τη συγκέντρωση υπογραφών ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του φυσικού πόρου, αλλά και τα νομικά μέτρα που έλαβε η ΟΜΕ ΕΥΔΑΠ καθώς και για την μεγάλης σπουδαιότητας θετική Απόφαση του ΣτΕ με την οποία δόθηκε τέλος στα όποια σενάρια ιδιωτικοποίησης της ΕΥΔΑΠ.
Στα πλαίσια της διαφύλαξης του δημόσιου χαρακτήρα των υπηρεσιών νερού, παρουσιάστηκαν επίσης τα μέτρα κοινωνικής πολιτικής που εφαρμόζει η ΕΥΔΑΠ για τους πολίτες, ειδικά την περίοδο της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, με την πρόταση αυτά να υιοθετηθούν σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.
Η Ευρώπη οφείλει να διασφαλίσει το νερό ως ανθρώπινο δικαίωμα και όχι εμπόρευμα. Με οργανωμένες δράσεις και επιμονή στον αγώνα για δημόσιο νερό μπορούμε να πετύχουμε. Δεν εφησυχάζουμε, συνεχίζουμε μαζί με τους πολίτες.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΥΔΑΠ

ΠΚΕ... ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!

Με μεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015 η ετήσια εκδήλωση που από κοινού διοργάνωσαν το ΠΚΕ και Προμηθευτικός και Καταναλωτικός Συνεταιρισμός ΕΥΔΑΠ. 
Ευχαριστούμε όλους τους συναδέλφους που μας τίμησαν με την παρουσία τους. 


Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2015

ΕΥΔΑΠ: Καθαρά κέρδη 42 εκατ. ευρώ για το 2014

Με ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα έκλεισε το 2014 για την ΕΥΔΑΠ, καθώς ενίσχυσε περαιτέρω την αναπτυξιακή και κερδοφόρα πορεία της, στηρίζοντας παράλληλα τις ευαίσθητες οικονομικά ομάδες που πλήττονται από την οικονομική κρίση.
Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας διαμορφώθηκε στα 326,4 εκατ. ευρώ έναντι 336,2 εκατ. ευρώ το 2013, παρουσιάζοντας μείωση κατά 2,9% η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο στην εφαρμογή των νέων χαμηλών τιμολογίων για τους καταναλωτές στο πλαίσιο της ευρύτερης κοινωνικής πολιτικής της Εταιρείας.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) της Εταιρείας αυξήθηκαν κατά 4,8% παρά την μείωση του κύκλου εργασιών και διαμορφώθηκαν στα 87,6 εκατ. ευρώ έναντι 83,6 εκατ. ευρώ το 2013 κυρίως λόγω της μείωσης του συνολικού λειτουργικού κόστους κατά 1,2%, στα 276,7 εκατ. ευρώ έναντι 280,0 εκατ. Ευρώ.

Τα κέρδη προ φόρων της ΕΥΔΑΠ ανήλθαν στο ποσό των 63,5 εκατ. Ευρώ έναντι 61,3 εκατ. ευρώ το 2013, σημειώνοντας αύξηση 3,7%.

Τα κέρδη μετά φόρων για την εταιρεία διαμορφώθηκαν στο ποσό των 42,0 εκατ. ευρώ, έναντι 77,7 εκατ. ευρώ του 2013 τα οποία όμως δεν είναι συγκρίσιμα λόγω της θετικής επίδρασης από αναβαλλόμενη φορολογία κατά τη προηγούμενη χρήση.

Η ΕΥΔΑΠ συνεπής πάντα προς τους μετόχους της -με την αδιάλειπτη, από την ημέρα εισαγωγής της στο ΧΑ, ετήσια διανομή μερίσματος- θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, τη διανομή μερίσματος, όπως και πέρσι ίση με το 50%, των καθαρών κερδών του 2014, ποσού 21,3 εκατ. ευρώ (0,20 ευρώ ανά μετοχή).Πηγή:www.capital.gr

Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2015

World Water Day 2015: Right2water and workers in the spotlights = (Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό 2015: Right2water και των εργαζομένων

Water

European Federation of Public Service Unions

Dear colleagues,
On the occasion of World Water Day (22 March) many events took place and many statements have been made. This year World Water Day was marked by recognition and appreciation of the important work that people in the water sector do to provide all citizens with clean drinking water 24/7. 
In the Netherlands FNV participated in a campaign “THANK YOU for tap water!” that launched a nice video clip.
The Global Water Operators Alliance made a statement that pays tribute to the workers.
PSI issued a statement on water justice and UN General Secretary Ban-Ki-Moon stated that water and sanitation are the most essential needs and made a plea for more cooperation.
In many cities workers and citizens demonstrated in favour of the human right to water and sanitation and against privatisation or liberalisation of water services. In Brussels many activists from across Europe gathered to reiterate the demands of our ECI and to discuss the initiative of the European Parliament Environment Committee. Around the globe the struggle for the human right to water and sanitation continues in different shapes. Good news arrived from Indonesia where the court ordered to end the privatization of water in Jakarta and return the operation of water distribution in Jakarta to city owned water operator. 
See an overview of activities in pictures.
Water charge protest, Dublin 21 March 2015
In solidarity,

Jerry van den Berge
Right2Water team

EUROPEAN FEDERATION OF PUBLIC SERVICE UNIONS
40 Rue Joseph II, Box 5
1000 Brussels
http://www.epsu.org


Νερό

Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικάτων Δημοσίων Υπηρεσιών

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Νερού (22 Μαρτίου) πολλά γεγονότα έλαβαν χώρα και έχουν πολλές δηλώσεις έχουν γίνει. Φέτος η Παγκόσμια Ημέρα Νερού σημαδεύτηκε από την αναγνώριση και την εκτίμηση του σημαντικού έργου που οι άνθρωποι στον τομέα του νερού κάνει να παρέχουν σε όλους τους πολίτες με καθαρό πόσιμο νερό 24/7.
Στις Κάτω Χώρες, FNV συμμετείχε σε εκστρατεία «ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ για το νερό της βρύσης!», Που ξεκίνησε ένα ωραίο βίντεο κλιπ .
Το Global Water Operators Συμμαχία έκανε μια δήλωση που αποτίει φόρο τιμής στους εργαζομένους.
PSI εξέδωσε μια δήλωση σχετικά με τη δικαιοσύνη του νερού και του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Μπαν Κι-Μουν δήλωσε ότι η ύδρευση και η αποχέτευση είναι οι πιο βασικές ανάγκες και έκανε έκκληση για μεγαλύτερη συνεργασία .
Σε πολλές πόλεις οι εργαζόμενοι και οι πολίτες διαδήλωσαν υπέρ του ανθρώπινου δικαιώματος στο νερό και την αποχέτευση και ενάντια στην ιδιωτικοποίηση ή την απελευθέρωση των υπηρεσιών ύδρευσης. Στις Βρυξέλλες πολλοί ακτιβιστές από όλη την Ευρώπη συγκεντρώθηκαν για να επαναλάβει τις απαιτήσεις του ΔΓΕ μας και να συζητηθεί η πρωτοβουλία της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γύρω από τον κόσμο ο αγώνας για το ανθρώπινο δικαίωμα στο νερό και την αποχέτευση συνεχίζεται σε διάφορα σχήματα. Καλή είδηση ​​ήρθε από την Ινδονησία , όπου το δικαστήριο διέταξε να σταματήσει η ιδιωτικοποίηση του νερού στην Τζακάρτα και να επιστρέψει τη λειτουργία της ύδρευσης στην Τζακάρτα για την πόλη που ανήκει χειριστή νερό.
Δείτε μια επισκόπηση των δραστηριοτήτων σε εικόνες .
Διαμαρτυρία χρέωση του νερού, Δουβλίνο 21, Μαρτίου 2015
Σε αλληλεγγύη,
Jerry van den Berge
Η ομάδα Right2Water

Ευρωπαϊκή ομοσπονδία συνδικαλιστικών οργανώσεων
40 Rue Joseph II, Πλαίσιο 5
1000 Βρυξέλλες

http://www.epsu.org


ΟΜΕ ΕΥΔΑΠ 23 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΒρυξέλλεςΤετάρτη, 25 Μαρτίου 2015

Πρόσκληση ΠΚΕ και Προμηθευτικού και Καταναλωτικού Συνεταιρισμού ΕΥΔΑΠ

Μια ακόμα ευκαιρία να βρεθούμε και να διασκεδάσουμε όλοι μαζί στην ετήσια εκδήλωση που διοργανώνουν από κοινού το ΠΚΕ και ο Προμηθευτικός και Καταναλωτικός Συνεταιρισμός ΕΥΔΑΠ.
Η φετινή μας εκδήλωση θα γίνει την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015
 στο Gazarte (Βουτάδων 32 – 34 στο Γκάζι-Στάση Μετρό Κεραμεικός.)
 Ώρα προσέλευσης 21.00

Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2015

Διαμαρτυρία ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΥΔΑΠ στην πλατεία Place Λουξεμβούργο, Βρυξέλλες

ΤΟ ΝΕΡΟ ΕΙΝΑΙ Η ΖΩΗ ΜΑΣ

Το νερό, ο επονομαζόμενος και ως «λευκός χρυσός», είναι ένα από τα βασικά συστατικά της ζωής, το οποίο η ΕΥΔΑΠ διαχειρίζεται και διανέμει με σεβασμό και ευαισθησία.

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ

Πηγή ζωής, οικονομίας και ανάπτυξης


Το νερό, ο επονομαζόμενος και ως «λευκός χρυσός», είναι ένα από τα βασικά συστατικά της ζωής, το οποίο η ΕΥΔΑΠ διαχειρίζεται και διανέμει με σεβασμό και ευαισθησία.

Εχοντας πάντα στο επίκεντρο των πρακτικών της το τρίπτυχο κοι­νωνία, άνθρωπος και φυσικό περιβάλλον,  η ΕΥΔΑΠ αναπτύσσει την επιχειρηματική της δράση ταυτόχρονα με τις αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που εφαρμόζει στο σύνολο των ενεργειών της με στόχο τη συνεχή και πολυεπίπεδη προσφορά στο κοινωνικό σύνολο.
Το 1992 σε συνδιάσκεψη του ΟΗΕ σχετικά με το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη, καθιερώθηκε η 22α Μαρτίου ως η Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό, με στόχο την ευαισθητοποίηση αλλά και την ανάδειξη της σημαντικότητας του μοναδικού αυτού φυσικού πόρου.
Η ΕΥΔΑΠ από την ίδρυσή της λειτουργεί αναγνωρίζοντας πως η διαχείριση του νερού αποτελεί πρώτα και πάνω απ' όλα μια ζωτικής σημασίας παροχή προς την κοινωνία. Το νερό πρέπει να είναι ένα αγαθό προσιτό σε όλους και η ΕΥΔΑΠ φροντίζει μέσα από οργανωμένες δράσεις και πρωτοβουλίες να διασφαλίζει πως όλοι οι πολίτες θα έχουν πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας πόσιμο νερό.

Η συνεισφορά στην πρόοδο και την ευημερία της ελληνικής κοινωνίας με την ταυτόχρονη βιώσιμη επιχειρηματική ανάπτυξη, αποτελεί τη βάση της στρατηγικής της ΕΥΔΑΠ. Στο πλαίσιο αυτό η Εταιρεία επιδεικνύει κοινωνική ευαισθησία μέσα από την υλοποίηση οργανωμένων δράσεων και πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην υποστήριξη του κοινωνικού συνόλου.
Ειδικά τιμολόγια
Πιο συγκεκριμένα η ΕΥΔΑΠ παρέχει ειδικά τιμολόγια χαμηλής χρέωσης σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες με τρία παιδιά, καθώς και σε υπερήλικες άνω των 75 ετών με χαμηλό εισόδημα.
Επιπλέον, έχει θέσει σε εφαρμογή νέο πρόγραμμα διακανονισμού οφειλών καταναλωτών, που περιλαμβάνει προσωρινή αναστολή των μέτρων αναγκαστικής είσπραξης μέχρι ποσού 3.000 ευρώ και απλούστευση της διαδικασίας διακανονισμού με γρήγορη έγκριση των αιτημάτων χωρίς την υποχρέωση υποβολής πλήθους δικαιολογητικών.
Με αρωγό το Ανθρώπινο Δυναμικό της Εταιρείας, η ΕΥΔΑΠ εργάζεται ακατάπαυστα για να παρέχει στους πολίτες υψηλής ποιότητας υπηρεσίες. Ως εκ τούτου, φροντίζει παράλληλα να παρέχει στο προσωπικό της ασφαλείς συνθήκες εργασίας, ίσα δικαιώματα και ευκαιρίες για όλους τους εργαζομένους, καθώς και να υλοποιεί συνεχώς προγράμματα επιμόρφωσής τους.

Επιπλέον, η Εταιρεία, αναγνωρίζοντας τη σημασία των επιπτώσεων που επιφέρει η κλιματική αλλαγή, τη μείωση της διαθεσιμότητας των φυσικών πόρων και τη διαρκή υποβάθμιση του περιβάλλοντος, εντάσσει συνεχώς στην επιχειρηματική της δραστηριότητα διαδικασίες που αποσκοπούν στη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος.
Για τον λόγο αυτό, περιορίζει τις άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις που προκαλούνται από τη λειτουργία της και υιοθετεί τις πιο σύγχρονες μεθόδους για την ορθολογική χρήση του νερού σε όλο τον κύκλο διαχείρισής του. Αποδεικνύει έτσι την περιβαλλοντική της υπευθυνότητα μέσω της εξοικονόμησης φυσικών πόρων και ενέργειας, αλλά και μέσω της συνεχούς ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης εργαζομένων και πελατών.
Το πρόγραμμα
Μέσω του ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού προγράμματος «Ο Σταγονούλης», το οποίο απευθύνεται σε δημοτικά σχολεία ή σε παιδιά σχολικής ηλικίας μέσω των σχολειών τους, έχει προσεγγίσει με υπευθυνότητα χιλιάδες παιδιά τα τελευταία 20 χρόνια, στα οποία μαθαίνει να αντιλαμβάνονται τη σημασία του νερού για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.
Μέσα από πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό τα παιδιά κατανοούν τη διαχρονική αλληλεπίδραση ανθρώπου - περιβάλλοντος και αντιλαμβάνονται ότι το νερό αποτελεί προϋπόθεση της ανθρώπινης ύπαρξης και ζωής στον πλανήτη, αναντικατάστατο φυσικό πόρο, οικονομικό αγαθό μείζονος αξίας και περιβαλλοντικό στοιχείο. Επιπλέον η ΕΥΔΑΠ, συνδυάζοντας και το κομμάτι του πολιτισμού, φροντίζει ώστε να αναδεικνύεται η ιστορία της ύδρευσης μέσω του υψηλής αξίας ιστορικού υλικού που διαθέτει, με την έκδοση λευκωμάτων αλλά και άλλων δράσεων.

Στόχος της ΕΥΔΑΠ είναι να ευαισθητοποιεί όλο και περισσότερους πολίτες πάνω στο κομμάτι της ορθής διαχείρισης του νερού και του σεβασμού του φυσικού περιβάλλοντος διασφαλίζοντας ταυτόχρονα κορυφαίας ποιότητας πόσιμο νερό και σύγχρονες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες.
Η 22α Μαρτίου, Παγκόσμια Ημέρα Νερού, είναι ημέρα ευθύνης και υπενθύμισης πως το νερό που για εμάς θεωρείται αυτονόητο, για εκατομμύρια ανθρώπους στον πλανήτη αποτελεί είδος πολυτελείας. Η βρύση μας «στάζει θησαυρό», τον οποίο όλοι πρέπει να διαχειριζόμαστε με σεβασμό και σύνεση.
 ethnos.gr

Σάββατο, 21 Μαρτίου 2015

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΥΔΑΠ --22 Μαρτίου 2015 Παγκόσμια Ημέρα Νερού

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
22 Μαρτίου 2015 Παγκόσμια Ημέρα Νερού

Μετά τη συλλογή 1,9 εκατομμυρίων υπογραφών της πρωτοβουλίας right2water.  – Δικαίωμα στο Νερό, υπό την αιγίδα της EPSU τον Φεβρουάριο του 2014 και την κατάθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του νερού, στην οποία συμμετείχε ενεργά και η Ομοσπονδία Εργαζομένων ΕΥΔΑΠ, συνεχίζουμε τον αγώνα μας.
Φέτος γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα Νερού, συμμετέχοντας στις εκδηλώσεις που θα γίνουν στις 22-24 Μαρτίου στις Βρυξέλες, διαδηλώνοντας δίπλα στους Ευρωπαίους Πολίτες, Εργαζόμενους και άλλα Συνδικάτα από όλο τον κόσμο.
Διεκδικούμε:

1. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και οι χώρες μέλη να υποχρεωθούν να διασφαλίσουν ότι όλοι οι κάτοικοι θα έχουν πρόσβαση σε φθηνό, πόσιμο, ποιοτικό νερό και σε συνθήκες υγιεινής.
2. Το νερό είναι ανθρώπινο δικαίωμα και όχι εμπορικό προϊόν και οι υπηρεσίες παροχής νερού πρέπει να βρίσκονται πάντα υπό δημόσιο έλεγχο. Μόνο έτσι διασφαλίζεται η δημόσια υγεία και η βιώσιμη ανάπτυξη με ταυτόχρονη προστασία των υδάτινων πόρων.
Η 22 Μαρτίου είναι μέρα αφύπνισης και ευαισθητοποίησης
ΤΟ ΝΕΡΟ ΕΙΝΑΙ Η ΖΩΗ ΜΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΥΔΑΠ

Διαμαρτυρία στις 23 Μαρτίου στην πλατεία Place Λουξεμβούργο, ΒρυξέλλεςΟι πολίτες που προέρχονται από όλη την Ευρώπη, που αντιπροσωπεύουν τα σχεδόν δύο εκατομμύρια ανθρώπους που στήριξαν την πρωτοβουλία η πρώτη επιτυχημένη Ευρωπαίων Πολιτών για το δικαίωμα στο νερό θα υπενθυμίσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα πρέπει να εργαστούν για τους πολίτες τους, όχι για τις επιχειρήσεις.
Πότε:
Στις 23 Μαρτίου, την ημέρα μετά την Παγκόσμια Ημέρα Νερού
Πού:


Διαμαρτυρία στις 12:30 στην πλατεία Place Λουξεμβούργο, Βρυξέλλες
Ποιος:
Η διαμαρτυρία οργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό Κίνημα νερού, ένα δίκτυο που συγκεντρώνει λαϊκά κινήματα σε όλη την Ευρώπη οποίου στόχος είναι να ενισχύσει την αναγνώριση του νερού ως κοινό αγαθό και ως θεμελιώδες δικαίωμα καθολικής.
Η κλήση υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημόσιων Υπηρεσιών Ένωσης (EPSU)
Οι διοργανωτές θα παρέχουν ομιλητές από τα συνδικάτα και τις οργανώσεις του νερού από την Πορτογαλία, την Ισπανία, την Ιρλανδία, την Ιταλία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ολλανδία, την Ελλάδα, μεταξύ άλλων.
Γιατί:
Έχει περάσει ένας χρόνος από τη λεγόμενη «θετική» απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρωτοβουλία η πρώτη επιτυχημένη Ευρωπαίων Πολιτών (ΠΕΠ) και δεν υπήρξε οποιαδήποτε ενέργεια. Σχεδόν δύο εκατομμύρια πολίτες που υποστήριξαν την πρωτοβουλία περιμένουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εφαρμόσει το Ανθρώπινο Δικαίωμα για Νερό στην ΕΕ, και να σταματήσει η εμπορευματοποίηση του νερού και αποκρατικοποιήσεις.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αγνοεί το ανθρώπινο δικαίωμα στο νερό στην ατζέντα της όπως φαίνεται καθαρά από ου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου 4 νερού που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες την ίδια ημέρα και με την ανακοίνωσή της σχετικά με την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα και η οδηγία για τις πλημμύρες της 9 Μαρτίου 2015 .
Αυτή τη στιγμή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συζητά τη γνώμη του για την πρωτοβουλία και το ανθρώπινο δικαίωμα στο νερό, το οποίο θα τεθεί σε ψηφοφορία στην ολομέλεια τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους.
Ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη να εξαρτούν την πρόσβαση σε νερό και αποχέτευση ανθρώπινο δικαίωμα, να σταματήσουν την προώθηση των ιδιωτικοποιήσεων και της απελευθέρωσης και μια σαφή εξαίρεση των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης σε κάθε εμπορική συμφωνία. Και ζητάμε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να κάνει μια ισχυρή δήλωση για την επίτευξη των στόχων αυτό.

Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2015

Δ΄ Χαιρετισμοί στο εκκλησάκι του ΠερισσούΑ Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΠΡΟΣ:  Όλο το προσωπικό

Γίνεται γνωστό ότι στις 20 Μαρτίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ., θα ψαλούν στον Ι. Ναό του Περισσού οι Δ΄ Χαιρετισμοί της Παναγίας μας.

Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΑΕ-ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΕΡΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ε.Υ.Α.Ε./Ε.ΥΔ.Α.Π.
N.1568/85
Αθηνάς 58, Τ.Κ.105 51 – ΑΘΗΝΑ
e-mail: eyae@eydap.gr Τηλ. 210-7495795 FAX 210-7495796


22 Μαρτίου
Μία ημέρα για να γιορτάσουμε… Την Παγκόσμια Ημέρα Νερού που καθιερώθηκε στη Συνδιάσκεψη του ΟΗΕ σχετικά με το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη. Πραγματοποιήθηκε στο Ρίο Ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας, τη σχετική απόφαση πήρε η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις 22 Δεκεμβρίου 1992 και όρισε την 22α Μαρτίου ως Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό.


Μια ημέρα για να σεβαστούμε… Τη μοναδική πηγή ζωής για τον άνθρωπο που εξελίσσεται σε είδος πολυτελείας καθώς:  


* 2 στους 10 ανθρώπους του πλανήτη δεν έχουν πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό με αποτέλεσμα να πεθαίνουν 4.000 παιδιά κάθε χρόνο.
* 4 στους 10 δεν διαθέτουν έστω και στοιχειώδες σύστημα διάθεσης λυμάτων.
* 35.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε μέρα λόγω έλλειψης πόσιμου νερού αλλά και από τις συνέπειες της ρύπανσης των επιφανειακών και υπόγειων νερών δηλαδή 10 φορές περισσότεροι από αυτούς που σκοτώνονται κάθε χρόνο σε πολέμους…

.
Μία ημέρα για να αλλάξουμε… Το νερό είναι υγεία!!


* Πλύνετε τα χέρια σας… μπορεί να σας σώσει τη ζωή. Το τακτικό πλύσιμο των χεριών, είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους για να αφαιρέσετε τα μικρόβια, και να προλάβετε τη εξάπλωσή τους σε εσάς και σε άλλους.
* Πιείτε στην υγειά σας… Το νερό είναι απαραίτητο για την ανθρώπινη υγεία. Το ανθρώπινο σώμα, κατά μέσο όρο αποτελείται από 70% νερό. Ένας άνθρωπος μπορεί να επιβιώσει εβδομάδες χωρίς τροφή, αλλά μόνο ημέρες χωρίς νερό. Το νερό είναι απαραίτητο για την επιβίωσή μας. 


Μία ημέρα για να προετοιμαστούμε… Σύμφωνα με τον ΟΗΕ υπάρχουν 300 σημεία σ’όλο τον πλανήτη τα οποία είναι δυνητικά πεδία συγκρούσεων σχετικά με το νερό…
Ας διαχειριστούμε το διάφανο χρυσό, το νερό, εξετάζοντας κάθε ενδεχόμενο και δημιουργώντας το μέλλον που θέλουμε… δεν το οφείλουμε σ’εμάς αλλά στα παιδιά μας


ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΥΑΕ/ΕΥΔΑΠ

Ο Πρόεδρος
Ρετουνιώτης Διονύσης
Ο Γραμματέας
Κουτής Χρήστος

Τρίτη, 17 Μαρτίου 2015

ΕΥΔΑΠ Διαγωνισμός... Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νερού στις 22/03

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νερού στις 22/03, η ΕΥΔΑΠ σε συνεργασία με το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ-ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ, εξασφάλισε για τους φίλους της στο "Facebook/ Twitter” "5 διπλές προσκλήσεις για τις εκθέσεις του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας - Κέντρο ΓΑΙΑ".
Κάνε "share/ retweet" τη φωτογραφία του Διαγωνισμού από τη σελίδα της ΕΥΔΑΠ στο προφίλ σου, ενημέρωσε τους φίλους σου για τη σημασία του νερού και κατοχύρωσε τη συμμετοχή σου στην κλήρωση.
Ο Διαγωνισμός λήγει την Κυριακή 22 Μαρτίου στις 23:59. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 23/3, και μέσα στην ημέρα θα ανακοινωθούν οι 5 τυχεροί νικητές.

Καλή επιτυχία!

Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2015

Πεδίο κοινωνικής ευθύνης.. το Θριάσιο για την ΕΥΔΑΠ

Σε μια εποχή παρατεταμένης κοινωνικής… ανομβρίας, λόγω της σύνθεσης και πολυεπίπεδης κρίσης που διέρχεται η Ελλάδα, όχι μόνο σε οικονομικό επίπεδο, αλλά στο σύνολο του δημοσίου βίου, η ΕΥΔΑΠ στέκεται ως εξαίρεση ενός κράτους… ολίγον αδιάφορου.
Έτσι, η διοίκηση της ΕΥΔΑΠ αποφάσισε να συνεχίσει να βάζει πλάτη για τους κατοίκους του Θριασίου, επεκτείνοντας μέχρι τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους, την ισχύ του μέτρου για την οικονομική ενίσχυση της σύνδεσης ακινήτων της περιοχής, στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης.
Κεντρική στόχευση της συγκεκριμένης δράσης της ΕΥΔΑΠ, που κέρδισε από την πρώτη στιγμή θετικά σχόλια για την εφαρμογή της, είναι το να καταστεί εφικτή η σύνδεση όσο το δυνατόν περισσότερων ακινήτων με τον κεντρικό αγωγό, προκειμένου τα λύματα να οδηγούνται στο Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Θριασίου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το ΚΕΛΘ διαθέτει υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, και με τη συγκεκριμένη δράση της ΕΥΔΑΠ μπαίνει τελεία σε ένα ξεπερασμένο σύστημα διαχείρισης που εφαρμόστηκε τα προηγούμενα χρόνια, με κόστος για τη δημόσια υγεία των πολιτών, για το περιβάλλον, καθώς και για την τοπική οικονομία.
Το μέτρο που εφαρμόζει η ΕΥΔΑΠ, αφορά την ενίσχυση μέχρι του ποσού των 1.500 ευρώ, για όσους καταναλωτές υποβάλλουν σχετικό αίτημα σύνδεσης το πρώτο εξάμηνο του 2015, ενώ η πλήρης αποπληρωμή του ποσού υπολογίζεται σε βάθος πενταετίας.
Επιπροσθέτως, η ΕΥΔΑΠ θα ανακουφίσει περαιτέρω τα οικιακά νοικοκυριά, με το να μην χρεώσει στον λογαριασμό των συγκεκριμένων καταναλωτών τα τέλη χρήσης υπονόμων, παρά το γεγονός ότι έχει ήδη παρέλθει εξάμηνο από την κατασκευή του δικτύου.
Σε σχετικό δελτίο Τύπου που εξέδωσε, η ΕΥΔΑΠ αναφέρει ότι “για περισσότερες πληροφορίες οι κάτοικοι των περιοχών μπορούν να απευθύνονται στο Περιφερειακό Κέντρο ΕΥΔΑΠ της Ελευσίνας (τηλ. 210-21.44.960 και 210-55.47.731), ή σε οποιοδήποτε άλλο Περιφερειακό Κέντρο της ΕΥΔΑΠ”.
 http://ysterografa.gr

Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2015

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΥΔΑΠ 10-3-2015

Σχετικά με το περιστατικό της ένοπλης ληστείας που συνέβη στις 2 Μαρτίου 2015 και την εμπλοκή τριών εργαζομένων σε αυτή, δηλώνουμε τα εξής:


Πρόκειται για εντελώς μεμονωμένο περιστατικό που σε καμία περίπτωση δεν χαρακτηρίζει το σύνολο των εργαζομένων της ΕΥΔΑΠ που καθημερινά εργάζεται με ήθος και εντιμότητα προσφέροντας τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες στους πολίτες.
Λόγω της σοβαρότητας των πράξεων των συγκεκριμένων ατόμων, οι οποίες δε συνάδουν με την ιδιότητα του υπαλλήλου της ΕΥΔΑΠ, κινήθηκαν άμεσα οι προβλεπόμενες πειθαρχικές διαδικασίες.
Το Πειθαρχικό Συμβούλιο, στο οποίο συμμετέχει και εκπρόσωπος των εργαζομένων εισηγήθηκε την άμεση έναρξη της πειθαρχικής δίωξης και την εφαρμογή του Νόμου.
Η Ομοσπονδία Εργαζομένων ΕΥΔΑΠ, καταδικάζει κατηγορηματικά κάθε τέτοια ενέργεια.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΥΔΑΠ

Τρίτη, 10 Μαρτίου 2015

H Παναγία Ιεροσολυμίτισσα στην Αθήνα

Άφιξις της Ιεράς Εικόνος της Παναγίας της Ιεροσολυμιτίσσης στην Αθήνα
Την 24η Μαρτίου 2015 ο Έξαρχος του Παναγίου Τάφου εν Ελλάδι, Αρχιμανδρίτης Δαμιανός, θα μεταφέρει από την Αγία Πόλη των Ἱεροσολύμων και τον Πάνσεπτο και Θεομητορικό Τάφο της Υπεραγίας Θεοτόκου εν Γεθσημανή τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ιεροσολυμιτίσσης στον Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων-Πλάκα, Μετόχιον του Παναγίου Τάφου εν Ελλάδι. Η ιερή εικόνα της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας, προς αγιασμό και ευλογία των πιστών από την Αγία Γη, θα τίθεται σε προσκύνηση καθημερινώς, συμφώνως προς το κάτωθι πρόγραμμα:
Τρίτη, 24/03/2015, ώρα 18:00
Επίσημη υποδοχή της Ιεράς Εικόνος
εις τον Ιερόν Ναόν Αγίων Αναργύρων
Τρίτη, 24/03/2015, ώρα 19:00
Αγρυπνία επί τη Εορτή του Ευαγγελισμού της Υπεραγίας Θεοτόκου
Τετάρτη, 25/03/2015
Ώρες λειτουργίας του Ιερού Ναού προς προσκύνηση της Ιεράς Εικόνος 10:00-19:00
12:00 Παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο
17:30 Ιερό Ευχέλαιο
Πέμπτη, 26/03/2015
8:00 Όρθρος, Εσπερινός
12:00 Παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο
17:30 Μέγα Απόδειπνο, Ιερό Ευχέλαιο

ΚΑΘ’ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
(ΠΛΗΝ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ)
Ο ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ
07:00 (ΟΤΑΝ ΤΕΛΕΙΤΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)
Ή ΑΛΛΩΣ ΑΠΟ ΤΙΣ
08:00 (ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΤΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)
ΕΩΣ ΤΙΣ 19:00,
ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ.
πηγή: http://www.pentapostagma.gr

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΗΣ 11-3-2015, ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ


Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2015

Όταν τα παιδιά μιλάνε για την ΕΥΔΑΠ..........

Εκπαιδευτήρια Θεμιστοκλής

Επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της ΕΥΔΑΠ

           Η ΕΥΔΑΠ είναι η μεγαλύτερη εταιρεία ύδρευσης και αποχέτευσης στην Ελλάδα. Σκοπός της είναι η παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης, καθώς, επίσης, έργα και διαδικασίες για την επεξεργασία των λυμάτων. 
           Πρόκειται για μία πολύ δύσκολη δουλειά και το διαπιστώσαμε,  όταν επισκεφτήκαμε τις εγκαταστάσεις της ΕΥΔΑΠ στο Γαλάτσι. Απ' όσα μας παρουσίασαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που παρακολουθήσαμε, καταλάβαμε πως για να έχουμε καθημερινά νερό στα σπίτια μας, χρειάζεται πολύ κόπο, καθώς η διαδικασία επεξεργασίας του νερού είναι πολύπλοκη.
          Αυτό  το έργο, όμως, το αναλαμβάνουν οι υπάλληλοι της ΕΥΔΑΠ που, γενναία και με κίνδυνο της ζωής τους, το φέρνουν εις πέρας. 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΡΛΑΚΗΣ 


Δείτε μας παρακάτω να γράφουμε τα δικά μας μηνύματα που στολίζουν το δέντρο της προστασίας του νερού...