Τρίτη, 28 Ιουνίου 2016

ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΜΑΝΩΛΗ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων στο Δ.Σ.
Αγγελάκης Μανώλης

ΔΗΛΩΣΗ

  Είναι πρωτοφανές στα χρονικά της Εταιρείας και άκρως ανησυχητικό το γεγονός ότι η Ομάδα Εργασίας που ασχολείται με τα μισθολογικά, αντί να παραδώσει ως όφειλε, το πόρισμα της, εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία επιτίθεται στην Ομοσπονδία Εργαζομένων της ΕΥΔΑΠ και σε Σωματεία.

  Χωρίς να είναι αυτός ο ρόλος τους και με την έγκριση της Διοίκησης ορισμένα μέλη της Επιτροπής συνέταξαν ένα κείμενο που επί της ουσίας δεν λέει τίποτα και με ασάφειες και γενικόλογες τοποθετήσεις μόνο αναστάτωση και σύγχυση δημιουργεί στους εργαζόμενους της Εταιρείας.

  Εκ του αποτελέσματος είναι φανερό ότι ήταν άστοχη η ενέργεια της Διοίκησης να συστήσει τη συγκεκριμένη ομάδα εργασίας αφού όφειλε να έχει επιληφθεί του θέματος με τις  υπηρεσιακές διαδικασίες και να έχει ήδη επιλύσει το ζήτημα αφού έχουν ήδη παρέλθει δύο μήνες.

  Είναι προφανές ότι λεφτά υπάρχουν όταν πρόκειται  να διανεμηθεί το σύνολο της κερδοφορίας στους μετόχους,  να ανατεθούν εργολαβίες και μελέτες πολλών εκατομμυρίων ευρώ και για να γίνει επιστροφή κεφαλαίου αλλά όχι για να αποδοθούν τα οφειλόμενα στους εργαζόμενους.

Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2016

Οι κληρωθέντες φοιτητές ΔΙΜΗΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2016


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Οι κληρωθέντες φοιτητές θα ενημερωθούν ηλεκτρονικά (μέσω mail) από την Υπηρεσία Προσωπικού της ΕΥΔΑΠ ΑΕ σχετικά με την ημερομηνία προσέλευσης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πρόσληψή τους.

24-6-2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΜΕ ΕΥΔΑΠ


ΔΑΚΕ ΕΥΔΑΠ ΟΛΑ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ – ΟΥΤΕ ΣΤΑΓΟΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ



Ιουνίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΟΛΑ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ – ΟΥΤΕ ΣΤΑΓΟΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

Σε μια πρωτοφανή στα χρονικά της Εταιρείας απόφαση, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων  της ΕΥΔΑΠ διανέμει το 76% των κερδών της Εταιρείας στους μετόχους.
Κι ενώ αρχικά η Απόφαση του ΔΣ ΕΥΔΑΠ προέβλεπε ποσό 0,21 €/μετοχή, κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης προτάθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο αύξηση του ποσού αυτού στα 0,31€/μετοχή, ανεβάζοντας το συνολικό μέρισμα στα 33 εκατ. ευρώ αντί των 22 εκατ. ευρώ που είχε αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.
Την ίδια ώρα οι εργαζόμενοι που δημιούργησαν αυτήν την κερδοφορία όχι μόνο δεν έχουν κανένα μερίδιο από τα κέρδη της Εταιρείας αλλά αντίθετα βλέπουν τις αποδοχές τους να μειώνονται διαρκώς αφού πλήττονται βάναυσα από την άμεση και έμμεση φορολογία και το νέο ασφαλιστικό, ενώ θα δεχθούν τη χαριστική βολή με το Νόμο για τα εργασιακά που θα ψηφιστεί το Φθινόπωρο.
Στα πλαίσια της άμεσης ιδιωτικοποίησης της ΕΥΔΑΠ μετά την ένταξή της στο Υπερταμείο, έχει ήδη αποφασιστεί η Επιστροφή Κεφαλαίου, που θα έχει ως συνέπεια η ΕΥΔΑΠ να μην μπορεί να υλοποιήσει το Επενδυτικό της Πρόγραμμα και να μην είναι συνεπής στις υποχρεώσεις της απέναντι στους πολίτες.
Η κυβέρνηση της «αριστεράς» αποδείχθηκε ικανότατη στο να εφαρμόζει τις πιο ακραίες-σκληρές νεοφιλελεύθερες πολιτικές ψηφίζοντας με χαρακτηριστική ευκολία όσα κατήγγειλε λίγους μήνες πριν.

Οι εργαζόμενοι θα δώσουν σκληρή μάχη σε όλα τα μέτωπα και δεν θα επιτρέψουν το ξεπούλημα των φυσικών και κοινωνικών αγαθών της χώρας.


ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΚΕ ΕΥΔΑΠ

Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2016

Παρέμβαση ομοσπονδίας εργαζομένων ΕΥΔΑΠ στην συνελευση των μετόχων για το θέμα της ιδιωτικοποίησης

Παρέμβαση ομοσπονδίας εργαζομένων ΕΥΔΑΠ στην συνελευση των μετόχων για το θέμα της ιδιωτικοποίησης
video=Από τον Μανώλη Μαστοράκη


ΕΥΔΑΠ: Τη διανομή μερίσματος 0,31 έυρω ενέκρινε η Γενική Συνέλευση

Η ΕΥΔΑΠ ανακοίνωσε ότι στις 22 Ιουνίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. έλαβε χώρα η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στην έδρα της Εταιρείας στο Γαλάτσι Ωρωπού 156, στην οποία παρευρέθηκαν 101 Μέτοχοι, κάτοχοι 84.698.546 μετοχών, εκπροσωπώντας το 79,53% του μετοχικού κεφαλαίου.
Η Γενική Συνέλευση:
1. Ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2015 μαζί με την Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. και την Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών.
2. Απήλλαξε τα Μέλη του Δ.Σ. και τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για την εταιρική χρήση 1-1-2015 έως 31-12-2015.
3. Ενέκρινε τη διανομή μερίσματος 0,31 ευρώ ανά μετοχή μεικτό, ήτοι καθαρό ποσό 0,279 ευρώ ανά μετοχή, μετά την παρακράτηση φόρου 10% (0,031 ευρώ ανά μετοχή) σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4389/2016 (όπως ισχύει σήμερα).
Το ποσό μερίσματος που θα διανεμηθεί στους μετόχους ανέρχεται σε 33.015.000 ευρώ. Καθόρισε ως δικαιούχους τους κατόχους μετοχών της εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. (Record date) την 29η Ιουνίου 2016. Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος ορίζεται η 28η Ιουνίου 2016. Η πληρωμή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 5η Ιουλίου 2016 σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει ο Κανονισμός του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
4. Ενέκρινε τις καταβληθείσες αμοιβές του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου για το έτος 2015, απολογιστικά για το χρονικό διάστημα από 1.1.2016 έως 30.6.2016 ενώ προενέκρινε τις αμοιβές τους για το χρονικό διάστημα από 1.7.2016 έως 30.6.2017.
5. Ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις των Μελών Δ.Σ., των Μελών Eπιτροπής Ελέγχου, του Διευθυντή Νομικών Υπηρεσιών και της Γραμματέως του Δ.Σ. για το έτος 2015, απολογιστικά για το χρονικό διάστημα από 1.1.2016 έως 30.6.2016 ενώ προενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις Μελών Δ.Σ. και Γραμματέως Δ.Σ., Μελών Επιτροπής Ελέγχου, Διευθυντή Νομικών Υπηρεσιών και Νομικού Συμβούλου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για το χρονικό διάστημα από 1.7.2016 έως 30.6.2017.
6. Επέλεξε την Ελεγκτική Εταιρεία «Σ.Ο.Λ. Α.Ε. Ορκωτοί Λογιστές» και εξέλεξε τους Τακτικούς Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές κ.κ Ευστράτιο Παπαρίδη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 14351) και Δημήτριο Σταύρου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 14791) και ως Αναπληρωματικούς Ορκωτούς Ελεγκτές την κα. Αθηνά Κεραμιτζή (Α.Μ. ΣΟΕΛ 29421) και τον κ. Διονύσιο Παπαγεωργακόπουλο (Α.Μ. ΣΟΕΛ 37221) για την διαχειριστική χρήση 2016, ενώ ενέκρινε την αμοιβή τους για τον έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων του έτους 2016 και την επισκόπηση των Εξαμηνιαίων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων.
Μέρισμα
Ειδκότερα η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 22ας Ιουνίου 2016, αποφάσισε την διανομή μερίσματος για τη χρήση 2015 ποσού 0,31 ευρώ ανά μετοχή μεικτό, που αποτελεί το 76% επί των κερδών του 2015.
Το ποσό μερίσματος των 0,31 ευρώ υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10% σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4389/2016 (όπως ισχύει σήμερα), ήτοι 0,031 ευρώ ανά μετοχή, και συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό 0,279 ευρώ ανά μετοχή.
Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date) είναι οι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. επενδυτές κατά την Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2016, ενώ η ημερομηνία αποκοπής είναι η Τρίτη, 28 Ιουνίου 2016.
Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 5 Ιουλίου 2016 από την πληρώτρια τράπεζα «Τράπεζα Πειραιώς».

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΝΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ


Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2016

REAL FM 97.8 Συνέντευξη Μανώλη Αγγελάκη-Γιώργου Σινιώρη

REAL FM 97.8
Συνέντευξη του Εκπροσώπου των Εργαζομένων στο ΔΣ της ΕΥΔΑΠ Μανώλη Αγγελάκη και του Προέδρου της Ομοσπονδίας Εργαζομένων ΕΥΔΑΠ, Γιώργου Σινιώρη, ζωντανά στον ραδιοφωνικό σταθμό REAL FM 97.8, στην εκπομπή "εν Αθήναις" του δημοσιογράφου Γιώργου Τράγκα.

Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2016

ΟΜΕ-ΕΥΔΑΠ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 2016


Μέσα σε εννέα μήνες, από τον περασμένο Αύγουστο μέχρι τον Μάιο του 2016, η κυβέρνηση υιοθέτησε στην Βουλή τόσα μέτρα που συγκρίνονται μόνο με όλα τα μέτρα του α’ και β’ μνημονίου μαζί (περίοδος 2010-2014). Επιβαρύνουν δυσανάλογα τους εργαζόμενους και συνταξιούχους γιατί  έρχονται και αθροίζονται σε ήδη σκληρά μέτρα, σαν επιστέγασμα μιας αντιλαϊκής πολιτικής που εφαρμόζεται για 7ο συνεχές έτος. Με τα μέτρα αυτά, ανατρέπονται συνολικά οι οικονομικοί και κοινωνικοί προγραμματισμοί κάθε οικογένειας. Ειδικά με τα μέτρα στο ασφαλιστικό και το φορολογικό τα οποία πλήττουν κάθε εργαζόμενο.
 Μπροστά σε αυτές τις ανατροπές η ΟΜΕ/ΕΥΔΑΠ, σε συνεργασία με εξειδικευμένους συνεργάτες, συνέταξε ένα «Οδηγό Επιβίωσης» με όλες τις αλλαγές που δρομολογήθηκαν, πώς αυτές επηρεάζουν τα οικονομικά μας, τι σχεδιασμούς πρέπει να κάνουμε προκειμένου η σύνταξη να βγει με τις λιγότερες δυνατές απώλειες, τι θα μείνει ως διαθέσιμο εισόδημα μετά την  άμεση και κυρίως έμμεση φορολογία.
Η Ομοσπονδία μας με αυτόν τον τρόπο συνεχίζει να ενημερώνει άμεσα και τεκμηριωμένα τους εργαζόμενους μέλη της, μετά τις αναλυτικές ανακοινώσεις για τα όρια ηλικίας που προηγήθηκαν το 2015 τώρα, με ειδικές μελέτες για τον υπολογισμό της σύνταξης και τις φορολογικές επιβαρύνσεις, προκειμένου έτσι να αποφεύγονται άσκοπες δαπάνες και περιττή ταλαιπωρία. Και αυτό γιατί οι ενημερωμένοι πολίτες είναι οι καλύτεροι σύμμαχοι για αποτελεσματικούς αγώνες.
Η ΟΜΕ/ΕΥΔΑΠ σας εύχεται καλή ανάγνωση και δεσμεύεται ότι σε τακτά χρονικά διαστήματα μέσα από το site της Ομοσπονδίας μας ( www.eydap-ome.gr ) θα σας παρέχουμε ανάλογες αναλύσεις και χρηστικά θέματα που ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΟΛΟΥΣ.

Για την Ομοσπονδία Εργαζομένων Ε.ΥΔ.Α.Π.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


Σινιώρης Γιώργος
Κιόσης Χρήστος
 

Τι περιλαμβάνει το νέο Ασφαλιστικό


Ένα εντελώς νέο καθεστώς ισχύει στην χώρα μας από τις 12 Μαίου2016 με την δημοσίευση του ασφαλιστικού και φορολογικού νόμου 4387/16. Και αυτός ο νόμος ήρθε σαν αναγκαίο (κακό) συμπλήρωμα του γ’ μνημονίου (ν.4336/15) που ψηφίστηκε στη Βουλή στις 13/8/2015 και με το οποίο αυξήθηκαν όλα τα συνταξιοδοτικά όρια ηλικίας. Ακόμη και τα θεμελιωμένα δικαιώματα. Με την καθιέρωση (τον περασμένο Αύγουστο) νέων ορίων ηλικίας στο 67ο έτος ή στο 62ο με 40 χρόνια ασφάλισης και 35 για όσους είχαν 25ετία το 2010.
 Με τον νέο νόμο:

Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2016

ΔΑΚΕ ΕΥΔΑΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ 15 Ιουνίου 2016

15 Ιουνίου 2016
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

Ενώ ακόμη δεν έχει στεγνώσει το μελάνι από την ψήφιση των νέων υφεσιακών και δυσβάσταχτων μέτρων σε Φορολογικό και Ασφαλιστικό, ενώ μόλις αρχίζουμε να συνειδητοποιούμε το βαρύ πλήγμα που δέχτηκε το εισόδημά μας με την κατακόρυφη αύξηση σε άμεση και έμμεση φορολογία, την αύξηση του ΕΝΦΙΑ, το νέο χαράτσι που φέρνουν με το κτηματολόγιο, την περικοπή 30% των συντάξεων, τη δραματική μείωση του εφάπαξ και τόσα άλλα που ψηφίστηκαν στις 7.500 σελίδες των μνημονίων, ήδη προετοιμάζεται το έδαφος για ισοπεδωτικές ρυθμίσεις στο εργατικό δίκαιο και τη συλλογική αυτονομία στο πλαίσιο της 2ης Αξιολόγησης του Σεπτεμβρίου.  Αυτά όλα για να πάρουμε την υπό-δόση της δόσης από την οποία κανένα όφελος δεν θα προκύψει για τον Ελληνικό λαό.
Η απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων και η κατακρήμνιση των αμοιβών μας σε συνδυασμό με την κατάργηση των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων και της συνδικαλιστικής δράσης είναι τα πάγια προαπαιτούμενα των "Θεσμών", οι οποίοι βρήκαν τους καλύτερους συνεργάτες τους στο να περάσουν τις επονείδιστες απαιτήσεις τους, στο πρόσωπο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ που πρόθυμα υπογράφουν ΝΑΙ ΣΕ ΟΛΑ.  Ακόμα και για το ξεπούλημα του νερού που θα γίνει άμεσα με την ένταξη και της ΕΥΔΑΠ στο νέο υπερταμείο.
Είναι ξεκάθαρο ότι οι εργαζόμενοι δεν αντέχουν άλλες μειώσεις ούτε τον εκβιασμό των ατομικών συμβάσεων εργασίας. Η ανάπτυξη της χώρας δεν θα έρθει με τις ομαδικές απολύσεις όσων ακόμα εργάζονται για ένα κομμάτι ψωμί.
Παραθέτουμε, για ενημέρωσή σας, άρθρο του ΕΝΥΠΕΚΚ (Ένωση για την υπεράσπιση της εργασίας και του κοινωνικού κράτους) που υπογράφει ο Αλέξης Μητρόπουλος, τέως Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.


14/6/2016

ΟΙ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ ΞΑΝΑΓΡΑΦΟΥΝ ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ !
ΤΑ ΔΕΚΑ (10) ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ!
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΛ ΝΤΟΡΑΝΤΟ Η ΕΛΛΑΔΑ !

Ι. Ολική επαναφορά στον Εργασιακό Μεσαίωνα!
Σύμφωνα με το τρίτο Μνημόνιο (ν. 4336/2015) η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ανέλαβε την υποχρέωση να επανεξετάσει το σύνολο των θεσμών της αγοράς εργασίας.
Ειδικότερα η ψηφισμένη διάταξη του άνω νόμου ορίζει (σελ. 1026) ότι: «Έως τον Οκτώβριο του 2015 η κυβέρνηση θα δρομολογήσει διαδικασία διαβούλευσης με επικεφαλής μια ομάδα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων με σκοπό την επανεξέταση ορισμένων υφιστάμενων πλαισίων της αγοράς εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των ομαδικών απολύσεων, της συλλογικής δράσης και των συλλογικών διαπραγματεύσεων, λαμβανομένων υπόψη των βέλτιστων πρακτικών σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο.».
Παρακάτω αναφέρεται ότι: «Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επανεξέτασης, οι αρχές θα ευθυγραμμίσουν τα πλαίσια για τις ομαδικές απολύσεις, τη συλλογική δράση και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις με τις βέλτιστες πρακτικές στην ΕΕ. Δεν θα πραγματοποιηθεί καμία αλλαγή στο τρέχον πλαίσιο συλλογικών διαπραγματεύσεων πριν από την ολοκλήρωση της επανεξέτασης.» και τέλος ότι: «Για την αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος μεταρρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένων της μεταρρύθμισης της αγοράς εργασίας, της ΕΕΚ και της ανάπτυξης ικανοτήτων του Υπουργείου Εργασίας, οι αρχές θα κάνουν χρήση της τεχνικής βοήθειας, επωφελούμενες μεταξύ άλλων από την εμπειρογνωμοσύνη διεθνών οργανισμών, όπως ο ΟΟΣΑ και η ΔΟΕ.»
ΙΙ.Ο δεκάλογος των δανειστών. Τα δέκα (10) μέτρα που απαιτούν!
Από τις παραπάνω μνημονιακές δεσμεύσεις, αλλά και από μεταγενέστερα κείμενα των δανειστών στα πλαίσια της διαπραγμάτευσης, γίνεται σαφές πως οι δανειστές έχουν καταλήξει σε δέκα (10) μέτρα γενικευμένης και καθολικής παρέμβασης στην αγορά εργασίας με στόχο την ολοσχερή ανατροπή όλων όσων ίσχυαν μέχρι τώρα στη χώρα!
Ειδικότερα οι δανειστές προτείνουν και επιμένουν στη δική τους εργασιακή ατζέντα με τα παρακάτω μέτρα για τον Ιδιωτικό Τομέα:
1.Κατάργηση 13ου και 14ου μισθού (Δώρα Πάσχα και Χριστουγέννων και επίδομα αδείας). Το αν θα αφορά μόνο τους νεοπροσλαμβανόμενους ή και τους ήδη εργαζόμενους, είναι αντικείμενο της διαπραγμάτευσης!
2.Μείωση του κατώτατου μισθού από 1-1-2017 (κάτω από τα 586 € που ισχύει σήμερα για τους έχοντες ηλικία άνω των 25 ετών και κάτω από τα 510 € για τους έως 25 ετών).
Σύμφωνα με μνημονιακή δέσμευση (ν. 4172/2013 άρθρο 103) ο νέος νομοθετημένος κατώτατος μισθός θα ισχύσει από 1-1-2017 (βλ. την από 8-6-2016 ανακοίνωση της ΕΝΥΠΕΚΚ).
3.Κατάργηση όλων των προσαυξήσεων-επιδομάτων («ΑΠΟ-επιδοματοποίηση» του μισθού).
Σύμφωνα με την πρωτοφανούς σκληρότητας διάταξη του μνημονιακού νόμου 4093/2012 (παρ. ΙΑ.11 σελ. 5612): «ε)Πέραν της μηνιαίας τακτικής προσαύξησης λόγω προϋπηρεσίας καμία άλλη προσαύξηση δεν περιλαμβάνεται στο νομοθετικώς καθορισμένο κατώτατο μισθό και ημερομίσθιο.» και «στ)Έως ότου η ανεργία διαμορφωθεί σε ποσοστό κάτω του 10% αναστέλλεται η προσαύξηση του νομοθετικώς καθορισμένου νόμιμου κατώτατου μισθού και ημερομισθίου για προϋπηρεσία, που συμπληρώνεται μετά την 14.2.2012.».
Τώρα οι δανειστές επιμένουν να καταργηθούν ακόμη και οι τριετίες (προσαύξηση λόγω προϋπηρεσίας) που έχουν παγώσει με την αμέσως παραπάνω ρύθμιση!
4.Αμετάβλητο μισθό (ίδιο) για όλον τον εργασιακό βίο («σύστημα “καθαρού” μισθού»-«single minimum wage system»).
Σύμφωνα με το σύστημα αυτό που υποστηρίζεται κυρίως από το ΔΝΤ, ο μισθωτός του Ιδιωτικού Τομέα θα λαμβάνει (χωρίς προσαυξήσεις και επιδόματα) τον ίδιο μισθό κατά την είσοδο στην εργασία και κατά την έξοδο από αυτήν!
5.Νομοθετημένο από την κυβέρνηση (και όχι συμφωνημένο από τη ΓΣΕΕ) κατώτατο μισθό κατ’ έτος. Κατώτατος μισθός εκτός του συστήματος συλλογικών διαπραγματεύσεων προβλέπεται ήδη από το άρθρο 103 του ν. 4172/2013!
6.Δυνατότητα συνομολόγησης κατώτατου μισθού, κατώτερου μέσα από τις ατομικές συμβάσεις εργασίες (ΑΣΕ) με παράκαμψη των ΣΣΕ. Το μέτρο αυτό αποτελεί την απόλυτη ανατροπή στο μισθολόγιο του Ιδιωτικού Τομέα και οδηγεί στη βίαιη καταβύθιση των σημερινών μισθών!
7.Κατάργηση γενικώς της μετενέργειας των ΣΣΕ. Είναι γνωστή η εμμονή των δανειστών στη σύντμηση ή/και κατάργηση του χρόνου μετενέργειας των ΣΣΕ.
8.Πλήρης απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων (χωρίς όρια και χωρίς διοικητικό βέτο). Η επιμονή των δανειστών θα είναι τώρα ισχυρότερη, αφού ο Γενικός Εισαγγελέας ενώπιον της ΔΕΕ εισηγήθηκε ουσιαστικά την πλήρη απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων!
9.Κατάργηση των συνδικαλιστικών διατάξεων (ν. 1264/1982) για τις διευκολύνσεις, τις άδειες και την προστασία των συνδικαλιστών από απολύσεις-μεταθέσεις, καθώς και αλλαγή ολόκληρου του θεσμικού πλαισίου για τις απεργίες.
10.Γενικευμένη ευελιξία (flexibility) και ευελισφάλεια (flexicurity) της αγοράς εργασίας με τη θέσπιση και επέκταση όλων των «νέων» μορφών «μικρο-εργασίας» (φτηνής και απροστάτευτης εργασίας), όπως:
α.Mini jobs, midi jobs, mini geld, labor franchising, teleworking.
β. «Συμβάσεις μηδενικών ωρών» ή «έκτακτης ανάγκης» («zero hour contracts»).
γ.«Συμβάσεις λίγων ωρών» («low hour contracts»).
δ. «Συμβάσεις με το τηλέφωνο» («on–call contracts»).
ε. «Λευκές συμβάσεις» («white contracts»).
 ΙΙΙ. Θέλουν την Ελλάδα μια ΕΟΖ (Ελεύθερη Οικονομική Ζώνη)!
Το νέο αυτό σκληρό πακέτο, το πιο ακραίο για Ιδιωτικό Τομέα ευρωπαϊκής χώρας, θα ακολουθήσει όλες τις προηγούμενες παρεμβάσεις που εκτόξευσαν την ανεργία στα ύψη, βούλιαξαν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και έφεραν σε απόγνωση εκατοντάδες χιλιάδες συμπατριώτες μας.
Η απάντηση στον επικείμενο αυτό γύρο άγριας λεηλασίας των μισθωτών του Ιδιωτικού Τομέα, στην απαξίωση των γνώσεων και των ειδικοτήτων του νέου κυρίως εργατικού δυναμικού της χώρας, δεν μπορεί να είναι μερική, αποσπασματική και συνδικαλιστική, ως συνήθως. Πρέπει να είναι άμεση, πολιτική και πάνδημη.
Οι δανειστές δεν νοιάζονται πλέον για τα προσχήματα. Θέλουν φτηνούς εργαζόμενους («working poors»), απροστάτευτους, έρμαιο της εργοδοσίας.
Η κυβέρνηση δυστυχώς σύρεται στο έλεος των δανειστών χωρίς δύναμη και βούληση να προστατέψει τον λαό μας.
Η ΕΝΥΠΕΚΚ θα αντιταχθεί σθεναρά στα προωθούμενα μέτρα που θεσμοθετούν την «εργασιακή ειλωτεία», όπου οι εργαζόμενοι δουλεύουν –ει δυνατόν- μόνο για ένα κομμάτι ψωμί.
Η ΕΝΥΠΕΚΚ δεν θα επιτρέψει να μετατραπεί η ιστορική μας χώρα σε ένα σύγχρονο εργατικό Ελ Ντοράντο!
Για την ΕΝΥΠΕΚΚ
Ο Πρόεδρος

Αλέξης Π. Μητρόπουλος

Σάββατο, 11 Ιουνίου 2016

Συγκρότηση Προεδρείου


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ
(Ε.ΥΔ.Α.Π.)
ΚΡΑΤΙΝΟΥ 7
Τ.Κ. 10431
ΤΗΛ. 2105239546
(ΜΕΛΟΣ Ο.Μ.Ε. – Ε.ΥΔ.Α. Π.)
(ΠΡΩΗΝ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ                            ΙΟΥΝΙΟΣ 2016

Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι μετά τις εκλογές του συλλόγου 16/5-20/5 προέκυψε το εξής Δ.Σ .

                                     Δ.Σ                                     Ο.Μ.Ε

ΠΡΟΕΔΡΟΣ             Τούντας Δημήτριος                      Τούντας Δημήτριος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ   Μάρκου Κων/νοs                         Κιόσης Χρήστος
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ      Παπαδόπουλος Αθανάσιος         Κωστοπούλου  Σταυρούλα
ΤΑΜΙΑΣ                   Κωστοπούλου Σταυρούλα          Παπαδόπουλος Αθανάσιοs
ΜΕΛΗ                       Καλός Νικόλαος                          Κατσέλης Ηλιαs
                                   Κατσέλης Ηλίας                           Σαμαρτζής Σωτήριος
                                   Κιόσης Χρήστος                          Ντούροs Βασίλειοs
                                   Νάκος Κων/νοs                            Μάρκου Κων/νοs
                                   Καββάς Ιωάννηs
                                   Πιτός Θεόδωρος
                                   Αντωνόπουλος  Κων/νος

Ο Σύλλογος μας πιστός στις αξίες του εδώ και  πάνω από 50 χρόνια, εξέλεγξε νέο Δ.Σ με πολλά νέα πρόσωπα. Ευχαριστούμε όλα τα μέλη για την συμμετοχή τους στις εκλογές και για την στήριξη τους, και υποσχόμαστε ότι θα φανούμε αντάξιοι των προσδοκιών των μελών σύμφωνα και με τις συγκυρίες. Θα είμαστε δίπλα στα μέλη μας και όχι μόνο, ειδικά αυτούς τους καιρούς που ο κόσμος της μισθωτής εργασίας βάλλεται τόσο βάναυσα. Συνάδελφοι όπως ήδη γνωρίζεται επίκειται πώληση της ΕΥΔΑΠ είτε μέρους είτε ολόκληρης. Οφείλουμε να είμαστε σε εγρήγορση και να αντιδράσουμε, ίσως και μέσα στο καλοκαίρι. Θα αγρυπνούμε και θα σας ενημερώνουμε.

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς
Για το Δ.Σ


          O ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ




  ΤΟΥΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                             ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  

Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΚΕ ΕΥΔΑΠ 9 Ιουνίου 2016


9 Ιουνίου 2016
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Συνάντηση ΔΑΚΕ ΕΥΔΑΠ και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Γιάννη Μπενίση

Τη Δευτέρα 6.6.2016 η ΔΑΚΕ ΕΥΔΑΠ συναντήθηκε με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΥΔΑΠ κ. Γιάννη Μπενίση.  Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αυτής τέθηκαν εκ μέρους μας τα σοβαρά θέματα που απασχολούν τους εργαζόμενους και συγκεκριμένα.
1.   Ιδιωτικοποίηση ΕΥΔΑΠ.  Εκφράσαμε την έντονη αντίδρασή μας για την άμεση εκποίηση του 11% των μετοχών από το ΤΑΙΠΕΔ και την εκχώρηση του ποσοστού του Δημοσίου στο Υπερταμείο. Εκφράσαμε επίσης την κατηγορηματική αντίθεσή μας για την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους από τα ταμειακά διαθέσιμα της ΕΥΔΑΠ η οποία θα έχει ολέθριες συνέπειες καθώς η Εταιρεία δεν θα είναι σε θέση να υλοποιήσει τις αναγκαίες επενδύσεις και θα εξαναγκαστεί σε δανεισμό προκειμένου να καλύψει τις υποχρεώσεις της.  Με την παρούσα Διοίκηση τα ληξιπρόθεσμα χρέη αυξάνονται αλματωδώς και έχουν εκτοξευθεί στα 250 εκ. ευρώ.  Όλα τα παραπάνω είναι βέβαιο ότι θα μετατρέψουν σύντομα την ΕΥΔΑΠ από μια υγιή, εύρωστη επιχείρηση σε μια ζημιογόνα Εταιρεία, ευάλωτη στις ορέξεις και τα συμφέροντα των ιδιωτών που ευκολότερα θα μπορούν πλέον να την εξαγοράσουν.
2.   Μισθολογικά εργαζομένων και πορεία της Ομάδας Εργασίαςπου συστήθηκε σχετικά με τις περικοπές των μισθών μας.  Ζητήσαμε σχετική ενημέρωση και ο κ. Διευθύνων μας απάντησε ότι και ο ίδιος περιμένει το πόρισμα της ομάδας εργασίας ώστε να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις.
3.   Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.  Επαναλάβαμε την ανάγκη για άμεση πρόσληψη μόνιμου προσωπικού και ζητήσαμε ενημέρωση για την πορεία της προκήρυξης η οποία όπως μας ενημέρωσε έχει αποσταλεί στους αρμόδιους φορείς.
4.   Εργολαβίες:  Παρά τις εξαγγελίες για αξιοποίηση του δυναμικού της ΕΥΔΑΠ δυστυχώς διαπιστώνουμε καθημερινά ότι οι εργολαβίες, οι μελέτες και οι απευθείας αναθέσεις έχουν αυξηθεί σημαντικά με τη νέα Διοίκηση.  Μάλιστα είναι πρωτοφανές ότι δεν αρκούνται σε αυτές αλλά έχουν δρομολογήσει άμεσα, μέσω νέων εργολαβιών, την ολοκληρωτική εκχώρηση του τεχνικού αντικειμένου σε ιδιώτες εργολάβους.  Σημειώνουμε ότι όλες αυτές τις ενέργειες έχουμε καταγγείλει και καταψηφίσει διά του Εκπροσώπου μας στο ΔΣ της ΕΥΔΑΠ. 
5.   Απασχόληση φοιτητών.  Όπως τονίσαμε και στο ΔΣ, η Διοίκηση είχε δεσμευτεί ότι φέτος θα έφερνε μια ολοκληρωμένη διαδικασία επιλογής φοιτητών. Αντί αυτού η «ολοκληρωμένη διαδικασία» που θα γίνει είναι μια κλήρωση, γεγονός που δείχνει την ασυνέπεια αλλά και την προχειρότητα με την οποία  η Διοίκηση αντιμετωπίζει όλα τα σοβαρά θέματα. 
6.   Οργανόγραμμα.  Διατυπώσαμε εκ νέου τις σοβαρές ενστάσεις μας σχετικά με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε (άτυπη ομάδα εργασίας, καμία τεκμηρίωση κλπ) που  όχι μόνο δεν οδηγεί σε εξορθολογισμό του οργανογράμματος αλλά αντίθετα, όπως μας δήλωσε, σε διεύρυνση  του με αύξηση των Γενικών Διευθύνσεων από 4 σε 6.
Επισημάναμε ότι, εκ του αποτελέσματος, το υφιστάμενο οργανόγραμμα λειτουργούσε ικανοποιητικά, χωρίς προβλήματα και εφόσον η Διοίκηση τεκμηριωμένα έκρινε ότι ήταν αναγκαίο, θα μπορούσε να προχωρήσει σε συγκεκριμένες τροποποιήσεις αντί μιας ολοκληρωτικής αλλαγής με αρνητικές συνέπειες στη λειτουργία της Εταιρείας. 

Ο κ. Μπενίσης δυστυχώς για μια ακόμα φορά αυτοδιαψεύστηκε.  Ενώ είχε δεσμευτεί στο ΔΣ και στους συναδέλφους για την πρόσληψη ανεξάρτητου οίκου που θα αξιολογούσε δήθεν τα στελέχη, αλλά και για την προκήρυξη των θέσεων ευθύνης, τελικώς επέλεξε να τοποθετηθούν τα στελέχη, χωρίς να δώσει την δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για τις θέσεις αυτές και να κριθούν αξιοκρατικά.  Όταν του υπενθυμίσαμε τις σχετικές δεσμεύσεις του, για άλλη μια φορά μας απάντησε, ότι ο ίδιος δεν ήρθε ως Διευθύνων Σύμβουλος αλλά ως πολιτικός προϊστάμενος. 

Ζούμε πρωτοφανείς καταστάσεις όπου η σημερινή Διοίκηση συνεργάζεται άριστα και αξιοποιεί στο έπακρο όσους κατήγγειλε ως αντιπολίτευση, τοποθετεί παράτυπα στελέχη σε κρίσιμα πόστα της ιεραρχίας για να τα προωθήσει λίγους μήνες αργότερα σε Γενικούς Διευθυντές «επιβραβεύοντας» το ανύπαρκτο έργο τους και δέχεται κομματικές και παραταξιακές λίστες τοποθετήσεων με μόνο σκοπό να εξοβελίσει άξια στελέχη που έχουν προσφέρει τα μέγιστα. 

Έφτασαν στο σημείο, πριν καν συζητηθεί το νέο οργανόγραμμα να ειδοποιούν στελέχη να αδειάσουν τα γραφεία τους για τους ημέτερους.  Στην προσπάθειά της να αποπροσανατολίσει τους συναδέλφους από τη θλιβερή  κατάσταση που  έχει δημιουργήσει λόγω της ανικανότητάς της, η Διοίκηση έχει μετατρέψει την Εταιρεία σε ένα απέραντο «Δικαστήριο».  Όμως, αυτή που πρέπει σύντομα να λογοδοτήσει είναι η Διοίκηση για συγκεκριμένες αποφάσεις της, όπως για την  οικονομική ζημιά που προκάλεσε με την παράνομη τοποθέτηση των ταμειακών διαθεσίμων της ΕΥΔΑΠ στην Τράπεζα Αττικής.

Η ΕΥΔΑΠ είναι μια από τις μεγαλύτερες Εταιρείες στην Ελλάδα και δεν θα επιτρέψουμε να γίνει το κομματικό παραμάγαζο του ΣΥΡΙΖΑ.  Ο κ. Μπενίσης όφειλε να γνωρίζει ότι ανάμεσα στους όρους των μνημονίων που υπέγραψε το κόμμα που τον τοποθέτησε, εντελώς «αξιοκρατικά», είναι και η πλήρης αποκομματικοποίηση του Δημοσίου και των εποπτευόμενων Οργανισμών αυτού.  Αν θέλει να είναι κομματάρχης, όπως επανειλημμένως δηλώνει, δεν έχει θέση στην ΕΥΔΑΠ.  Ας παραιτηθεί και ας συνεχίσει την καριέρα του στην Κουμουνδούρου.

Είναι βέβαιο πως αυτές οι πρακτικές θα οδηγήσουν στην πλήρη αποδιοργάνωση και διάλυση της Εταιρείας.  Οι αρμόδιοι θεσμοί θα ενημερωθούν άμεσα για όλα όσα συμβαίνουν στην ΕΥΔΑΠ.

Η Ομοσπονδία επιβάλλεται να αποτρέψει την υλοποίηση των ενεργειών αυτών που έχει δρομολογήσει  η Διοίκηση και να υπερασπιστεί με κάθε τρόπο την αξιοκρατία.


Γραφείο Τύπου ΔΑΚΕ ΕΥΔΑΠ