Δευτέρα, 30 Δεκεμβρίου 2013

Στα επίπεδα του 2006 οι μισθοίΣτα επίπεδα του 2006 «έπεσαν» εφέτος οι μισθοί των Ελλήνων πολιτών, καθώς υποχωρούν για 13 συνεχή τρίμηνα, ή περισσότερα από τρία έτη.
Οι εργαζόμενοι έχουν απολέσει, μέσα σε μια τριετία, το ¼ των αποδοχών τους και η Ελλάδα συγκαταλέγεται, πλέον, στις χώρες με τις μεγαλύτερες μειώσεις μισθών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από την έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ, για τις αποδοχές των εργαζομένων στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα (Δείκτης Μισθών στο σύνολο της οικονομίας, από το α΄ τρίμηνο 2006 έως και το γ΄ τρίμηνο 2013).
Σύμφωνα με τα συγκεκριμένα στοιχεία, η τελευταία φορά που είχε καταγραφεί αύξηση αποδοχών στη χώρα μας, ήταν το β΄ τρίμηνο 2010, όταν ο δείκτης μισθών αυξήθηκε κατά 1,4% (στοιχεία με εποχική διόρθωση και χωρίς διόρθωση εργάσιμων ημερών). Χωρίς εποχική διόρθωση και χωρίς διόρθωση εργάσιμων ημερών, η αύξηση του δείκτη ήταν 0,2%.
Ειδικότερα, το γ΄ τρίμηνο εφέτος, η ετήσια μεταβολή του δείκτη μισθών ανήλθε στο -6% (με διόρθωση εργάσιμων ημερών και χωρίς εποχική διόρθωση) και ήταν η 2η μεγαλύτερη μείωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ο δείκτης μισθών χωρίς εποχική διόρθωση και χωρίς διόρθωση εργάσιμων ημερών, παρουσίασε μείωση 5,9%, το γ΄ τρίμηνο εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του γ΄ τριμήνου 2012. Κατά την αντίστοιχη σύγκριση του 2012 προς το 2011, είχε εμφανιστεί μείωση της τάξης του 10,3%.
Ο δείκτης μισθών με εποχική διόρθωση αλλά χωρίς προσαρμογή του αριθμού εργάσιμων ημερών, κατέγραψε μείωση 4,4% το γ΄ τρίμηνο εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του γ΄ τριμήνου 2012. Κατά την αντίστοιχη σύγκριση του 2012 προς το 2011, είχε και πάλι παρατηρηθεί μεγάλη μείωση, που ανήλθε σε 9,3%.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η μείωση κατά 6% το γ΄ τρίμηνο εφέτος, ήταν η 2η μεγαλύτερη μείωση μεταξύ των 28 κρατών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτω από το -7,7% που κατεγράφη στην Κύπρο, με τον μέσο όρο ετήσιας μεταβολής του δείκτη μισθών στην Ε.Ε. να διαμορφώνεται στο +1,2%. Αρνητικό πρόσημο παρουσίασαν μόνον έξι χώρες: Κύπρος (7,7%), Ελλάδα (6%), Τσεχία (2,9%), Ιρλανδία (1,4%), Σλοβενία (0,4%) και Πορτογαλία (0,2%). Ενώ, η χώρα μας κατέχει τα «σκήπτρα» στις μειώσεις μισθών, κατά τα δύο πρώτα τρίμηνα του 2013 (10,2% το α΄ τρίμηνο και 7,5% το β΄ τρίμηνο). Στον αντίποδα, αυξήσεις μισθών που υπερβαίνουν το 5% σημειώθηκαν το γ΄ τρίμηνο εφέτος, στην Εσθονία, τη Λετονία και τη Λιθουανία.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΕΥΔΑΠ: Την ΚΥΑ για οφειλές δημοσίου ενέκρινε η γενική συνέλευση

Την έγκριση από τη γενική συνέλευση της ΕΥΔΑΠ των τελικών ποσών, αναφορικά με τον προσδιορισμό των εκατέρωθεν αξιώσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΕΥΔΑΠ, ανακοίνωσε η ΕΥΔΑΠ.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «η γενική συνέλευση ενέκρινε ανεπιφύλακτα κατά πλειοψηφία τα προβλεπόμενα από την υπ’αριθ. Δ6/2476 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 3065/03.12.2013 –Τεύχος Δεύτερο), όπως αυτή τελικά επανεκτυπώθηκε, λόγω λάθους, ποσά, αναφορικά με τον προσδιορισμό των εκατέρωθεν αξιώσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΕΥΔΑΠ ΑΕ και, ειδικότερα:- Τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του Ελληνικού Δημοσίου προς την ΕΥΔΑΠ ΑΕ από έργα υποδομής, κατασκευές έργων ύδρευσης Ν.Π.Δ.Δ., κατασκευή και συντήρηση έργων αντιπλημμυρικής προστασίας, κλπ, μέχρι 30/06/2013, ποσού 113.199.696,12 ευρώ πλέον ΦΠΑ ποσού 26.035.930,11 ευρώ πλέον ποσού 1.935.021,25 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και
- Τις μη φορολογικές οφειλές της ΕΥΔΑΠ ΑΕ προς το Ελληνικό Δημόσιο για το χρονικό διάστημα από 25/10/2004 μέχρι 30/06/2013, συνιστάμενες στο τίμημα του παρασχεθέντος από το Ελληνικό Δημόσιο προς την ΕΥΔΑΠ ΑΕ ακατέργαστου νερού για το χρονικό αυτό διάστημα και απόσβεση λοιπών εκατέρωθεν αξιώσεων που πηγάζουν από την 09/12/1999 μεταξύ τους σύμβαση.
Οι μέτοχοι αποδέχθηκαν ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω, όπως προσδιορίζονται από την εν λόγω ΚΥΑ και παραιτήθηκαν από κάθε άλλη αξίωση και ένδικο μέσο, κατά πλειοψηφία, με ποσοστό 96,44% των παρευρισκομένων, όπως το άρθρο 45 του ν. 4179/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄175/8-8-2013) ορίζει».
Πηγή: AMΠE

Κυριακή, 29 Δεκεμβρίου 2013

Πολιτιστικό Κεντρο Εργαζομένων ΕΥΔΑΠ εύχεται σε όλους..........

Το ΠΚΕ Εργαζομένων εύχεται σε όλους χρόνια πολλά!!!!

Δημόσιες Σχέσεις ΠΚΕ ΕΥΔΑΠ
Περιγραφή: ps_logo

ΕΥΔΑΠ: Την ΚΥΑ για οφειλές δημοσίου ενέκρινε η γενική συνέλευση

Την έγκριση από τη γενική συνέλευση της ΕΥΔΑΠ των τελικών ποσών, αναφορικά με τον προσδιορισμό των εκατέρωθεν αξιώσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΕΥΔΑΠ, ανακοίνωσε η ΕΥΔΑΠ.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

27/12/2013
Η ΕΥΔΑΠ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σήμερα Παρασκευή, 27 Δεκεμβρίου 2013 και  ώρα 11.00, συνήλθε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου 49 Μέτοχοι εκπροσωπούντες 83.457.838 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι 78,36% ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου.
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ανεπιφύλακτα κατά πλειοψηφία, τα προβλεπόμενα από την υπ’αριθ. Δ6/2476 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 3065/03.12.2013 – Τεύχος Δεύτερο), όπως αυτή τελικά επανεκτυπώθηκε λόγω λάθους, ποσά, αναφορικά με τον προσδιορισμό των εκατέρωθεν αξιώσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και ειδικότερα:

Α) Τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του Ελληνικού Δημοσίου προς την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. από Έργα Υποδομής, Κατασκευές Έργων Ύδρευσης Ν.Π.Δ.Δ., Κατασκευή και Συντήρηση Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας κλπ. μέχρι 30/6/2013, ποσού  113.199.696,12 € πλέον ΦΠΑ ποσού 26.035.930,11 € πλέον ποσού 1.935.021,25 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και

Β) Τις μη φορολογικές οφειλές της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. προς το Ελληνικό Δημόσιο για το χρονικό διάστημα από 25/10/2004 μέχρι 30/06/2013, συνιστάμενες στο τίμημα του παρασχεθέντος από το Ελληνικό Δημόσιο προς την ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ακατέργαστου νερού για το χρονικό αυτό διάστημα και απόσβεση λοιπών εκατέρωθεν αξιώσεων που πηγάζουν από την 09/12/1999 μεταξύ τους σύμβαση.

Οι κ.κ. Μέτοχοι αποδέχθηκαν ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω, όπως προσδιορίζονται από την εν λόγω ΚΥΑ και παραιτήθηκαν από κάθε άλλη αξίωση και ένδικο μέσο, κατά πλειοψηφία, με ποσοστό 96,44% των παρευρισκομένων, όπως το άρθρο 45 του ν. 4179/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄175/8-8-2013) ορίζει.
Σχετικό Αρχείο Εγγράφου

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΗΘΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΛΕΓΧΟΥ


Παρασκευή, 27 Δεκεμβρίου 2013

Σφοδρή κακοκαιρία προ των πυλών-Οδηγίες από την Πολιτική Προστασία


Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε αργά σήμερα από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός στη χώρα από τις πρώτες ώρες της Παρασκευής 27 Δεκεμβρίου και από τα βορειοδυτικά με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα συνοδεύονται από ενισχυμένους νοτιοανατολικούς ανέμους εντάσεως 6-8 μποφόρ.
Πιο αναλυτικά:
Αύριο Παρασκευή 27/12/13,
Βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές προβλέπονται αρχικά στα δυτικά και βαθμιαία και σε όλες τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας.
Παροδικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της δυτικής ηπειρωτικής χώρας (σε υψόμετρο πάνω από 1.200 μέτρα).
Ενισχυμένοι νοτιοανατολικοί άνεμοι με ένταση 6-8 μποφόρ θα πνέουν κυρίως στα ανατολικά και νότια πελάγη.
Το Σάββατο 28/12/13,
Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλώνονται κατά τόπους, στη ανατολική και νότια χώρα και κυρίως στις Κυκλάδες, στην Κρήτη, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα. Βαθμιαία όμως, τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και τις απογευματινές ώρες θα επηρεάζουν μόνον τις νοτιοανατολικές περιοχές.
Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emy.gr.
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr) του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.
Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τις επόμενες ημέρες, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων, των χιονοπτώσεων και του παγετού.
Ειδικότερα:
• Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τον άνεμο ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.
• Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.
• Αν πρόκειται να μετακινηθούν να ενημερωθούν για τον καιρό και για την κατάσταση του οδικού δικτύου. Να μεταβάλλουν το πρόγραμμα των μετακινήσεών τους ώστε να αποφεύγουν την αιχμή των καιρικών φαινομένων.
• Να αποφεύγουν να διασχίζουν χείμαρρους και ρέματα πεζοί ή με το αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, καθώς επίσης και για αρκετές ώρες μετά το τέλος εκδήλωσής τους.
• Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.
• Να ντύνονται κατάλληλα.
• Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.
Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν τη νέα ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.civilprotection.gr .

Κυβερνητικός πανικός για την αιθαλομίχλη
Πανικός έχει πιάσει την κυβέρνηση για το θέμα της αιθαλομίχλης καθώς το φαινόμενο μόνο περιστασιακό δεν είναι. Η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, η Κοζάνη, τα Γιάννενα, η Λάρισα, πνίγονται στους καπνούς που βγάζουν τα τζάκια και η μυρωδιά έχει φτάσει πλέον και στο Μέγαρο Μαξίμου.
Με εντολή του πρωθυπουργού, ανήμερα των Χριστουγέννων οι Γ. Στουρνάρας, Α. Γεωργιάδης και Γ. Μανιάτης θα έχουν σύσκεψη και στη συνέχεια θα παραχωρήσουν συνέντευξη τύπου για το θέμα αυτό που απειλεί να… κάψει την κυβέρνηση.
Άλλωστε, ούτε επικοινωνιακά είναι καλό να πνίγεται η χώρα στο νέφος, να κινδυνεύουν ζωές, όπως λένε τουλάχιστον οι γιατροί, και η κυβέρνηση να λέει ότι θα κλείσει σχολεία και θα απαγορεύσει την κυκλοφορία.
Φαίνεται ότι η κατάσταση είναι πολύ χειρότερη από πέρυσι καθώς ανάβουν περισσότερα τζάκια και καίγονται πολύ μεγαλύτερες ποσότητες ξύλων αμφιβόλου ποιότητας.
Ασφαλώς είναι θετικό ότι κάποιοι υπουργοί κάνουν Χριστουγεννιάτικα σύσκεψη για ένα τόσο σημαντικό θέμα. Ωστόσο, αν είναι να κάνουν συσκέψεις και συνεντεύξεις χωρίς νόημα, τότε καλύτερα να καθίσουν σπίτι τους και να βλέπουν από την ταράτσα την αιθαλομίχλη.
Από όλους είναι πλέον αποδεκτό ότι το μέτρο της αύξησης του ΕΦΚ που εκτόξευσε στα ύψη το πετρέλαιο θέρμανσης, έχει αποτύχει πλήρως. Από την άλλη, ακόμη και το λαθρεμπόριο να έχει παταχθεί, είναι σημαντικότερη η υγεία των πολιτών. Επομένως, η πρόταση του antinews είναι να βγει η κυβέρνηση και να πει την αλήθεια στον κόσμο. Να πει πόσο… πετυχημένο ήταν το μέτρο της αύξησης του ΕΦΚ. Να πει γιατί δεν αποφασίζει να τον μειώσει, τι θα χάσει και τι θα κερδίσει η χώρα από μια τέτοια ενέργεια, που σίγουρα πάλι μονομερής θα είναι.
Αν και κανείς δεν ξέρει αν τα νοικοκυριά θα συνεχίσουν να καίνε το τζάκι τους, πρέπει να ληφθεί απόφαση για μείωση στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης ως βασικό κίνητρο για να αγοράσει ο κόσμος και να ανάψει τα καλοριφέρ, όχι τα τζάκια. Άλλωστε, με τις παραγγελίες για πετρέλαιο θέρμανσης να είναι πεσμένες ακόμη και 70%, μόνο αποτυχημένο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί το μέτρο.
Ας πάρουν, επομένως, μια γενναία απόφαση να μειώσουν τον ΕΦΚ, να διορθώσουν την αδικία και να δούμε αν η αιθαλομίχλη θα μειωθεί και δεν θα κινδυνεύουν ζωές. Διότι αν δε μειωθεί η ρύπανση με φθηνότερο πετρέλαιο τότε την αποκλειστική ευθύνη την έχουν οι ίδιοι οι πολίτες, όλοι εμείς που θα συνεχίσουμε να καίμε επικίνδυνα ξύλα.
Πρώτα απ’ όλα είναι πολιτική απόφαση που πρέπει να ληφθεί σύντομα. Αλλιώς με επικοινωνιακού τύπου χριστουγεννιάτικες συσκέψεις δεν θα κερδίσουν τίποτε περισσότερο από τη χλεύη του κόσμου. Άλλωστε, ποιος θα δει τους υπουργούς με τέτοιο… νέφος;

Δεν θα αφήσουν τίποταΠέμπτη, 26 Δεκεμβρίου 2013

ΕΥΔΑΠ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Μειώσεις στα τιμολόγια του νερού

Μειώσεις στα τιμολόγιά της ανακοίνωσε σήμερα, Τρίτη η ΕΥΔΑΠ μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως κοινής υπουργικής απόφασης για την αναπροσαρμογή τους.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας η μείωση για τον μέσο καταναλωτή (30 κ.μ. το τρίμηνο) είναι της τάξεως του 1,6%.

24/12/2013
Στο πλαίσιο ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σε συνέχεια της από 29-03-2013 εταιρικής ανακοίνωσης, η ΕΥΔΑΠ ανακοινώνει ότι δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄υπ.αρ. 3188/16-12-2013, η Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η οποία αποφασίζει την αναπροσαρμογή των τιμολογίων υπηρεσιών Ύδρευσης και Αποχέτευσης της Εταιρείας κατά τα διαλαμβανόμενα στη Κ.Υ.Α. αυτή.

Με την εν λόγω αναπροσαρμογή προβλέπονται μειώσεις για τις περισσότερες κατηγορίες κατανάλωσης. Η μείωση για τον μέσο καταναλωτή (30 κ.μ. το τρίμηνο) είναι της τάξεως του 1,6%.
    
Αναλυτικότερα:         
(1) ΓΕΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Για μηνιαία κατανάλωση:
α) Στην 1η κλίμακα (0 - 5 m3) η τιμή διαμορφώνεται από 0,4138 ευρώ σε 0,35 ευρώ (-15,4 %).

β) Στη 2η κλίμακα (5 - 20 m3) η τιμή από 0,6471 ευρώ διαμορφώνεται σε 0,64 ευρώ (-1,1%).
γ) Στην 3η κλίμακα (20 - 27 m3) η τιμή μειώνεται από 1,8566 ευρώ σε 1,83 ευρώ (-1,4%).
δ) Στην 4η κλίμακα (27 – 35 m3) η τιμή μειώνεται από 2,5992 ευρώ σε 2,56 ευρώ (-1,5%).

ε)  Στην 5η κλίμακα (άνω των 35 m3) η τιμή μειώνεται από 3,2357 ευρώ σε 3,20 ευρώ (-1,1%). 

Το πάγιο της ΕΥΔΑΠ καθορίζεται σε 1,00 ευρώ /μήνα, ήτοι 3,00 ευρώ /τρίμηνο (συν Φ.Π.Α 23%), καθώς το κόστος αυτό σχετίζεται με την υποδομή και ετοιμότητα της Eταιρείας να παρέχει αδιάλειπτα τις υπηρεσίες της στους καταναλωτές.
Εξαίρεση για πολυμελείς - πολύτεκνες οικογένειες: Για οικογένειες με τρία και περισσότερα προστατευόμενα παιδιά η τιμή διαμορφώνεται σε ευρώ 0,3500 ανά m3, εφόσον η μηνιαία κατανάλωση δεν υπερβαίνει για μεν την πενταμελή οικογένεια τα 15 m3 ή τα 12 m3 για την τετραμελή (εφόσον πρόκειται για μονογονεϊκή), για δε μεγαλύτερες οικογένειες, το άνω όριο προσαυξημένο κατά 3 m3 για κάθε παιδί πέραν του τρίτου. Για υπέρβαση των άνω μηνιαίων οριακών καταναλώσεων δεν θα εφαρμόζεται η εξαίρεση.

(2) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Οι δύο κλίμακες του βιομηχανικού και επαγγελματικού τιμολογίου για μηνιαία κατανάλωση διαμορφώνονται από 0,8381 ευρώ και 0,9866 ευρώ σε 0,83 ευρώ έως 1.000 m3 και 0,98 ευρώ για άνω των 1.000 m3 αντίστοιχα, μειώνονται δηλαδή 1% και 0,7%.
Το πάγιο στο βιομηχανικό τιμολόγιο διαμορφώνεται από 4,5 ευρώ/μήνα έως 35 ευρώ /μήνα, αναλόγως το υδρόμετρο που διαθέτουν.

(3) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΔΗΜΩΝ
Μειώνεται από 0,9972 ευρώ σε 0,98 ευρώ, δηλαδή κατά 1,72%, ανεξαρτήτως μηνιαίας κατανάλωσης.
(4) ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
Το φιλανθρωπικό τιμολόγιο της ΕΥΔΑΠ διαμορφώνεται από 0,2864 ευρώ /m3 σε 0,23 ευρώ /m3, ανεξαρτήτως μηνιαίας κατανάλωσης, μειωμένο κατά 20%. Επιπροσθέτως, προτείνεται η επέκταση του φιλανθρωπικού τιμολογίου και σε ιδρύματα που φιλοξενούν σε μόνιμη βάση παιδιά, αναξιοπαθούντες και ηλικιωμένους.
Τα ιδρύματα στα οποία θα χορηγείται το φιλανθρωπικό τιμολόγιο, θα ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ.

(5) ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΟΙΩΝ
Το τιμολόγιο εφοδιασμού πλοίων (επαγγελματικό) από 2,4401 ευρώ /m3 γίνεται 2,40 ευρώ, δηλαδή μειώνεται κατά 1,64%.
(6)   ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ – ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΝΗΣΩΝ
Η τιμή νερού διαμορφώνεται σε 0,4880 ευρώ ανεξαρτήτως μηνιαίας κατανάλωσης (όσο και για τους Δήμους της Αττικής).

Κλιμάκια εκπτώσεων: Επί του ποσοστού του δικαιώματος χρήσεως υπονόμων και για ειδικές κατηγορίες ακινήτων ισχύουν τα ακόλουθα κλιμάκια εκπτώσεων:
α) Έκπτωση 50% χορηγείται στις κατηγορίες ακινήτων που χρησιμοποιούνται: ι. για βιομηχανίες και βιοτεχνίες ποτοποιίας, παγοποιίας, παραγωγής τεχνητής μετάξης και χαρτοποιίας και ιι. σε υδρομετρητές που χρησιμοποιούνται σε οικοδομικά έργα.
β) Έκπτωση 30% χορηγείται σε υδρομετρητές που συνυδρεύουν σπίτια και ποτίζουν συνεχόμενους με τα σπίτια κήπους άνω των 200 m2, καθώς και σε υδρομετρητές που ποτίζουν αποκλειστικά κήπους άνω των 200 m2.

Οι υπόλοιπες κατηγορίες πυροσβεστικών εγκαταστάσεων ακινήτων και αδιύλιστου νερού παραμένουν ως έχουν.
Η Κ.Υ.Α. τέθηκε σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή από 16 Δεκεμβρίου 2013.
Σχετικό Αρχείο Εγγράφου

Τετάρτη, 25 Δεκεμβρίου 2013

Χρόνια Πολλά στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες!!!


Ευχές από Κωστή Χατζηδάκη


ΕΥΧΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥNΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ


ΕΥΧΗΤΗΡΙΑ ΚΑΡΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ


Ευχές Προέδρου Ομοσπονδίας


Ευχές από τη Δ/νση Πληροφορικής & Τεχνολογίας

Η Διεύθυνση Πληροφορικής & Τεχνολογίας σας εύχεται
Καλά Χριστούγεννα και                        
                  Ευτυχισμένο το 2014 με Υγεία και Αγάπη

Ευχές απο την Διεύθυνση Προγραμματισμού & Ελέγχου


ΕΥΧΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Κο Β.ΜΟΥΤΑΦΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Δ.Σ. ΕΥΔΑΠ


ΕΥΧΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΛΑ

ΜΕ ΥΓΕΙA, ΕΛΠΙΔΑ ΚΑΙ

ΑΣ ΞΑΝΑΔΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΑΣ ΟΠΩΣ ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ


          ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ        

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΟΗΘΟ Γ. Δ/ΝΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ


                   ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ & ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

     ΒΟΗΘΟΣ Γ. Δ/ΝΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

      ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ

ΕΥΔΑΠ: Δράσεις Κοινωνικής Ευθύνης

Η ΕΥΔΑΠ έχει ήδη εντάξει τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στον πυρήνα της επιχειρηματικής της δράσης, γεγονός που καθιστά την ανάγκη εφαρμογής των αρχών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης πιο επιβεβλημένη από ποτέ, σε κρίσιμες συνθήκες, αναφέρει σε ανακοίνωση.
Οι επιπτώσεις των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που αφορούν όλο και ο μεγαλύτερο αριθμό ατόμων και κρατών, η αύξηση της ευαισθησίας σε θέματα προστασίας του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και το όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον που δείχνουν οι επιχειρήσεις για το ανθρώπινο δυναμικό έχουν διαμορφώσει ένα νέο πλαίσιο δράσης για τις επιχειρήσεις, αναφέρει.
Εταιρική Υπευθυνότητα για την ΕΥΔΑΠ δεν σημαίνει απλά μια πολιτική που θα προσδώσει θετική αξία στην εικόνα της Εταιρείας και θα προκαλέσει στο κοινό θετικά συναισθήματα για αυτή. Εταιρική Υπευθυνότητα σημαίνει κουλτούρα, σεβασμός προς το συνάνθρωπο, τον εργαζόμενο και το περιβάλλον. Σημαίνει επίσης ανάπτυξη κοινωνικών πρωτοβουλιών και δράσεων άρρηκτα συνδεδεμένων με τις κοινωνίες που δραστηριοποιείται, αλλά και εφαρμογή εκείνων των επιχειρηματικών πρακτικών που εξασφαλίζουν την αναπτυξιακή πορεία της Εταιρείας.
Σε αυτό το πλαίσιο, οι πρόσφατες πρωτοβουλίες της Εταιρείας για την ανακούφιση ασθενέστερων οικονομικά ομάδων και ειδικότερα τρίτεκνων, πολύτεκνων και μονογονεΪκών οικογενειών με τρία παιδιά όπως και υπερηλίκων με χαμηλό εισόδημα μέσω παροχής εκπτώσεων στους λογαριασμούς ύδρευσης αποτελούν έμπρακτη απόδειξη του κοινωνικού προσώπου της ΕΥΔΑΠ προς τη δοκιμασμένη από την οικονομική κρίση ελληνική κοινωνία.
Η Εταιρεία επίσης δεν θα μπορούσε να είναι απούσα από το μείζον ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος, ως εταιρεία διαχείρισης του πολυτιμότερου φυσικού πόρου, του νερού. Εκτός από την υπεύθυνη διαχείριση του πόρου, η ΕΥΔΑΠ συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας υπεύθυνης περιβαλλοντικής συμπεριφοράς και στην υιοθέτηση προτύπων που διασφαλίζουν την αδιατάρακτη σχέση του ανθρώπου με ζωτικό του χώρο, το περιβάλλον.
Η διεξαγωγή του Εκπαιδευτικού Περιβαλλοντικού Προγράμματος είναι μείζονος σημασίας για την Εταιρεία, καθώς αποτελεί τη ζωντανή προβολή του πολυδιάστατου έργου της και συμβάλλει στην καλλιέργεια της περιβαλλοντικής συνείδησης.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, που διεξάγεται εδώ και 16 χρόνια, απευθύνεται σε μαθητές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και κάθε χρόνο περίπου 20.000 μαθητές το παρακολουθούν και λαμβάνουν δωρεάν ενημερωτικά έντυπα και αναμνηστικά δώρα. Μετά το πρόγραμμα διεξάγονται και διαδραστικές δραστηριότητες με στόχο τη δημιουργική αφομοίωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Η ανάπτυξη ενός ανθρώπινου και υπεύθυνου οργανισμού, όπου ικανοποιημένοι και αφοσιωμένοι εργαζόμενοι λειτουργούν συλλογικά, δημιουργώντας αξία και εξασφαλίζοντας την αειφόρο εξέλιξη της Εταιρείας αποτελεί πρωταρχικό στόχο για την ΕΥΔΑΠ. Γι’ αυτό η Εταιρεία δίνει έμφαση στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εργαζομένων της επενδύοντας στο ανθρώπινο δυναμικό, την παραγωγικότητα όπως και σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας.
Στο πλαίσιο αυτό έχει θεσμοθετηθεί εθελοντισμός των εργαζομένων με στόχο μέσα από την εθελοντική προσφορά να ενισχυθεί το αίσθημα της ομαδικότητας και της αυτοδέσμευσης μέσα στην εταιρεία και να αναπτύξουν οι εργαζόμενοι τις επαγγελματικές, κοινωνικές και επικοινωνιακές τους δεξιότητες. Ήδη το 2013 πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία 2 μεγάλες εκδηλώσεις, η Παγκόσμια Ημέρα Νερού και η Γιορτή Νερού στο Φράγμα του Μαραθώνα, με τη συμμετοχή εθελοντών εργαζομένων.
Τέλος, στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης των εργαζομένων σε θέματα ευ ζην αλλά και κοινωνικά, η Διεύθυνση έχει θεσμοθετήσει το «Μήνυμα του Μήνα», με στόχο τη καλλιέργεια κοινωνικών, περιβαλλοντικών και άλλων προβληματισμών και την ενεργή συμμετοχή τους σε δράσεις κοινωνικού ενδιαφέροντος.

Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2013

Ευχές από τον Εκπρόσωπο των Εργαζομένων στο ΔΣ της ΕΥΔΑΠΕυχές ΔΑΚΕ ΕΥΔΑΠ


ΕΚΑ - ΕΥΧΕΣΣτΕναγμοί κυβέρνησης-ιδιωτών για ΕΥΔΑΠ-ΕΥΑΘ

Το ενδιαφέρον πλέον εστιάζεται στη στάση που θα τηρήσει η τρόικα των δανειστών, και κατ' επέκταση το υπουργείο Οικονομικών, στη διαφαινόμενη ανατροπή της πώλησης των δύο εταιρειών, η οποία έχει θεσμοθετηθεί και ως μνημονιακή υποχρέωση
Το ΤΑΙΠΕΔ και το εποπτεύον υπουργείο Υποδομών τηρούν στάση αναμονής, προβληματίζονται για τις εξελίξεις και εξετάζουν εναλλακτικά σενάρια για την επόμενη ημέρα, μετά τις σαρωτικές εξελίξεις των τελευταίων εβδομάδων. Αιχμή αποτελεί η αναμενόμενη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία -όπως όλα δείχνουν- θα οδηγήσει σε ανατροπή των σχεδιασμών για ιδιωτικοποίηση των ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ, τουλάχιστον όπως την έχει δρομολογήσει μέχρι τώρα η κυβέρνηση.
Σύμφωνα με πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, η απόφαση του ΣτΕ, η οποία αναμένεται να καθαρογραφεί και να ανακοινωθεί επισήμως τις επόμενες εβδομάδες, φέρεται να ακυρώνει τη μεταφορά των δύο εταιρειών στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου και, εν τέλει, την πώληση σε ιδιώτη επενδυτή ποσοστού άνω του 51% της ΕΥΑΘ Α.Ε. και άνω του 30% της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
Με βάση αυτή την εξέλιξη, ο υπουργός Υποδομών Μιχάλης Χρυσοχοΐδης απαντώντας εγγράφως στη βουλευτή της ΔΗΜΑΡ Α. Ξηροτύρη είπε ότι «εφόσον κριθεί αναγκαίο, δύναται να επανεξετασθεί το θέμα της ιδιωτικοποίησης ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ».
Παράλληλα, αρμόδιες πηγές από το υπουργείο Υποδομών και το ΤΑΙΠΕΔ δίνουν το μήνυμα ότι θα περιμένουν την επίσημη απόφαση του ΣτΕ, όχι μόνον διότι θα ήταν επισφαλές να «κλειδώσει» οποιαδήποτε διαδικασία πώλησης, κατά προτεραιότητα της ΕΥΑΘ Α.Ε., όπου η διαγωνιστική διαδικασία βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, αλλά και για να διερευνηθεί εάν η απόφαση του ΣτΕ αφήνει περιθώρια για εναλλακτικό σχεδιασμό ιδιωτικοποίησης των δύο εταιρειών με άλλη μορφή.
Οι σκέψεις που αναπτύσσονται σχετικά, προσεγγίζουν την πώληση ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου, είτε μέσω της έκδοσης δικαιωμάτων αγοράς για τους υποψήφιους μνηστήρες είτε με τη μέθοδο ΣΔΙΤ για συγκεκριμένες δραστηριότητες στους τομείς έργων διάθεσης και εκμετάλλευσης του νερού.
Σε επιχειρηματικό επίπεδο, οι δύο κοινοπραξίες (Ακτωρ-Suez και Αποστολόπουλος Εταιρεία Συμμετοχών-ΤΕΡΝΑ-Mekorot) παρακολουθούν τις εξελίξεις, με στραμμένη την προσοχή τους στην ΕΥΑΘ Α.Ε., όπου έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον. Αντίστοιχα, για την ΕΥΔΑΠ Α.Ε. η προκήρυξη του σχετικού διαγωνισμού -ανάλογα και με την απόφαση του ΣτΕ- παραπέμπεται για τις αρχές του 2014.
Το ενδιαφέρον πλέον εστιάζεται στη στάση που θα τηρήσει η τρόικα των δανειστών, ιδίως από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ενωσης (και κατ' επέκταση το υπουργείο Οικονομικών) στη διαφαινόμενη ανατροπή της πώλησης των ΕΥΔΑΠ Α.Ε. και ΕΥΑΘ Α.Ε., η οποία έχει θεσμοθετηθεί και ως μνημονιακή υποχρέωση. Παράλληλα, τα έσοδα από την πώληση των δύο εταιρειών ύδρευσης περιλαμβάνονται στο συνολικό κονδύλι των εσόδων από αποκρατικοποιήσεις, ύψους 3,5 δισ. ευρώ, του προϋπολογισμού 2014.
Παράλληλα, ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν και επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων Ολι Ρεν φέρεται να «νίπτει τας χείρας του», καθώς -απαντώντας σε ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Ν. Χουντή- δήλωσε ότι «η Επιτροπή αναγνωρίζει πως το νερό συνιστά δημόσιο αγαθό θεμελιώδους σημασίας για τους πολίτες» και «δεν διαθέτει πολιτική επιβολής στα κράτη-μέλη για την ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών υδροδότησης».
Ως εκ τούτου, ο κ. Ρεν θεωρεί ότι «είναι αποκλειστικό δικαίωμα των εθνικών αρχών ποιες εταιρείες θα ιδιωτικοποιηθούν». Ο Νίκος Χουντής έθεσε στον κ. Ρεν ερωτήματα και για το αμαρτωλό παρελθόν των γαλλικών εταιρειών Suez και Veolia, που εμφανίζονται ως υποψήφιες για την αγορά των ελληνικών επιχειρήσεων ύδρευσης, αλλά δεν έλαβε απάντηση...
 enet.gr

Η ΔΑΚΕ Ι.Τ. ΣΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ


Σάββατο, 21 Δεκεμβρίου 2013

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος - ΑΝΤΩΝΙΟΣ M. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ-ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΧΕΣ

Τρίτη 24 Δεκεμβρίου 2013, στις 12 μ.μ., σας προσκαλώ στο γραφείο μου στον Περισσό, για να ανταλλάξουμε ευχές για τα Χριστούγεννα και τον ερχομό του Νέου Έτους! Θα χαρώ να σας δω όλους από κοντά!

ΕΥΧΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΥΔΑΠ

Το Δ.Σ. του

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΥΔΑΠ

σας εύχεται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το 2014

 

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΛΕΓΧΟΥ


Ευχές από την Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων


Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2013

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


                Ο Πρόεδρος και τα Μέλη
   της Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας
                       της Εργασίας
                       Σας εύχονται

         ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
                     ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ
                             ΚΑΙ
             ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΤΟ 2014

Ευχές από τη Διεύθυνση Υποδομών


Θερμές ευχές από τη Διεύθυνση Υποδομών για
Καλά Χριστούγεννα και
ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

Η Διευθύντρια Υποδομών
Γεωργία Στεφανάκου


ΕΥΧΕΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣcid:image004.jpg@01CEFB37.5715E9B0

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΚΕ Ι.Τ. Εύκολος “στόχος” των Μνημονίων οι μειώσεις μισθών

 

Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Εύκολος “στόχος” των Μνημονίων οι μειώσεις μισθών στον Ιδιωτικό Τομέα
όπως αποτυπώνεται και στην Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος

Ακόμη και στην Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος, με τις “φειδωλές” εκτιμήσεις όσον αφορά τις κοινωνικές και εργασιακές επιπτώσεις των ακολουθούμενων πολιτικών, αποτυπώνεται σαφώς η ισοπέδωση των μισθών στον Ιδιωτικό Τομέα την τελευταία τριετία.

Πιο συγκεκριμένα, η υποχώρηση του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος υπολογίζεται ότι για την περίοδο 2012-14 θα αγγίξει το 21,7% υπερβαίνοντας κατά πολύ το “μνημονιακό στόχο” του 15%, αποδεικνύοντας έτσι ότι κάποιοι υπερβάλλουν χωρίς όρια, πλήττοντας τους φτωχούς εργαζόμενους.

Ταυτόχρονα, μέσα από την επιστημονική έρευνα ενός θεσμικού οργάνου του κράτους αναδεικνύονται και αποδεικνύονται ξεκάθαρα τα αδιέξοδα της πολιτικής της “εσωτερικής υποτίμησης” γκρεμίζοντας ένα ακόμη “μύθο” των τροϊκανών εμπνευστών της, καθώς η συρρίκνωση των αποδοχών των εργαζομένων δεν έχει κανένα αντίκρισμα στην αύξηση της απασχόλησης (η ανεργία εκτοξεύεται) ή την ανάλογη προσέλκυση επενδύσεων (η οικονομία βρίσκεται σε κατάσταση πλήρους αποεπένδυσης) την ώρα που η κάθετη πτώση της αγοραστικής δύναμης και της ιδιωτικής κατανάλωσης εντείνει την ασφυξία ρευστότητας στην αγορά.

Επίσης, αυξάνεται ο χρόνος εργασίας των Ελλήνων όταν ήδη -σύμφωνα με διεθνείς και ευρωπαϊκές μελέτες- εργάζονται περισσότερες ώρες από κάθε άλλο συνάδελφό τους στην Ε.Ε.

Το 64% του εργατικού δυναμικού της χώρας έχει υποστεί σημαντικές μειώσεις στις αμοιβές του (από 10% έως και 40%) ως συνέπεια κυρίως των νομοθετικών ρυθμίσεων του 2011 (Οκτώβριος) και 2012 (Φεβρουάριος) με την πλήρη ελαστικοποίηση της αγοράς εργασίας, τη “νομοθέτηση” κατώτατου μισθού, την αποδυνάμωση του Συστήματος Συλλογικών Διαπραγματεύσεων και την επέκταση των ατομικών συμβάσεων.

Αυτή η τραγική και καθολική πραγματικότητα είναι αφενός μια αποστομωτική απάντηση σε όσους με μεγάλη “δόση” κοινωνικού αυτοματισμού αποκαλούσαν “συντεχνιακά προνόμια” τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και αφετέρου ένα ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί…

Εφόσον, λοιπόν, υπάρχει υπέρβαση (σχεδόν 45%) του “στόχου”, η Κυβέρνηση οφείλει αρχικά:

• να βάλει φραγμό σε κάθε νέα παράλογη απαίτηση ή δήθεν προαπαιτούμενο (π.χ. μαζικές απολύσεις) της τρόικας και
• να διεκδικήσει δυναμικά την ενεργοποίηση όσων διατάξεων έχουν ανασταλεί προσωρινά -όπως η αρχή της εύνοιας (ευνοϊκότερη ρύθμιση) και η δυνατότητα επέκτασης των κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών ΣΣΕ (καθολικότητας ισχύος)- με τελικό σκοπό την επαναφορά του Συστήματος Συλλογικής Αυτονομίας (Ελεύθερες Συλλογικές Διαπραγματεύσεις) στην προ-μνημονίου εποχή.


Τότε και μόνο τότε θα αρθεί η εδώ και τρεισήμισι χρόνια “επιτήρηση” της αγοράς εργασίας που παραπέμπει σε “σοβιέτ” με μισθούς “περεσ(τρόικας)” και θα μειωθεί το “έλλειμμα επιβίωσης” στον οικογενειακό προϋπολογισμό των εργατικών νοικοκυριών.


ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΚΕ Ι.Τ.

Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2013

ΕΥΧΕΣ ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΟΜΕ

Ευχές από τον Γενικό Διευθυντή Ανάπτυξης και Παραγωγής Έργων


ΕΥΧΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ


Ευχές ΟΜΕ-ΕΥΔΑΠ


Ευχές από την Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Οργανωτικών Λειτουργιών


Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2013

Ευχές και πρόσκληση Διεύθυνση Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού


Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

σας εύχεται χαρά, ειρήνη και υγεία

και σας καλεί στη Χριστουγεννιάτικη γιορτή της, στις 19/12/2013 και ώρα 12:00 για ανταλλαγή ευχών.Στην εκδήλωση θα λάβει χώρα και η απονομή των πτυχίων πιστοποίησης δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ από τη Διοίκηση της Εταιρείας.

Ε.ΥΔ.ΑΠ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ιδιωτικό Συμφωνητικό Συμβιβασμού

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


17/12/2013
Ανακοινώνεται ότι, σε εκτέλεση της υπ’ αριθμόν 18237/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.ΑΠ. Α.Ε., υπεγράφη χθες 16/12/2013, Ιδιωτικό Συμφωνητικό Συμβιβασμού, σύμφωνα με το οποίο καταβάλλεται σε εκκρεμούσες από πολλών ετών, μερικές εξ αυτών άνω των 20 ετών, κατηγορίες αγωγών εργαζομένων και συνταξιούχων -περί τις 2.500 υποθέσεις- για τις οποίες έχουν εκδοθεί ευνοϊκές, τελεσίδικες και αμετάκλητες αποφάσεις, συμβιβαστικώς, το ποσό των 55 εκατομμυρίων ευρώ. Το ποσό αυτό καταβάλλεται έναντι συνολικών διεκδικήσεων τους ύψους ποσού 129,783 εκατομμύρια ευρώ, οι οποίες αναλύονται σε 57,429 εκατομμύρια ευρώ κεφάλαιο και 72,354 εκατομμύρια ευρώ νόμιμους τόκους. Η συμφωνία αυτή δεν έχει επίπτωση στην καθαρή θέση και στα ετήσια αποτελέσματα της εταιρείας, καθότι είχαν διαχρονικά σχηματιστεί προς το σκοπό αυτό επαρκείς προβλέψεις. 
Σχετικό Αρχείο Εγγράφου

Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου 2013

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σύσταση για τον περιορισμό της χρήσης τζακιών μέχρι το πρωί της Δευτέρας

Σύσταση προς τους πολίτες για τον περιορισμό της άσκοπης χρήσης τζακιών, από το βράδυ του Σαββάτου μέχρι και την Δευτέρα το πρωί, απευθύνουν μέσω κοινής τους ανακοίνωσης, το υπουργείο Υγείας και το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

«Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, από το βράδυ του Σαββάτου μέχρι και την Δευτέρα το πρωί ευνοείται η συσσώρευση ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
Συνιστάται στους πολίτες να περιορίσουν κατά το δυνατό την άσκοπη χρήση τζακιών. Με τον τρόπο αυτό συνεισφέρουν στην προστασία της υγείας όλων» αναφέρεται στην κοινή ανακοίνωση.

Κατασχέσεις χωρίς προειδοποίησηΚατασχέσεις μισθών εις χείρας τρίτων αλλά και δέσμευση καταθέσεων χωρίς καμία προειδοποίηση των φορολογούμενων, θα έχει τη δυνατότητα να κάνει η εφορία για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο.

Επιπλέον, οι φορολογικές Αρχές θα μπορούν να επιβάλουν συντηρητική κατάσχεση όχι μόνο των καταθέσεων σε τραπεζικούς λογαριασμούς αλλά και των χρημάτων και άλλων πολύτιμων αντικειμένων που υπάρχουν στις τραπεζικές θυρίδες φορολογουμένων ή επιχειρήσεων, στους οποίους ύστερα από έλεγχο διαπιστώθηκε φοροδιαφυγή πάνω από 150.000 ευρώ ή μη έκδοση φορολογικών στοιχείων άνω των 300.000 ευρώ.
Τα νέα «όπλα» της εφορίας κατά της φοροδιαφυγής και για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο, περιλαμβάνονται σε διατάξεις του νέου φορολογικού νομοσχεδίου για τον ενιαίο φόρο ακινήτων. Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται ακόμη διάταξη που προβλέπει την κατάσχεση καταθέσεων των οφειλετών ακόμη και πριν τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής των οφειλών τους στην περίπτωση που η εφορία κρίνει ότι υπάρχει κίνδυνος μη εξόφλησής τους.
Με τις ρυθμίσεις αυτές στο υπουργείο Οικονομικών εκτιμούν ότι θα γίνει αποτελεσματικότερη η πολιτική είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο, ποσό το οποίο ανέρχεται συνολικά σε 62 δισ ευρώ. Από αυτά εκτιμάται ότι τα 15 δισ ευρώ μπορούν να εισπραχθούν.
Για το υπουργείο η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των αναγκαστικών μέτρων είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο είναι θέμα πρώτης προτεραιότητας. Ήδη, στο πλαίσιο αυτό τέθηκε σε λειτουργία και το σύστημα ηλεκτρονικών κατασχέσεων βάσει του οποίου οι τράπεζες υποχρεούνται εντός 10 ημερών να κατάσχουν και να αποστέλλουν στο υπουργείο Οικονομικών το ποσό της κατάσχεσης οφειλετών του δημοσίου, ύστερα από σχετικό αίτημα των ΔΟΥ.
 enikos.gr

ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΑ ΔΕΙΞΑΤΕ ΣΤΟ ΚΟΣΜΟ;;;


ΝΟΜΟΘΕΤΕΙΤΑΙ η μεγάλη αρπαγή και ληστεία σε βάρος της περιουσίας του ελληνικού λαού την οποία απέκτησε με αίμα και κόπο.Τι λέει λοιπόν το άρθρο 9 του νομοσχεδίου για τη φορολογία ακινήτων και όσους αδυνατούν να εξοφλήσουν με μετρητά τα χρέη τους;
Ότι έχουν δύο επιλογές για να αποφύγουν τις ποινικές διώξεις:
Α. Να μεταβιβάσουν σε τρίτο άτομο την πλήρη κυριότητα του ακινήτου στο οποίο παράλληλα θα μεταβιβάζονται και τα φορολογικά βάρη.
Β. Να παραχωρήσουν στο Ελληνικό Δημόσιο την πλήρη κυριότητα ακινήτου ίσης τουλάχιστον αξίας με το ποσό του εξοφλούμενου φόρου.
Αν όμως το ακίνητο είναι μεγαλύτερης αξίας από τη συνολική οφειλή και προκύπτει σχετική διαφορά, το υπερβάλλον ποσό δεν επιστρέφεται.
Το καταλάβατε;
το υπερβάλλον ποσό δεν επιστρέφεται.
Πάει υπέρ πίστεως και πατρίδος (που λέει ο λόγος…)

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Εργασίας (ΙΝΕ) της ΓΣΕΕ. Εκτίναξη της ανεργίας στο 34% έως το 2016 αναμένει η ΙΝΕ – ΓΣΕΕ, σύμφωνα με έρευνα που διενέργησε. Από τον Οκτώβριο του 2008 έως σήμερα έχουν χαθεί περίπου 1.000.000 θέσεις απασχόλησης. Τονίζεται ακόμη ότι το 27,4% που καταγράφηκε ως ποσοστό ανεργίας τον περασμένο Μάρτιο από την ΕΛΣΤΑΤ, είναι το υψηλότερο που έχει υπάρξει τα τελευταία 30 χρόνια σε χώρα του δυτικού κόσμου.
Το ΙΝΕ ΓΣΕΕ υποστηρίζει ότι «η συνέχιση της ασκούμενης πολιτικής από την ελληνική κυβέρνηση και την τρόικα θα εξακολουθήσει να έχει οδυνηρές συνέπειες στο ΑΕΠ και στην απασχόληση τα επόμενα χρόνια»…
 Και τώρα συνέχισε να βλέπεις το σήριαλ που σου σερβίρουν 
 deite-to.com