Πέμπτη, 30 Μαΐου 2013

3ο Φεστιβάλ Μαραθώνα 2013 Νικητής του Διαγωνισμού Φωτογραφίας

Νικητής του Διαγωνισμού Φωτογραφίας "Η λίμνη του Μαραθώνα ... με τη δική σου καλλιτεχνική ματιά!" ο κ. Γιώργος Χριστογεωργάκης!
3ο Φεστιβάλ Μαραθώνα 2013

29/5/2013
Για τρίτη χρονιά οι εγκαταστάσεις της ΕΥΔΑΠ στον Μαραθώνα άνοιξαν τις πύλες τους για το ευρύ κοινό στο 3ο Φεστιβάλ Μαραθώνα 2013, το οποίο πραγματοποιήθηκε από την ΕΥΔΑΠ στις 19 Μαΐου και έδωσε την ευκαιρία σε όλους τους Αθηναίους να επισκεφθούν έναν τόπο απαράμιλλης ομορφιάς.
Ήταν μια ξεχωριστή γιορτή αφιερωμένη στο νερό και το περιβάλλον, αλλά και στον αθλητισμό, τον πολιτισμό και τον άνθρωπο.
H φετινή εκδήλωση, που συμπίπτει με το Παγκόσμιο Έτος Συνεργασίας για το Νερό, εμπλουτίστηκε με νέες δράσεις αλλά και με τη συμμετοχή φορέων, όπως ο Δήμος Μαραθώνα, ο Αθλητικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μαραθωνοδρόμων Τελμησσός Ν. Μάκρης-Μαραθώνος και η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα αισιοδοξίας και κοινής δράσης για το νερό, το περιβάλλον, τον άνθρωπο.
Στη διάρκεια του Φεστιβάλ, 100 περίπου παιδιά έτρεξαν αγώνα δρόμου 5 χλμ., 550 δρομείς έτρεξαν αγώνα δρόμου 10 χλμ. στον παραλίμνιο δρόμο, ενώ στη συνέχεια η παραλίμνια διαδρομή έμεινε ανοιχτή για να τη χαρούν με τα ποδήλατά τους όλοι οι παρευρισκόμενοι. Το παρατηρητήριο των πουλιών που στήθηκε από την Ορνιθολογική Εταιρεία δέχτηκε την επίσκεψη πολλών παιδιών, τα οποία παρατήρησαν τα πουλιά στον υδροβιότοπο της λίμνης.  Παράλληλα στον εκπληκτικό καταπράσινο χώρο των εγκαταστάσεών μας, τα παιδιά έλαβαν μέρος σε συντονισμένες περιβαλλοντικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες και δεσμεύτηκαν για την προστασία του νερού και του περιβάλλοντος στο «Δέντρο των Ευχών».  Προβολές βίντεο πραγματοποιούνταν καθ΄όλη τη διάρκεια σε ειδική αίθουσα ενώ το Μουσείο Φράγματος Μαραθώνα είχε την τιμητική του.
Η ομάδα των BATALA με την εντυπωσιακή εμφάνισή τους, έδωσαν ρυθμό στην εκδήλωση και σφράγισαν το τέλος μια τέλειας μέρας.
Μεγάλη ήταν και η συμμετοχή στο  Διαγωνισμό Φωτογραφίας με θέμα «Παρατηρώντας τη Λίμνη» τα αποτελέσματα του οποίου ανακοινώθηκαν στη σελίδα «Πηγή Ενημέρωσης» στο Facebook.

Σχετικό Αρχείο Εγγράφου


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

30/5/2013
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

Των Μετόχων της Μειοψηφίας
της Ανωνύμου Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης
(Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.)
σε Ειδική Συνέλευση

«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.)»
Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανωνύμου Εταιρείας «Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης» (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) κατά την συνεδρίασή του της 22ας Μαΐου 2013, καλούνται οι Μέτοχοι της μειοψηφίας της Εταιρείας (εκτός του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.)-Μετόχου της πλειοψηφίας) σε Ειδική Συνέλευση την 28η Ιουνίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ., στην έδρα της Εταιρείας, Ωρωπού 156, Γαλάτσι, να αποφασίσουν για το παρακάτω αποκλειστικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Εκλογή δύο (2) Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. εκ μέρους των Μετόχων της μειοψηφίας.


Στη Ειδική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει (εκτός του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.)-Μετόχου της πλειοψηφίας) όποιος εμφανίζεται ως Μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας.

Ειδικότερα, η ιδιότητα του Μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 21η Ιουνίου 2013, ημέρα Παρασκευή (λόγω του ότι η 23η Ιουνίου 2013 δεν είναι εργάσιμη)-(ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα διεξαγωγής της Ειδικής Συνέλευσης της 28ης Ιουνίου 2013.  Σύμφωνα με το Νόμο έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου μόνο όποιος φέρει την ιδιότητα του Μετόχου κατά την οικεία ημερομηνία καταγραφής.
Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της Ε.Χ.Α.Ε. ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία αυτής. Η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Ειδικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο την 25η Ιουνίου 2013, ημέρα Τρίτη.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ο εν λόγω Μέτοχος μετέχει στη Ειδική Συνέλευση μόνο κατόπιν άδειάς της. 
Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου, ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και την ημερομηνία της Ειδικής Συνέλευσης.
Οι πληροφορίες του άρθρου 27, παρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.eydap.gr στην ενότητα «Σχέσεις με Επενδυτές».
Για οποιαδήποτε πληροφορία τα τηλέφωνα επικοινωνίας της Υπηρεσίας Μετοχολογίου και Σχέσεων με Επενδυτές είναι: 210-21.44.400 και 210-21.44.401,  υπεύθυνη κα Αφροδίτη Κατσούδα.
Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την ως άνω ημερομηνία, καλούνται και πάλι οι Μέτοχοι (εκτός του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.)-Μετόχου της πλειοψηφίας), σύμφωνα με το άρθρο 29, παρ.2 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, σε Επαναληπτική Ειδική Συνέλευση, στην έδρα της Εταιρείας, Ωρωπού 156, Γαλάτσι, στις 9 Ιουλίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 μ.μ., με το ίδιο ως άνω θέμα Ημερήσιας Διάταξης.
Στην Επαναληπτική αυτή Συνέλευση έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν Μέτοχοι (εκτός του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.)-Μετόχου της πλειοψηφίας), οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι κατά την έναρξη της 5ης Ιουλίου 2013, ημέρα Παρασκευή, ήτοι την τέταρτη (4η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Επαναληπτικής Ειδικής Συνέλευσης, ημερομηνία καταγραφής Επαναληπτικών Ειδικών Συνελεύσεων στο αρχείο μετόχων της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., που τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρεία «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), χωρίς να απαιτείται δέσμευση των μετοχών τους.  Η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Επαναληπτικής Ειδικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο την 5η Ιουλίου 2013, ημέρα Παρασκευή (λόγω του ότι η 6η Ιουλίου 2013 δεν είναι εργάσιμη).

Αθήνα, 22 Μαΐου 2013
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Σχετικό Αρχείο Εγγράφου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ


30/5/2013
Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.)
σε Τακτική Γενική Συνέλευση

«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.)»
Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανωνύμου Εταιρείας «Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης» (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) κατά την συνεδρίασή του της 22ας Μαΐου 2013, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 28η Ιουνίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ., στην έδρα της Εταιρείας, Ωρωπού 156, Γαλάτσι, να αποφασίσουν για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα  με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (I.F.R.S) της εταιρικής χρήσης 1.1.2012 έως 31.12.2012, της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. και της επ’ αυτών  Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Εταιρείας.

2. Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση, για την εταιρική χρήση 1.1.2012-31.12.2012.
3. Επικύρωση εκλογής Μελών του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων Μελών. 
4. Επικύρωση εκλογής ανεξάρτητου Μέλους του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος Μέλους.
5. Επικύρωση εκλογής Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος Μέλους.
6. Εκλογή εννέα (9) Μελών του Δ.Σ. από τον Μέτοχο της πλειοψηφίας-Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.).
7. Έγκριση διανομής μερίσματος κερδών χρήσης 2012 στους Μετόχους και καθορισμός των δικαιούχων μερίσματος  και της ημερομηνίας έναρξης πληρωμής τους.
8. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών του Προέδρου Δ.Σ. και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας για το έτος 2012 και απολογιστικά για το χρονικό διάστημα από 1.1.2013 έως 30.6.2013 καθώς και προέγκριση αμοιβών του Προέδρου Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου για το χρονικό διάστημα από 1.7.2013 έως 30.6.2014.
9. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων Μελών και Γραμματέα Δ.Σ. και Μελών Επιτροπής Ελέγχου, για το έτος 2012 και απολογιστικά για το χρονικό διάστημα από 1.1.2013 έως 30.6.2013 καθώς και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεών τους για το χρονικό διάστημα από 1.7.2013 έως 30.6.2014.
10. Επιλογή Ελεγκτικής Εταιρείας και έγκριση αμοιβής της, για τον έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, την Έκθεση Επισκόπησης των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων και την χορήγηση Φορολογικού Πιστοποιητικού διαχειριστικής χρήσης 2013.
11. Διάφορες ανακοινώσεις.

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως Μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας.

Ειδικότερα, η ιδιότητα του Μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 21η Ιουνίου 2013, ημέρα Παρασκευή (λόγω του ότι η 23η Ιουνίου 2013 δεν είναι εργάσιμη)-(ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης της 28ης Ιουνίου 2013.  Σύμφωνα με το Νόμο έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου μόνο όποιος φέρει την ιδιότητα του Μετόχου κατά την οικεία ημερομηνία καταγραφής.
Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της Ε.Χ.Α.Ε. ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία αυτής. Η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο την 25η Ιουνίου 2013, ημέρα Τρίτη.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ο εν λόγω Μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο κατόπιν άδειάς της. 
Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου, ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.
Οι πληροφορίες του άρθρου 27, παρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.eydap.gr στην ενότητα «Σχέσεις με Επενδυτές».
Για οποιαδήποτε πληροφορία τα τηλέφωνα επικοινωνίας της Υπηρεσίας Μετοχολογίου και Σχέσεων με Επενδυτές είναι: 210-21.44.400 και 210-21.44.401,  υπεύθυνη κα Αφροδίτη Κατσούδα.
Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την ως άνω ημερομηνία, καλούνται και πάλι οι Μέτοχοι, σύμφωνα με το άρθρο 29, παρ.2 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, σε Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, στην έδρα της Εταιρείας, Ωρωπού 156, Γαλάτσι, στις 9 Ιουλίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., με τα ίδια ως άνω θέματα Ημερήσιας Διάταξης.
Στην Επαναληπτική αυτή Συνέλευση έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν Μέτοχοι, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι κατά την έναρξη της 5ης Ιουλίου 2013, ημέρα Παρασκευή, ήτοι την τέταρτη (4η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, ημερομηνία καταγραφής Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων στο αρχείο μετόχων της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., που τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρεία «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), χωρίς να απαιτείται δέσμευση των μετοχών τους.  Η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο την 5η Ιουλίου 2013, ημέρα Παρασκευή (λόγω του ότι η 6η Ιουλίου 2013 δεν είναι εργάσιμη).

Αθήνα, 22 Μαΐου 2013
Το Διοικητικό Συμβούλιο
Σχετικό Αρχείο Εγγράφου

Τετάρτη, 29 Μαΐου 2013

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ της ΔΑΚΕ


Αθήνα, 29 Μαΐου 2013

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ


Δακίτες, σες

Απευθυνόμαστε σ’ όλους εσάς που είστε ενταγμένοι ιδεολογικά στο χώρο των κοινωνικά φιλελεύθερων δυνάμεων.


Απευθυνόμαστε στον καθένα και στην καθεμία ξεχωριστά αναζητώντας τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια όλων ώστε να διαφυλάξουμε την ενότητα της συνδικαλιστικής μας παράταξης μακριά από ιδιοτελείς και προσωπικούς στόχους.

Η ΔΑΚΕ και τα στελέχη μας καταφέραμε εδώ και τρία χρόνια να διατηρήσουμε την ενότητα μας, παρά τις μεταβολές που υπήρξαν στο πολιτικό σκηνικό.

Στόχος και όραμα της συνδικαλιστικής μας παράταξης ήταν και είναι η ενότητά όλων όσων κινούνται στο ριζοσπαστικό φιλελεύθερο χώρο και αυτόν τον στόχο οφείλουμε να τον πετύχουμε και θα τον πετύχουμε διατηρώντας την ενότητα της ΔΑΚΕ.

Κανείς ΔΑΚΙΤΗΣ και καμία οργάνωσή μας δε συμφώνησε ποτέ με τα μνημόνια.
Αντίθετα, από την πρώτη στιγμή που ανακοινώθηκε η χρεοκοπία της χώρας, η προσφυγή της στο μηχανισμό στήριξης και η υπογραφή άνευ όρων του Α΄ Μνημονίου, αγωνιστήκαμε για την ανατροπή του αλλά και για την ανατροπή εκείνων που μας οδήγησαν σ’ αυτή την κατάσταση.


Δηλώσαμε από την αρχή ότι τα μνημόνια δεν αποτελούν μια πολιτική πρόταση διεξόδου από την κρίση, αλλά μια λογιστική συνθήκη η οποία κατέστη αναγκαστική, όταν το χρέος της χώρας μετετράπει από ιδιωτικό σε διακρατικό.

Θεωρούμε λοιπόν αδιανόητο στο όνομα της δημιουργίας νέων σχηματισμών, οι επικεφαλής του οποίου κατά δήλωση τους πίστεψαν ότι δεν θα εκλεγούν με το ψηφοδέλτιο της ΔΑΚΕ, να χρησιμοποιούν φθηνές δικαιολογίες και να θυμούνται τρία χρόνια μετά να σηκώνουν αντιμνημονιακή σημαία, όταν πλέον όλοι συζητούν το πώς θα βγούμε από τα μνημόνια.

Εμείς δεν πανηγυρίζουμε που αναγκαστήκαμε να διαγράψουμε στελέχη τα οποία “έστησαν” το συγκεκριμένο ψηφοδέλτιο.

Δεν πανηγυρίζουμε ούτε για τη “χλωμή” από σωματεία σύνθεσή του.
Όλοι βλέπουν ότι το 80% των υποψηφίων τους προέρχονται από συναδέλφους μας των τραπεζών και μάλιστα μιας συγκεκριμένης τράπεζας.


Δεν παύει όμως και αυτοί οι συνάδελφοι να αποτελούν ένα κομμάτι του εαυτού μας, της παράταξής μας της ΔΑΚΕ.

Μιλούν για την εμπειρία που απέκτησαν όσο βέβαια τους το επέτρεψε η ισχνή τους παρουσία στα πράγματα του ΕΚΑ μέσα από την εκλογή τους με το ψηφοδέλτιο της ΔΑΚΕ –ΕΚΑ, σε συνεργασία με τα κεντρικά όργανα της ΔΑΚΕ και με στήριξη γνωστών κομματικών στελεχών.

Μιλούν για ανανέωση, αυτοί που είχαν την ευθύνη της ανανέωσης και δεν το έπραξαν την προηγούμενη τριετία! Μήπως η ανανέωση που σήμερα επικαλούνται είναι αναγκαστική γιατί δεν βρίσκουν άλλα στελέχη;

Είναι η πρώτη φορά που μια ηγεσία (της ΔΑΚΕ-ΕΚΑ) ενίσταται κατά του εαυτού της για τα πεπραγμένα της την προηγούμενη τριετία, αυτοκαταγγέλλεται και αποχωρεί.

Δείχνουν το διπλό τους πρόσωπο, ως άλλος Ιανός, όταν στη μια ανακοίνωσή τους κατηγορούν και καταγγέλλουν τη παράταξη που τους ανέδειξε, και στην άλλη δηλώνουν ότι δε μειώνουν την αξία κανενός.

Είναι πλέον καθαρό και οφθαλμοφανές ότι οι επικεφαλής του εγχειρήματος καθοδηγούμενοι στρεβλά λόγω της εξάρτησής τους από εξωθεσμικούς “παράγοντες”, οδηγούν τα απλά, πλην όμως μαχητικά, πρώην μέλη της ΔΑΚΕ στο άγνωστο με βάρκα την Ελπίδα των εξωθεσμικών.

Ότι δεν κατάφερε κανένα συνδικαλιστικό στέλεχος από το 1985 όταν ενώθηκε η μεγάλη φιλελεύθερη παράταξη, το κατάφεραν μια χούφτα εξαρτημένων, για να προσφέρουν όχημα ικανοποίησης ιδιοτελών στόχων κάποιων που δε σεβάστηκαν ούτε την ιστορική τους διαδρομή μέσα στη ΔΑΚΕ.

Εμείς συνεχίζουμε να λέμε ότι η ΔΑΚΕ αποτελεί τη φωνή της κοινωνίας προς τα κόμματα και κανείς δεν θα γνώριζε ούτε το κουδούνι του σπιτιού μας εάν δεν είχαμε εκλεγεί με το ψηφοδέλτιο της μεγάλης φιλελεύθερης παράταξης.

Μ’ αυτές τις σκέψεις, καλούμε τα μέλη της ΔΑΚΕ που κινούνται στον ευρύτερο φιλελεύθερο χώρο στις εκλογές του Ε. Κ. Αθήνας που διεξάγονται στις 30/5 και 1/6 να στηρίξουν με την ψήφο τους το ένα και μοναδικό ψηφοδέλτιο των κοινωνικά φιλελεύθερων δυνάμεων το ψηφοδέλτιο της ΔΑΚΕ-ΕΚΑ.


Η ΔΑΚΕ ΔΕΝ ΧΕΙΡΑΓΩΓΕΙΤΑΙ, ΔΕΝ ΕΚΒΙΑΖΕΤΑΙ, ΔΕΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΕΙΤΑΙ, ΔΕΝ ΔΙΑΣΠΑΤΑΙ.ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΣΕΛΙΔΑ

ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΠΟΡΕΙΑ

ΕΜΕΙΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ.ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΔΑΚΕ Ι.Τ.

Απάντηση Αγγελάκη για την ΕΥΔΑΠ [ εξώδικη διαμαρτυρία ]στην εφημερίδα «Αυγή»,Λάβαμε, εξώδικη διαμαρτυρία από τον εκλεγμένο εκπρόσωπο των εργαζομένων στο Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ και επικεφαλής της ΔΑΚΕ - ΕΥΔΑΠ, Εμμανουήλ Αγγελάκη, σχετικά με σχόλιο στη στήλη "Παραπολιτικά" της 22ας Μαΐου. Στο σχόλια αναφερόταν μεταξύ άλλων ότι ο κ. Αγγελάκης "κινεί τα νήματα στις γενικές διευθύνσεις, προκειμένου να παραδοθούν σημαντικές και μόνιμες εργασίες της εταιρείας σε εξωτερικούς συνεργάτες, προετοιμάζοντας έτσι την πώλησή της". Ο κ. Αγγελάκης δηλώνει ότι "με τη στάση μου και τη συμπεριφορά μου, είμαι απόλυτα αντίθετος με την ιδιωτικοποίηση της ΕΥΔΑΠ. Είμαι υπέρμαχος του δημόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα της ΕΥΔΑΠ, της περαιτέρω ανάπτυξης της και της προσφοράς της στο κοινωνικό σύνολο, όπως και της πρόσληψης εργαζομένων που συνεισφέρουν στους σκοπούς αυτούς".

Η ΑΥΓΗ

 http://www.avgi.gr/article/364106/apantisi-aggelaki-gia-tin-eudap

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΑ Εγκύκλιος ΕΚΑ για τις αρχαιρεσίες 31/5 & 1/6

Προς όλα
Τα Σωματεία Μέλη του ΕΚΑ
 
Συνάδελφοι,
 Σας υπενθυμίζουμε ότι οι Αρχαιρεσίες του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Αθήνας θα διεξαχθούν την Παρασκευή 31 Μαΐου από τις 08.00 έως τις 20.00 και το Σάββατο 1 Ιουνίου 2013 από τις 08.00 έως τις 19.00.
 Όσοι συνάδελφοι Αντιπρόσωποι δεν έχουν παραλάβει τις κάρτες Συνέδρου, μπορούν να περάσουν από τα Γραφεία του ΕΚΑ, 3ης Σεπτεμβρίου 48β, στον 7ο Όροφο, την Τετάρτη 29 και Πέμπτη 30 Μαΐου από τις 08.00 έως τις 16.00, καθώς και σε όλη την διάρκεια των εκλογών.
 Σας επισημαίνουμε ότι προκειμένου να συμμετάσχετε στις εκλογές θα πρέπει να έχετε απαραιτήτως μαζί σας:
 ·        Κάρτα Συνέδρου
·        Αστυνομική Ταυτότητα
·        Βιβλιάριο Υγείας

ΔΑΚΕ ΕΥΔΑΠ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΣΕΚΕ (29-5-2013)


Τρίτη, 28 Μαΐου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΚΕ Ι.Τ. 28/5/2013


Αθήνα, 28 Μαΐου 2013


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΈπειτα από την κατάθεση των υποψηφιοτήτων και των ψηφοδελτίων για τις εκλογές του ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΑΣ και με βάσει τον Κανονισμό Λειτουργίας μας, όσα στελέχη ή μέλη της ΔΑΚΕ συμμετέχουν ή στηρίζουν διαφορετικό ψηφοδέλτιο απ’ αυτό της παράταξής μας, θέτουν τους εαυτούς τους εκτός ΔΑΚΕ (Άρθρο 22Γ4).


ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΚΕ Ι.Τ.

Δήλωση του Γεν. Γραμματέα της ΓΣΕΕ κ. Νικ. Κιουτσούκη ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ


Αθήνα, 28 Μαΐου 2013

Δήλωση
του Γεν. Γραμματέα της ΓΣΕΕ κ. Νικ. Κιουτσούκη
Με αφορμή την επίσκεψη του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και το αίτημά του περί προστασίας του ιστορικού κέντρου της Αθήνας από τις διαδηλώσειςΟι εργαζόμενοι, τα σωματεία, οι Ομοσπονδίες και η ΓΣΕΕ χρησιμοποιούν τις απεργίες και τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις ως “έσχατο μέσο”, διότι πλήττονται βάναυσα από την εφαρμογή των επαχθών όρων των μνημονίων που καταργούν ακόμα και τα πιο στοιχειώδη εργασιακά δικαιώματα.

Κανείς εργαζόμενος δεν θέλει να χάνει το μεροκάματο και το ένσημό του.
Κανένα συνδικάτο δεν κλείνει το ιστορικό κέντρο της Αθήνας από “χόμπι”.
Κανένα συνδικάτο δεν θέλει να δημιουργεί πρόβλημα στις μικρές επιχειρήσεις και στους συναδέλφους μας που εργάζονται σ’ αυτές.


Έχουμε κατ’ επανάληψη τονίσει ότι ο διάλογος αποτελεί βασικό συστατικό της δημοκρατίας και χαρακτηριστικό γνώρισμα των πολιτισμένων λαών. Όταν η πολιτεία τον χρησιμοποιεί προσχηματικά για να καλύψει τα υπαρκτά ζητήματα που η ίδια δημιουργεί ή εντείνει, τότε το αίτημα του Υπουργού πρέπει να διαβιβαστεί προς την Κυβέρνηση, ώστε να δοθούν λύσεις στα πολύ σοβαρά και οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν η κοινωνία, οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι και οι συνταξιούχοι, οι οποίοι δοκιμάζονται καθημερινά από την εφαρμογή της “ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ”, μιας λάθους συνταγής που υποτιμά την ίδια την ζωή μας.

Το Σ.Κ. και οι εργαζόμενοι διακατέχονται από αίσθημα ευθύνης και αυτογνωσία που την ξεπερνούν μόνο όταν κάποιοι εξαντλούν τις αντοχές, την υπομονή και τα όρια τους. Ως εκ τούτου, κάθε σκέψη ή προσπάθεια απαγόρευσης των απεργιακών κινητοποιήσεων, μας βρίσκει κάθετα αντίθετους.

Άλλωστε, οι μαζικές διαδηλώσεις του οργανωμένου Συνδικαλιστικού Κινήματος διαθέτουν ισχυρή περιφρούρηση απομονώνοντας και παρεμποδίζοντας κάθε “στοιχείο” βανδαλισμού που επιδιώκει να “παρεισφρήσει” στις τάξεις του.

ΓΣΕΕ Δελτίο Τύπου - Συνάντηση ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ με ηγεσία Υπουργείου Δημόσιας Τάξης


Πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη 28/5/2012 στα γραφεία της Συνομοσπονδίας, συνάντηση των προεδρείων της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ με την ηγεσία του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη μετά από αίτημα του αρμόδιου Υπουργού Ν. Δένδια.
Στη συνάντηση τέθηκε από την πλευρά της Κυβέρνησης το αίτημα περί προστασίας του ιστορικού κέντρου της Αθήνας από τις διαδηλώσεις μικρών ομάδων.
Η ΓΣΕΕ τοποθετούμενη δήλωσε την κατηγορηματική αντίθεση της σε όποια σκέψη για περιορισμό των συνταγματικά κατοχυρωμένων ατομικών και συλλογικών δημοκρατικών ελευθεριών και δικαιωμάτων των πολιτών. Αλλωστε οι συγκεντρώσεις και οι διαμαρτυρίες των εργαζομένων δεν περιορίζονται με νόμους και αστυνομικά μέτρα αλλά μόνο με αλλαγή πολιτικής η οποία δημιουργεί τα προβλήματα.
Η ΓΣΕΕ αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη για τις δικές της μαχητικές και ειρηνικές συγκεντρώσεις και πορείες στο βαθμό που η σύνθεση αυτών επιτρέπει κάτι τέτοιο.
Σε κάθε περίπτωση η σημερινή συνάντηση πρέπει να ενταχθεί στο πλαίσιο ενός ευρύτερου διαλόγου με φορείς και κοινωνικές ομάδες ώστε να βρεθεί καλύτερη και κοινά αποδεκτή λύση.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Δευτέρα, 27 Μαΐου 2013

Περίεργη ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ///??????????????


Βατά τα θέματα...

Δελτίο Τύπου - Συνάντηση ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ με Υπουργό Δημόσιας Τάξης


Τα προεδρεία της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ θα έχουν αύριο Τρίτη 28/5/2013 και ώρα 12:00 συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.
Η συνάντηση η οποία θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Συνομοσπονδίας (Πατησίων 69 & Αινιάνος 2) γίνεται μετά από αίτημα του αρμόδιου υπουργού Νίκου Δένδια.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Κυριακή, 26 Μαΐου 2013

28ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΑΚΕ Ε.Κ.Α


ΓΣΕΕ Δελτίο Τύπου - Καθολικότητα ισχύος της νέας ΕΓΣΣΕ

H ΓΣΕΕ απέστειλε σήμερα εγκύκλιο της νομικής της υπηρεσίας προς τα Εργατικά Κέντρα και τις Ομοσπονδίες μέλη της, με την οποία ενημερώνει και τεκμηριώνει την καθολικότητα ισχύος της νέας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.
Στην εγκύκλιο τονίζεται και η υποχρέωση χορήγησης του επιδόματος γάμου από το σύνολο των εργοδοτών της χώρας, γιατί αφενός μεν αποτελεί όρο της νέας ΕΓΣΣΕ και αφετέρου έχει ισχύ τυπικού νόμου (του κυρωτικού νόμου 1766/1988)
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Επισυνάπτουμε την Εγκύκλιο

Παρασκευή, 24 Μαΐου 2013

ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπηρεσιακές μεταβολές:

 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

23/5/2013
Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει ότι από την 22α Μαΐου 2013, ισχύουν οι κάτωθι υπηρεσιακές μεταβολές:
• Η κα. Ελένη Σπυροπούλου αναλαμβάνει Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών,
• Η κα. Μαρία Λιάπη αναλαμβάνει Διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου,
• Ο κ. Χαράλαμπος Χρυσαφίδης αναλαμβάνει Αναπληρωτής Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών,
• Η κα. Αφροδίτη Κατσούδα αναλαμβάνει Προϊσταμένη Υπηρεσίας Μετοχολογίου και Σχέσεων με Επενδυτές,
• Η κα. Ελένη Χριστογεωργάκη αναλαμβάνει Προϊσταμένη  Υπηρεσίας Εταιρικών Ανακοινώσεων.

Σχετικό Αρχείο Εγγράφου

Πέμπτη, 23 Μαΐου 2013

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΥΔΑΠ


Αντίθετος ο δήμος Ιλίου με την ιδιωτικοποίηση της ΕΥΔΑΠ


Αντίθετος ο δήμος Ιλίου με την ιδιωτικοποίηση της ΕΥΔΑΠ

Αντίθετος ο δήμος Ιλίου με την ιδιωτικοποίηση της ΕΥΔΑΠ
Το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Ιλίου σε συνεδρίαση που είχε την Πέμπτη 16 Μαΐου ενέκρινε ομόφωνα ένα ψήφισμα σχετικά με την ιδιωτικοποίηση της ΕΥΔΑΠ, το οποίο αναφέρει ότι «το δημοτικό συμβούλιο Ιλίου δηλώνει κατηγορηματικά την αντίθεσή του σε οποιαδήποτε ιδιωτικοποίηση φορέων των οποίων τα αγαθά είναι κοινωνικά. Κατά συνέπεια, τάσσεται ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της ΕΥΔΑΠ, η οποία διαχειρίζεται το αγαθό της φύσης, το νερό, και δηλώνει τη βούλησή του να αγωνιστεί, προκειμένου να παραμείνει ένα δημόσιο, κοινωνικό αγαθό. Ομοίως ισχύει και για το επεξεργασμένο νερό από τα λύματα της Ψυτάλλειας, που έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα και ως εκ τούτου ύστερα από κατάλληλη βιολογική επεξεργασία μπορεί να αρδευτεί για το αστικό και περιαστικό πράσινο της Αττικής».
Όπως αναφέρεται, «το νερό είναι φυσική πηγή ζωής, είναι απαραίτητο για κάθε άνθρωπο και αποτελεί μοχλό ανάπτυξης για κάθε χώρα. Δεν είναι και δεν πρέπει να επιτρέψουμε ποτέ να γίνει “εμπόρευμα” με στόχο το κέρδος. Είναι ένα φυσικό αγαθό και πρέπει να διασφαλίσουμε την απρόσκοπτη πρόσβαση των πολιτών σε αυτό, με φθηνό τιμολόγιο, ιδιαίτερα για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Καθώς η διεθνής εμπειρία έχει καταδείξει ότι η ιδιωτικοποίηση της ύδρευσης, όπου πραγματοποιήθηκε, είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των τιμολογίων και την κακή συντήρηση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, την υποβάθμιση της ποιότητας του νερού και του περιβάλλοντος, την εξάντληση των υδάτινων αποθεμάτων και την αύξηση του ποσοστού απώλειας νερού, η ευρωπαϊκή τάση είναι πλέον η επιστροφή στο δημόσιο χαρακτήρα της ύδρευσης»
Το δ.σ. Ιλίου υποστηρίζει ότι η διαχείριση των υδάτων «επιβάλλεται να έχει δημόσιο χαρακτήρα, για το λόγο αυτό ζητά την εξαίρεση της ΕΥΔΑΠ από τη λίστα αποκρατικοποίησης, καθώς και την προστασία των φυσικών πηγών και του περιβάλλοντος της χώρας» και προτείνει το συντονισμό με τους άλλους δήμους της Αττικής για μελλοντικές ενέργειες.

Τρίτη, 21 Μαΐου 2013

Συνάντηση με τον Σαμαρά θέλει η ΓΣΕΕ


Συνάντηση με τον Σαμαρά θέλει η ΓΣΕΕ

Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό και τους αρχηγούς των κομμάτων θα ζητήσει η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ), επιδιώκοντας την «άρση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου (που εμποδίζει τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις, τη μετενέργεια και την επεκτασιμότητα των συμβάσεων) και τη λήψη μέτρων για την ανάσχεση της λιτότητας, της ανεργίας, της μαύρης και ανασφάλιστης εργασίας».
Η απόφαση αυτή ελήφθη κατά τη σημερινή συνεδρίαση της ολομέλειας της διοίκησης της Συνομοσπονδίας, ενώ, θα επιδιωχθεί οι συναντήσεις αυτές να γίνουν με τη συμμετοχή των εργοδοτικών ενώσεων που συνυπογράφουν τη νέα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΓΣΣΕ).
Κατά την ομιλία του ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, υποστήριξε ότι η νέα Εθνική Σύμβαση έχει καθολική ισχύ διότι έχει υπογραφεί από εργοδοτικές ενώσεις που απασχολούν περισσότερο από το 90% των εργαζομένων, ενώ, εξέφρασε την αντίθεσή του στην πολιτική των επιστρατεύσεων των απεργών.
Εν συνεχεία, τάχθηκε εναντίων του μέτρου της επίταξης εργαζομένων αλλά υπεραμύνθηκε της απόφασης του συνδικάτου να μην προκηρύξει απεργία την ημέρα της διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων και υποστήριξε ότι υπήρχε νομικό κώλυμα, εφόσον οι εκπαιδευτικοί είχαν, ήδη, επιστρατευτεί.
Τέλος, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ επιτέθηκε στον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) για την απόφασή του να μην υπογράψει τη νέα συλλογική σύμβαση, και του καταλόγισε «αντικοινωνική» και «αντιδημοκρατική» συμπεριφορά.
Στην τοποθέτησή του ο γγ της ΓΣΕΕ, Νίκος Κιουτσούκης, υποστήριξε ότι ο κατώτερος μισθός είναι τόσο χαμηλός ώστε να οδηγεί στην αδήλωτη εργασία, ενώ αμφισβήτησε το επιχείρημα ότι η κατά 22% μείωσή του οδηγεί σε αύξηση της ανταγωνιστικότητας. «Αν μετά τη λήξη των κλαδικών συντάξεων υπάρξει μείωση μισθών της τάξης του 30%, τότε η ανταγωνιστικότητα θα αυξηθεί κατά τρία τέταρτα;» αναρωτήθηκε ο κ. Κιουτσούκης.
Τέλος, η ολομέλεια της διοίκησης της ΓΣΕΕ εξουσιοδότησε την Εκτελεστική Επιτροπή της Συνομοσπονδίας για την προκήρυξη απεργιακών κινητοποιήσεων με βάση τις τρέχουσες εξελίξεις, ενώ αποφασίστηκαν περιοδείες σε όλη τη χώρα και έκδοση ερμηνευτικών εγκυκλίων γύρω από την ΕΓΣΣΕ, ώστε να οργανωθεί η νομική προστασία των εργαζομένων.
Κατά τη σημερινή συνεδρίαση εξελέγησαν και οι νέοι υπεύθυνοι των γραμματειών. Τη Γραμματεία Τύπου της ΓΣΕΕ αναλαμβάνει ο Δημήτρης Καραγεωργόπουλος και τη Γραμματεία Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας ο Αλέξανδρος Κομίνης.
Στο μεταξύ, η ΑΔΕΔΥ σχεδιάζει να προχωρήσει σε 24ωρη απεργία στο Δημόσιο στις αρχές Ιουνίου. Το θέμα συζητήθηκε κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, αλλά οι τελικές αποφάσεις πρόκειται να ληφθούν την ερχόμενη Παρασκευή. Η ΑΔΕΔΥ αντιδρά στο νομοσχέδιο για την αναδιάρθρωση του δημόσιου τομέα και στην επιβολή του μέτρου της πολιτικής επιστράτευσης των απεργών.

Δελτίο Τύπου - Συνεδρίαση Διοίκησης ΓΣΕΕ


Πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη 21.5.2013 η συνεδρίαση της Ολομέλειας της Διοίκησης της ΓΣΕΕ, κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:
• Ενημερώθηκαν τα μέλη της Διοίκησης για τη νέα ΕΓΣΣΕ και την καθολικότητα ισχύος της για το σύνολο των εργαζομένων και των εργοδοτών της χώρας. Για τη ΓΣΕΕ η Εθνική Σύμβαση αποτελεί ελπίδα για το θεσμό των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων και ανάχωμα σε όλα όσα η ΤΡΟΙΚΑ, οι Κυβερνήσεις και τα Μνημόνια κατέστρεψαν στο πέρασμά τους.
• Απαντήθηκε με πολιτικούς όρους η λυσσαλέα επίθεση και η υποκριτική στάση του προέδρου του ΣΕΒ Δ.Δασκαλόπουλου, κατά του θεσμού της ΕΓΣΣΕ και κατά των κοινωνικών εταίρων που τη συνυπογράφουν. Ο ΣΕΒ και ο κ. Δασκαλόπουλος, συμπεριφέρονται ως το «τιμωρημένο παιδί» της ΤΡΟΙΚΑ και της Κυβέρνησης και έχουν εκχωρήσει προ πολλού στους Τροϊκανούς του κ.Τόμσεν το ρόλο του εκπροσώπου του ΣΕΒ, τον οποίο έχουν μετατρέψει σε "ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ" των δανειστών. Οι αποφάσεις ή οι προτροπές του ΣΕΒ προς τις επιχειρήσεις-μέλη του είναι «κενές περιεχομένου» ή αλλιώς κατά τον προσφιλή του χαρακτηρισμό «αδειανό πουκάμισο». Εμείς απλά θέλουμε να τους συμβουλεύσουμε «εν οργή μήτε λέγειν μήτε πράττειν»!
• Αποφασίστηκε η δημιουργία ισχυρού μπλοκ των κοινωνικών εταίρων που συνυπογράφουν τη σύμβαση, ώστε από κοινού να πραγματοποιηθούν συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό και τους αρχηγούς των κομμάτων, με στόχο την άρση του ισχύοντος αντεργατικού νομοθετικού πλαισίου (που εμποδίζει τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις, τη μετενέργεια και την επεκτασιμότητα των συμβάσεων) και τη λήψη μέτρων ανάσχεσης της παρατεταμένης λιτότητας, της ύφεσης, της ανεργίας, της μαύρης και ανασφάλιστης εργασίας.
• Επίσης εξουσιοδοτήθηκε η Εκτελεστική Επιτροπή της Συνομοσπονδίας για την προκήρυξη απεργιακών κινητοποιήσεων με βάση τις τρέχουσες εξελίξεις και αποφασίστηκαν περιοδείες σε όλη τη χώρα και η έκδοση ερμηνευτικών εγκυκλίων γύρω από την ΕΓΣΣΕ ώστε να οργανωθεί η νομική προστασία των εργαζομένων.
• Συζητήθηκε η κατάσταση στο χώρο της Παιδείας, με τη ΓΣΕΕ να τονίζει για πολλοστή φορά ότι οι διεκδικήσεις των εργαζομένων και των κλάδων δεν αντιμετωπίζονται με επιτάξεις, μέτρο που αποτελεί κρούσμα ωμότητας και αυθαιρεσίας.

• Εξελέγησαν οι συνάδελφοι Δημήτρης Καραγεωργόπουλος και Αλέξανδρος Κομίνης, ως Γραμματείς στις Γραμματείες Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων και Υγιεινής & Ασφάλειας της Εργασίας αντιστοίχως.
Η Συνομοσπονδία καλεί τους εργαζόμενους σε αγωνιστική ετοιμότητα για την υπεράσπιση και διεκδίκηση των βασικών και θεμελιωδών οικονομικών, ασφαλιστικών και εργασιακών δικαιωμάτων τους. Δικαιώματα τα οποία υπονομεύονται από την ασκούμενη πολιτική.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΣΤΙΓΜΕΣ ΑΠΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

 


φωτογραφίες απο τον

https://fbcdn-profile-a.akamaihd.net/hprofile-ak-ash3/c28.28.348.348/s160x160/943473_4779964543004_1863850356_n.jpgΓιαννη Καμπουρακη

ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ

Στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες, χρόνια πολλά
15

Στέλιος Σταυρίδης «Η γραφειοκρατία κρατά την Ελλάδα αιχμάλωτη»


ΒΙΝΤΕΟ-Τι φοβούνται οι Κινέζοι στην Ελλάδα;

«Η γραφειοκρατία κρατά την Ελλάδα  αιχμάλωτη», τονίζει ο πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ, Στέλιος Σταυρίδης σημειώνοντας ότι οι Κινέζοι φοβούνται την Ελληνική γραφειοκρατία.

Δείτε το αναλυτικό ρεπορτάζ από το MEGA:

Δελτίο Τύπου - Συνεδρίαση Διοίκησης ΓΣΕΕ

Συνεδριάζει  Τρίτη 21/5/2013 η ολομέλεια της Διοίκησης της ΓΣΕΕ στις 10:00 π.μ., στο αμφιθέατρο της Συνομοσπονδίας.
Η Διοίκηση της ΓΣΕΕ θα συζητήσει όλα τα μεγάλα και σοβαρά προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί για τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους και τους ανέργους ενώ στη συνεδρίαση θα συζητηθεί και η νέα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που υπέγραψε προσφάτως η ΓΣΕΕ με τους εργοδοτικούς φορείς πλην ΣΕΒ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Κυριακή, 19 Μαΐου 2013

ΑΓΓΕΛΆΚΗΣ ΜΑΝΏΛΗΣ στο δελτίο ειδήσεων του EXTRA CHANNEL


Με χρυσά...ξυλάκια!

Εμπλοκή Κομισιόν στις ιδιωτικοποιήσεις επιχειρήσεων που έλαβαν κοινοτικά κονδύλια

 Ο πρόεδρος της Κομισιόν Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο

Εμπλοκή Κομισιόν στις ιδιωτικοποιήσεις επιχειρήσεων που έλαβαν κοινοτικά κονδύλια

Η Επιτροπή ζητεί την επιστροφή υπέρογκων ποσών που διατέθηκαν για την εκτέλεση επενδυτικών σχεδίων.  

Την επιστροφή στην Κομισιόν, μέρους της κοινοτικής χρηματοδότησης που έλαβαν για την υλοποίηση επενδύσεων, έχουν να αντιμετωπίσουν όσες δημόσιες επιχειρήσεις βαίνουν προς ιδιωτικοποίηση.


Όπως αναφέρει η Καθημερινή της Κυριακής, με βάση τους κανόνες για τα διαρθρωτικά ταμεία, στο βαθμό που μια σειρά από επιχειρήσεις ή υποδομές ιδιωτικοποιηθούν θα πρέπει να επιστραφεί και η διάφορα χρηματοδότησης που έλαβαν ως έργα δημόσιου συμφέροντος.

Η αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος για επιχειρήσεις όπως η ΕΥΑΘ, η ΕΥΔΑΠ, η ΔΕΠΑ, η ΔΕΗ, ο ΟΣΕ, αλλά και για δεκάδες υποδομές όπως τα λιμάνια που έχουν μεταβιβαστεί στο ΤΑΙΠΕΔ στο πλαίσιο του προγράμματος ιδιωτικιοπποιήσεων, απαιτεί και την αλλαγή του χρηματοδοτικού καθεστώτος.

Σύμφωνα με πληροφορίες το θέμα θα τεθεί κατ’ αρχήν για την Εταιρεία Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ) για την οποία έχουν ήδη κατατεθεί στο ΤΑΙΠΕΔ οι πρόσφορες από τους υποψήφιους επενδύτες.

Άγνωστο παραμένει το ύψος των χρηματοδοτήσεων που θα καταλογιστούν προκείμενου να επιστραφούν, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει ο υπολογισμός των ποσών αυτών
.

Πηγή: Πηγή: Καθημερινή της Κυριακής - Ευγενία Τζώρτζη

ΕΥΔΑΠ 3o Φεστιβάλ Φράγματος Μαραθώνα

 Για τρίτη χρονιά, η ΕΥΔΑΠ διοργανώνει το Φεστιβάλ Φράγματος Μαραθώνα, μια γιορτή για το νερό και το περιβάλλον, αλλά και για τον αθλητισμό, τον πολιτισμό και τον Άνθρωπο.

Η μεγάλη αυτή γιορτή θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 19 Μαΐου 2013 από τις 9.00 το πρωί ως τις 18.00 το απόγευμα και είστε όλοι καλεσμένοι!

Ο πετυχημένος θεσμός της ΕΥΔΑΠ – που έχει βραβευθεί με διεθνή διάκριση το 2010 - καλεί μικρούς και μεγάλους να διασκεδάσουν και να περάσουν μια δημιουργική ημέρα σε ένα μοναδικό τοπίο κοντά στη φύση.

Οι εγκαταστάσεις μας στη Λίμνη και το Φράγμα Μαραθώνα θα ανοίξουν ειδικά για αυτή τη μεγάλη γιορτή, προσφέροντας την ευκαιρία σε όλους τους Αθηναίους να επισκεφθούν έναν τόπο απαράμιλλης ομορφιάς.

H φετινή εκδήλωση, που συμπίπτει με το Παγκόσμιο Έτος Συνεργασίας για το Νερό, εμπλουτίζεται με νέες δράσεις και με τη συμμετοχή φορέων, όπως ο Δήμος Μαραθώνα, ο Αθλητικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μαραθωνοδρόμων Τελμησσός Ν.Μάκρης-Μαραθώνος και η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα αισιοδοξίας και κοινής δράσης για το νερό, το περιβάλλον, τον Άνθρωπο.

Σας περιμένουμε όλους!

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας στηρίζει τη καμπάνια μας

 

Το νερό είναι δημόσιο αγαθό και όχι εμπόρευμα!

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας στηρίζει το σκοπό και το περιεχόμενο της καμπάνιας που προωθεί η ΟΜΕ – ΕΥΔΑΠ στην προσπάθειά της να διασωθεί ο χαρακτήρας του νερού ως ζωτικό δημόσιο αγαθό.
Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, επισημαίνει ότι:
- Όλοι οι ζώντες οργανισμοί χρειάζονται νερό
- Το ασφαλές πόσιμο νερό είναι ζωτικής σημασίας
- Η πρόσβαση στο νερό είναι θεμελιώδες δικαίωμα όλων των πολιτών

Συνεπώς, αγαθά που έχουν άμεση σχέση με την επιβίωση του ανθρώπου δεν επιτρέπεται να υπόκεινται στους κανόνες της εμπορίας και δεν πρέπει να αποτελούν πηγή κερδών!
Όπου ιδιωτικοποιήθηκε το νερό:
- Αυξήθηκε η τιμή του δραματικά
- Η ποιότητα του νερού είναι εξαιρετικά χαμηλή και στις περισσότερες των περιπτώσεων το νερό δεν είναι πόσιμο
- Η συντήρηση του δικτύου είναι ανεπαρκής και πολλές φορές χαρακτηρίζεται κακή και επικίνδυνη
- Γίνονται ήδη προσπάθειες να επιστρέψει η διαχείριση στις δημόσιες αρχές

Το νερό έως σήμερα το διαχειρίζεται το κράτος και το διανέμει στους πολίτες σε χαμηλό κόστος υπό την εγγύηση του Συντάγματος, με στόχο τη διαφύλαξη των συμφερόντων των πολιτών και όχι το κέρδος!
Η διαχείριση των υδάτινων πόρων ως εμπορεύσιμου προϊόντος από ιδιώτες που αποσκοπούν στο κέρδος (δηλαδή μείωση κόστους- αύξηση κέρδους), καταργεί το χαρακτηριστικό του ως δημόσιου αγαθού.
Η ποιότητα και η πρόσβαση στην παροχή του νερού στα χέρια των ιδιωτικών εταιριών δεν εξασφαλίζεται, το αντίθετο, διακυβεύεται!

Σάββατο, 18 Μαΐου 2013

ΈΚΤΑΚΤΟ- Σήμερα στις 22.00

Σήμερα στις 22.00 στο δελτίο ειδήσεων του EXTRA CHANNEL ο Εκπρόσωπος Εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΔΑΠ, κ. Αγγελάκης Μανώλης θα μιλήσει για όλα και για την σχεδιαζόμενη ιδιωτικοποίηση της ΕΥΔΑΠ.

Παρασκευή, 17 Μαΐου 2013

23=5=2013 ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ Θερινό σινεμαδάκι; cine-Δεξαμενή!!

                       Οι βραβευμένοι με Όσκαρ Αλ Πατσίνο, Κρίστοφερ Γουόκεν και Άλαν Άρκιν πρωταγωνιστούν σε μια συγκινητική κωμωδία δράσης, όπου τρεις συνταξιούχοι γκάνγκστερς θα ξανασυναντηθούν για μια τελευταία επική νύχτα.

Ο Βαλ (Αλ Πατσίνο) αποφυλακίζεται μετά από 28 χρόνια, γιατί αρνήθηκε να αποκαλύψει τους συνεργούς του στην αστυνομία. Εκεί τον περιμένει ο κολλητός του, ο Ντοκ (Κρίστοφερ Γουόκεν) και σύντομα οι δυο τους συναντιούνται με τον τρίτο της παρέας, τον Χίρς (Άλαν Άρκιν). Το δέσιμο των τριών φίλων είναι πολύ δυνατό, και παρά την ηλικία τους, η ικανότητά τους να προκαλούν το χάος παραμένει το ίδιο ζωντανή όπως παλιά -- οι σφαίρες πάνε και έρχονται, καθώς προσπαθούν να θυμηθούν τους καλούς παλιούς καιρούς και να ανακτήσουν το χρόνο που έχασαν μακριά από το έγκλημα, τα ναρκωτικά και το σεξ.

23 Μαΐου cine-Δεξαμενή!!