Κυριακή, 18 Δεκεμβρίου 2011

Πρόοδος στην επεξεργασία αστικών λυμάτων στα κράτη-μέλη της ΕΕ

Αισιόδοξες είναι οι εξελίξεις από το ευρωπαϊκό μέτωπο επεξεργασίας αστικών λυμάτων, όπως αναφέρεται σε πρόσφατη Έκθεση για την εφαρμογή... της σχετικής Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ την περίοδο 2007/2008, καθώς διαπιστώνεται ικανοποιητική πρόοδος ως προς το βαθμό συμμόρφωσης των κρατών-μελών με τις επιταγές της.

Δεδομένου ότι τα παλαιότερα κράτη μέλη (ΕΕ-15, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα) παρουσίασαν βελτίωση ως προς την επεξεργασία των ευαίσθητων υδάτων, ενώ στα νεότερα (ΕΕ-12) τα καλά νέα αφορούσαν συνολικά στη συλλογή και στην επεξεργασία, τα περαιτέρω περιθώρια βελτίωσης στον ευρωπαϊκό χώρο είναι ακόμη μεγάλα.

Χαρακτηριστικά προκύπτει, ότι τα περισσότερα συστήματα συλλογής αστικών λυμάτων στις χώρες της ΕΕ-15 θεωρούνται πολύ αποτελεσματικά, καθώς χειρίζονται το 99% των αντίστοιχων στοχευόμενων υδάτων. Επίσης, το 77% των λυμάτων από μεγάλα αστικά κέντρα υπόκεινται πλέον σε επεξεργασία με αυστηρότερες προδιαγραφές, παρότι υπάρχουν ακόμα πόλεις που δεν διαθέτουν εγκαταστάσεις για επαρκή καθαρισμό.

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται, ότι για το διάστημα μεταξύ 2007 και 2013 θα δαπανηθεί συνολικά το ποσό των 14 δις ευρώ περίπου για υποδομές συλλογής ή επεξεργασίας λυμάτων, μέσω των ΤαμείωνΣυνοχής, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, και άλλων αντίστοιχων οργάνων.

Σε ό,τι αφορά τη χώρα μας, αξίζει να υπενθυμισθεί, ότι πριν ακριβώς από ένα χρόνο, τον Δεκέμβριο του 2010, το ΥΠΕΚΑ εκτιμούσε πως μέχρι το 2014 θα έχουν ολοκληρωθεί όλα τα καθυστερημένα από το 2002 έργα αποχέτευσης και εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων στα μεγάλα αστικά κέντρα, συμπεριλαμβανομένων περιοχών της Αττικής, ενώ στις αρχές του 2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προειδοποιούσε και πάλι την Ελλάδα για παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο λόγω μη έγκαιρης ολοκλήρωσης και λειτουργίας των εγκαταστάσεων βιολογικών καθαρισμών. Στην έκθεση πάντως σημειώνεται ότι η Ε.Ε. θα εξακολουθήσει να προσφεύγει με δικαστικά μέσα εναντίον χωρών στις οποίες παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις.

Με την έκδοση της ΚΥΑ για την επαναχρησιμοποίηση των λυμάτων δημιουργήθηκε επιτέλους το θεσμικό πλαίσιο για την ανάπτυξη αυτού του σημαντικού τομέα «παραγωγής» νερού στην Ελλάδα. Όπως σημειώνει και σε πρόσφατη συνέντευξή του στο μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS ο Ειδικός Γραμματέας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ κ. Α. Ανδρεαδάκης, στη σχετική προκήρυξη για χρηματοδότηση έργων «έχουν ήδη ανταποκριθεί πάνω από 25 δήμοι και ΔΕΥΑ με προτάσεις για την αξιοποίηση επεξεργασμένων λυμάτων από υφιστάμενες εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, ενώ μέσα στο επόμενο δίμηνο αναμένεται η ένταξη όσων πληρούν της προϋποθέσεις για χρηματοδότησή τους. Παράλληλα, προχωρά και το Master Plan που επεξεργάστηκε η Ειδική Γραμματεία Υδάτων σε συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ και την Περιφέρεια Αττικής για την αξιοποίηση μέρους των εκροών της Ψυτάλλειας».

Η επεξεργασία των αστικών και βιομηχανικών λυμάτων αποτελεί σε κάθε περίπτωση κομβική θωράκιση του υδάτινου και χερσαίου περιβάλλοντος.

Παράλληλα μπορεί να αποτελέσει και σημαντικό υδατικό πόρο, μέσω της επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων λυμάτων σε χρήσεις που δεν απαιτούν καθαρό πόσιμο νερό.

Το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS εξακολουθεί να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα επαναχρησιμοποίησης, ενώ με τη συμμετοχή του στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE+PURE «Επεξεργασμένα Υγρά Απόβλητα ως Εναλλακτική Πηγή Ύδατος σε Ημίξηρες Περιοχές», εστιάζει τις δράσεις του στα ζητήματα ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης, δεδομένου ότι η ορθολογική χρήση των υδάτων πρέπει να εμπλέκει κυρίως τους ίδιους τους χρήστες.
 http://tro-ma-ktiko.