Τετάρτη, 29 Φεβρουαρίου 2012

ΓΣΕΕ 29/02/2012 Δελτίο Τύπου - Πανευρωπαϊκή Ημέρα Δράσης των Συνδικάτων

Με μεγάλη επιτυχία και μαζική συμμετοχή των εργαζομένων πραγματοποιήθηκε η σημερινή τρίωρη στάση εργασίας που είχαν προκηρύξει ΓΣΕΕ –ΑΔΕΔΥ στο πλαίσιο της Πανευρωπαϊκής Ημέρας Δράσης των Συνδικάτων.
Οι εργαζόμενοι σ’ολη την Ευρώπη διαμαρτυρήθηκαν για τις ασκούμενες Νεοφιλελεύθερες πολιτικές που οδηγούν τους λαούς και τους πολίτες στη φτώχεια και την ανεργία.
Στα πλαίσια των σημερινών δράσεων, ο Πρόεδρος της ΓΣΕΕ και το προεδρείο της ΣΕΣ πραγματοποίησαν παραστάσεις διαμαρτυρίας στα όργανα της Ευρ.Ένωσης, ενώ στην Αθήνα συνδικαλιστικά στελέχη των ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ με επικεφαλής τον Γεν.Γραμματέα της ΓΣΕΕ επέδωσαν στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ψήφισμα διαμαρτυρίας κατά των αντεργατικών και αντικοινωνικών πολιτικών που επιβάλλει η Τρόικα και εφαρμόζει η Ελληνική Κυβέρνηση στη χώρα μας.
Οι σημερινές κινητοποιήσεις θα ολοκληρωθούν με το συλλαλητήριο –συναυλία διαμαρτυρίας στις 18:00 στο Σύνταγμα, το οποίο συνδιοργανώνουν ΓΣΕΕ -ΑΔΕΔΥ-ΤΕΕ-ΔΣΑ-ΙΣΑ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τα γενόσημα φάρμακα - Γιατί μαίνεται ο πόλεμος υπουργείου - ιατρικού κόσμουΣύμφωνα με την Οδηγία 2001/83/EC, ως γενόσημο φάρμακο ορίζεται «ένα φάρμακο με την ίδια ποιοτική και ποσοτική σύνθεση σε δραστικές ουσίες και την ίδια φαρμακευτική μορφή με το φάρμακο αναφοράς (και του οποίου η βιοϊσοδυναμία με το φάρμακο αναφοράς έχει αποδειχθεί βάσει των καταλλήλων μελετών βιοδιαθεσιμότητας)».

Ωστόσο, στην Ελλάδα βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τον μύθο ότι τα γενόσημα φάρμακα έχουν μειωμένη θεραπευτική αξία από τα αντίστοιχα πρωτότυπά τους. Κάποιοι, τα ονομάζουν υποτιμητικά «φασόν».

Και δεν είναι ότι δεν είμαστε χώρα παραγωγής γενόσημων φαρμάκων! Γενόσημα παράγονται και εξάγονται. Όμως, μέχρι σήμερα ανέρχονται μόλις στο 18% της συνολικής κατανάλωσης και τα προϊόντα των πολυεθνικών εταιρειών πάνω από το 80%.

Η προσπάθεια που γίνεται από το υπουργείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης είναι κατ΄ αρχήν να μειωθεί η δαπάνη του φαρμάκου. Και κατά δεύτερον τα γενόσημα να μπούν όσο το δυνατόν περισσότερο στην ζωή μας. Φάρμακα ισοδύναμα και εξίσου αποτελεσματικά με εκείνα που έχουμε συνηθίσει και σαφώς πιο φθηνά!

Αυτό που αναμένεται να γίνει με την υπερψήφιση του νόμου είναι να μειωθεί η υπερσυνταγογράφηση και να δοθεί η δυνατότητα στους φαρμακοποιούς να δίνουν στον ασθενή την δραστική ουσία χωρίς να στοιχίζει αυτό μια περιουσία.

Σύμφωνα με το υπουργείο, η χρήση των γενόσημων φαρμάκων θα φτάσει από το 18% στο 50%. Κι αυτό, γιατί, σε άλλες χώρες που παράγουν οι ίδιες πρωτότυπα φάρμακα γίνεται η αντικατάστασή τους έως και 90%.

Είναι ασφαλή;

Σε ότι αφορά την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα τους τα γενόσημα προϊόντα αδειοδοτούνται μετά τη λήξη της περιόδου «αποκλειστικότητας» του πρωτοτύπου φαρμάκου, η οποία διαρκεί συνήθως 10 χρόνια. Η αδειοδότηση των γενοσήμων πραγματοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία από κάποια εθνική αρχή της Ε.Ε. ή από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ) και προβλέπει εξονυχιστική αξιολόγηση των επιστημονικών δεδομένων μεταξύ των οποίων και μελέτη βιοϊσοδυναμίας (bioequivalence study) ή μελέτη εξαίρεσης από την υποβολή μελέτης βιοϊσοδυναμίας (biowaiver justification) ανάλογα με την περίπτωση του προς εξέταση γενόσημου.
Ελληνική αγορά φαρμάκου και γενόσημα

Σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ), τα γενόσημα που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά είναι περίπου 3.000 σε επίπεδο συσκευασίας (στοιχεία 2011) σε σύνολο περίπου 7.300 φαρμάκων.

Ελέγχονται επαρκώς από τον ΕΟΦ;

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, όπως και οι αντίστοιχοι Οργανισμοί Φαρμάκων των λοιπών Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αξιολογούν τις μελέτες βιοϊσοδυναμίας οι οποίες αποτελούν κλινικές μελέτες, υποκείμενες σε έγκριση από τον ΕΟΦ και διενεργούνται για λογαριασμό των φαρμακευτικών εταιρειών σε συνεργασία με Κρατικά Νοσοκομεία ή Ιδιωτικές Κλινικές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό (Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Τρίτες Χώρες π.χ. ΗΠΑ, Καναδάς).

Ο μετεγκριτικός έλεγχος ποιότητας, αποτελεσματικότητας και ασφάλειας πραγματοποιείται από τον ΕΟΦ με τους εξής τρεις τρόπους :

α)με εργαστηριακούς ελέγχους δειγμάτων φαρμάκωνπου προέρχονται:
από τακτικές προγραμματισμένες δειγματοληψίες για εργαστηριακό έλεγχο, οι οποίες κατά κανόνα σχεδιάζονται ανά δραστική ουσία
από καταγγελίες υγειονομικού προσωπικού, ασθενών, νοσοκομείων, κ.λ.π.
μέσω του Δικτύου των Επισήμων Εργαστηρίων Ελέγχου Φαρμάκων (OMCL) σε Προγράμματα Επιτήρησης της Ευρωπαϊκής Αγοράς Φαρμάκων (Market Surveillance Studies, MSS), με τα οποία ελέγχεται η ποιότητα πλήθους γενοσήμων προϊόντων, σε Προγράμματα Ελέγχου Προϊόντων εγκεκριμένων με την κεντρική διαδικασία (Centrally Authorized Products, CAP), και σε προγράμματα μετεγκριτικής επιτήρησης της φαρμακευτικής αγοράς των αμοιβαία (MRP) και αποκεντρωμένα (DCP) εγκεκριμένων γενόσημων φαρμακευτικών προϊόντων που κυκλοφορούν στην Ελλάδα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι την τελευταία πενταετία ελέγχθηκαν εργαστηριακά από τον ΕΟΦ περίπου 1.000 συνολικά δείγματα, εκ των οποίων τα 900 ήταν αντίγραφα και το ποσοστό μη κανονικών (ελαττωματικών) ανέρχεται συνολικά σε 4%. Οι παρτίδες των ελαττωματικών προϊόντων αποσύρονται αμέσως από την κυκλοφορία και ανάλογα με τη σοβαρότητα του ευρήματος διενεργείται επιπλέον επιθεώρηση από τον ΕΟΦ στο εργοστάσιο παραγωγής.

β) με τακτικές και αιφνίδιες επιθεωρήσεις σε εργοστάσια παραγωγής και χώρους διακίνησης (φαρμακαποθήκες, φαρμακεία, νοσοκομεία).

γ) με το σύστημα Φαρμακοεπαγρύπνησης, σύμφωνα με το οποίο κάθε κάτοχος άδειας κυκλοφορίας υποχρεούται να παρακολουθεί την ασφάλεια και αποτελεσματικότητα των προϊόντων του και να αναφέρει σχετικά στον ΕΟΦ. Επιπλέον οι επαγγελματίες υγείας πρέπει να αναφέρουν στον ΕΟΦ μέσω της κίτρινης κάρτας τις ανεπιθύμητες ενέργειες για τις οποίες εκτιμούν ότι υπάρχει συσχέτιση με τη λήψη του φαρμάκου. Στη νέα νομοθεσία που θα εφαρμοστεί στο 2ο εξάμηνο του 2012, η αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών αφορά και στους καταναλωτές.
Πως ελέγχονται τα γενόσημα φάρμακα;

Σε ότι αφορά την παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων σε τρίτες χώρες (πχ. Ινδία, ΗΠΑ, κλπ.) που εισάγονται στην ΕΕ, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η επιθεώρηση από μια αρμόδια αρχή της ΕΕ, ομοίως και από τον ΕΟΦ, και η έκδοση σχετικού EU GMP certificate.
Εξ άλλου κατά την έγκριση της άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων ανθρώπινης χρήσης συμπεριλαμβανομένων και των γενοσήμων δηλώνεται πάντα και το αντίστοιχο εργοστάσιο αποδέσμευσης παρτίδας, το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση (*GMP certificate Πιστοποιητικό Κανόνων Καλής Παραγωγής).

Όσον αφορά στις δραστικές πρώτες ύλες, υποχρεωτικά συμμορφώνονται με τις κοινοτικές απαιτήσεις Κανόνων Καλής Παραγωγής (EU APIs GMP), είτε παράγονται στην ΕΕ είτε σε τρίτες χώρες και ελέγχονται ανάλογα.

Ο ΕΟΦ επιθεωρεί τα 56 φαρμακευτικά εργοστάσια και τις 150 περίπου Φαρμακαποθήκες στην Ελλάδα τακτικά και σύμφωνα με τις κοινοτικές απαιτήσεις. Επιπλέον οι επιθεωρητές του ΕΟΦ, διαπιστευμένοι κατά τα κοινοτικά πρότυπα, επιθεωρούν σε κοινοτικές ή/και εθνικές αποστολές και εργοστάσια παραγωγής φαρμάκων σε τρίτες χώρες (ΗΠΑ, Ινδία, Κίνα κ.λπ.), σε τακτική βάση.

Μόνον τα εργοστάσια στα οποία έχει χορηγηθεί Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Καλής Παραγωγής (EU GMP Certificate) επιτρέπεται να παράγουν για την ΕΕ και τη χώρα μας.
Πηγή:NewsIt.gr

ΑΠΕΡΓΟΥΝ ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΔΗΓΟΙ Χωρίς Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ αύριο


Χωρίς Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ αύριο

Χωρίς Μετρό, ΗΣΑΠ και Τράμ θα μείνει αύριο Πέμπτη το επιβατικό κοινό της πρωτεύουσας, λόγω της 24ωρης απεργίας που εξήγγειλαν οι ηλεκτροδηγοί.


Η απεργία γίνεται ενάντια στις αλλαγές στα εν λόγω μέσα μεταφοράς και στις μειώσεις των αποδοχών τους.
Σε ανακοίνωσή τους, τα σωματεία των ηλεκτροδηγών εκφράζουν την αντίθεσή τους στην εφαρμογή των μέτρων «που καταργούν στην πράξη ό,τι μέχρι σήμερα εξασφάλιζε και κατοχύρωνε τα ελάχιστα για τους εργαζόμενους», ενώ κάνουν λόγο για «απαξιωτική τακτική» που καταλήγει στη διάλυση των μέσων σταθερής τροχιάς.

Οι προθεσμίες για τις δηλώσειςΜετά από απόφαση του αναπληρωτή υπουργού οικονομικών Παντελή Οικονόμου παρατείνονται οι προθεσμίες υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Συγκεκριμένα για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ορίζεται ως και τις 15 Ιουνίου.
 Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την απόφαση οι προθεσμίες υποβολής των φορολογικών δηλώσεων θα είναι οι ακόλουθες:
    1. Μέχρι και τις 30/4/2012 για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των ΟΕ, ΕΕ, κοινωνιών, κοινοπραξιών κλπ, καθώς και όλων των νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ανεξάρτητα της κατηγορίας βιβλίων του ΚΒΣ που τηρούν.
    2. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των ΑΕ, ΕΠΕ δεν μεταβάλλεται και θα υποβληθούν κανονικά στις 10/5/2012. Ειδικά για τις ΑΕ η ημερομηνία υποβολής κλιμακώνεται, ως γνωστόν, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους.
    3. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος όλων των υπόλοιπων υπόχρεων φυσικών προσώπων (ατομικών επιχειρήσεων, ελεύθερων επαγγελματιών, γεωργικών εισοδημάτων, μισθωτών κλπ), ορίζεται μέχρι και τις 15/6/2012.
    4. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής με ηλεκτρονικό τρόπο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2012 (Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων ορίζεται η 31/7/2012.
Το υπουργείο Οικονομικών διευκρινίζει στη σχετική ανακοίνωσή του ότι η εκτύπωση όλων των εντύπων, οι οδηγίες προς τις ΔΟΥ και η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων μέσω του TAXISnet εξελίσσονται στους προβλεπόμενους χρόνους σε σχέση με τις οριζόμενες προθεσμίες και σημειώνεται ότι αντίστοιχα είχαν εξελιχθεί και τον προηγούμενο χρόνο.
 enikos.gr/

«Έφυγε» από τη ζωή ο Βασίλης Τσιβιλίκας!


Έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών, ο διάσημος ηθοποιός Βασίλης Τσιβιλίκας. Ο δημοφιλής κωμικός έχασε τη μάχη για τη ζωή σήμερα το ξημέρωμα από ανακοπή καρδιάς κατά τη μεταφορά του στο Σισμανόγλειο νοσοκομείο.
Tην δυσάρεστη είδηση μετέδωσε σήμερα το πρωί ο Γιώργος Παπαδάκης στον Ant1 και σύμφωνα με το ρεπορτάζ ο ηθοποιός μεταφέρθηκε σήμερα τα ξημερώματα στο νοσοκομείο όπου παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον σώσουν.
Γεννήθηκε το 1942 στη Θεσσαλονίκη. Ήταν το μοναδικό αγόρι της οικογένειάς του. Ο μεγαλύτερος από τις δύο αδελφές του έμαθε να τις προστατεύει και να τις στηρίζει σ΄ολόκληρη τη ζωή του. Ο πατέρας του ήταν καταστηματάρχης και τους είχε εξασφαλίσει μία άνετη ζωή.
Φοίτησε στο κολέγιο της Θεσσαλονίκης. Εκεί οι καθηγητές του πρώτοι διέκριναν το υποκριτικό του ταλέντο και τον έπεισαν να ασχοληθεί με την ηθοποιία στη θεατρική ομάδα του σχολείου. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του πέρασε στην Αγγλική φιλολογία, την οποία όμως εγκατέλειψε γιατί το μικρόβιο της υποκριτικής είχε μπει βαθιά μέσα του. Κατέβηκε στην Αθήνα και ασχολήθηκε επαγγελματικά με την ηθοποιία. Προσπάθησε αλλά δεν κατάφερε να μπει στη σχολή του Θεάτρου Τέχνης, σπούδασε τελικά στη σχολή υποκριτικής του Πέλου Κατσέλη.
Πρώτη του θεατρική εμφάνιση ήταν το 1965 στη Νέα Ιωνία. Δύο χρόνια αργότερα ήρθε η δικαίωση. Ο Κάρολος Κουν τον κάλεσε στο Θέατρο Τέχνης.

Ταφόπλακα σε κλαδικές και μονιμότητα


O δρόμος για την ισοπέδωση των μισθών του ιδιωτικού τομέα έως 50% -ή και περισσότερο- εις βάρος των 2,1 εκατ. εργαζομένων του ανοίγει, και μάλιστα αναδρομικά από τις 14 Φεβρουαρίου 2012, με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου την οποία ενέκριναν τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, χθες, προωθώντας την άμεση εφαρμογή των μέτρων-καρμανιόλα του Μνημονίου 2. Ταυτόχρονα, καταργείται η «μονιμότητα» περισσότερων από 200.000 απασχολουμένων στις πρώην ΔΕΚΟ, στις συγκοινωνίες, στις τράπεζες, στις εταιρίες των ΟΤΑ και γενικότερα σε οποιαδήποτε επιχείρηση υπάγεται ή είχε ενταχθεί οποτεδήποτε (!) κατά το παρελθόν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
 Στην… πρέσα
Σύμφωνα με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου (μέσω της οποίας οι αμοιβές του ιδιωτικού τομέα «επιστρέφουν» στα ονομαστικά επίπεδα των αρχών της δεκαετίας του 2000), αναδρομικά από τις 14 Φεβρουαρίου ’12 και μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής (τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2015) τα κατώτατα διαμορφωμένα όρια μισθών και ημερομισθίων της ισχύουσας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) περικόπτονται κατά 22%. Από την ίδια ημερομηνία συρρικνώνονται κατά 32% και οι ελάχιστες αμοιβές της ΕΓΣΣΕ τόσο για νέους, ηλικίας κάτω των 25 ετών, όσο και για όσους βρίσκονται σε καθεστώς μαθητείας.
Αυτό σημαίνει ότι οι περισσότεροι από 250.000 εργαζόμενοι της χώρας, οι οποίοι ήδη αμείβονται με βάση την ΕΓΣΣΕ, δύνανται να πάρουν μειωμένο μισθό από τα τέλη του τρέχοντος μήνα, εφόσον οι εργοδότες τους κάνουν χρήση του δικαιώματος το οποίο τους δίνει, πλέον, ο νόμος. Για παράδειγμα, ένας απασχολούμενος, άγαμος, χωρίς προϋπηρεσία, ο οποίος παίρνει 751,3 ευρώ το μήνα μικτά, αφού οι περικοπές ισχύουν αναδρομικά από τις 14 Φεβρουαρίου, σήμερα ή το αργότερο αύριο θα πάρει μόλις 648 ευρώ, μικτά, εάν η επιχείρηση στην οποία δουλεύει υιοθετήσει άμεσα τα νέα μέτρα. Από τον επόμενο μήνα και μετά ο κατώτατος μισθός του θα δύναται να μειωθεί έως τα 586 ευρώ το μήνα, μικτά (μετά την πλήρη εφαρμογή της περικοπής του 22%).
«Βόμβα» στις συμβάσεις
Επίσης, με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου επέρχονται οι εξής αλλαγές επί των κλαδικών, και γενικότερα των συλλογικών, συμβάσεων εργασίας:
1 Οι Συλλογικές Συμβάσεις θα συνάπτονται εφεξής για ορισμένο χρόνο ισχύος, η διάρκεια του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα έτος, ενώ δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία έτη.
2 Συλλογικές Συμβάσεις που βρίσκονται σε ισχύ, ήδη 24 μήνες μέχρι τη 14η Φεβρουαρίου, λήγουν τη συγκεκριμένη ημερομηνία.
3 Συλλογικές Συμβάσεις που τη 14η Φεβρουαρίου ’12 βρίσκονταν σε ισχύ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 24 μηνών, λήγουν με τη συμπλήρωση 3 ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος τους (εκτός και αν καταγγελθούν νωρίτερα).
4 Οι κανονιστικοί όροι Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, που θα λήξει ή καταγγελθεί, εξακολουθούν να ισχύουν επί ένα τρίμηνο από τη λήξη τους. Επίσης, κανονιστικοί όροι Συλλογικής Σύμβασης που ήδη έχει λήξει ή καταγγελθεί ισχύουν για ένα τρίμηνο (από τις 14 Φεβρουαρίου και μετά). Με την πάροδο του τριμήνου και εφόσον στο μεταξύ δεν έχει συναφθεί νέα Συλλογική Σύμβαση, χωρίς να απαιτείται σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων, εξακολουθούν να ισχύουν μόνο όσοι αφορούν στο βασικό μισθό και στα επιδόματα ωρίμανσης, τέκνων, σπουδών και επικινδύνου εργασίας – ΒΑΕ (εφόσον, φυσικά, αυτά προβλέπονταν στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που έληξαν ή καταγγέλθηκαν). Αυτό σημαίνει ότι το επίδομα γάμου και μια σειρά περίπου 60 παροχών, ανά τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, σταματούν να υφίστανται. Οι νέοι μισθοί (αυτοί που θα περιοριστούν μετά το τρίμηνο στο βασικό και τα 4 επιδόματα) θα διατηρηθούν για τους 1,9 εκατ. εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα… έως ότου αντικατασταθούν από μια νέα συλλογική ή τροποποιημένη ατομική σύμβαση, η οποία θα δύναται να μειώνει μια αμοιβή μέχρι και τα νέα, κατά 22% «ψαλιδισμένα» κατώτατα όρια της ΕΓΣΣΕ (από την εξέλιξη αυτή θα επέλθουν μειώσεις ακόμη και πάνω από 50%). Μάλιστα, το ίδιο πλαίσιο ισχύει εφεξής και για Διαιτητικές Αποφάσεις.
Ακόμη, από τις 14 Φεβρουαρίου και μέχρι το ποσοστό της ανεργίας να διαμορφωθεί κάτω από το 10%, αναστέλλεται η ισχύς διατάξεων νόμων, κανονιστικών πράξεων, Συλλογικών Συμβάσεων ή Διαιτητικών Αποφάσεων, οι οποίες προβλέπουν αυξήσεις μισθών ή ημερομισθίων, περιλαμβανομένων και εκείνων περί υπηρεσιακών ωριμάνσεων, με μόνη προϋπόθεση την πάροδο συγκεκριμένου χρόνου εργασίας.
Διαιτησία τέλος…
Αναδρομικά από τις 14 Φεβρουαρίου του 2012 η προσφυγή στη Διαιτησία θα γίνεται αποκλειστικά με κοινή συμφωνία των μερών. Αρα, είναι ευκόλως εννοούμενο ότι από εδώ και στο εξής σχεδόν καμιά απόφαση δεν θα οδηγείται στον Οργανισμό Μεσολάβησης Διαιτησίας. Προσφυγές που έχουν κατατεθεί στον ΟΜΕΔ και μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί διαιτητική απόφαση, αν έχουν φτάσει στη διαιτησία μονομερώς μπαίνουν στο αρχείο!
Πάτημα» για απολύσεις στον ευρύτερο δημόσιο τομέα
Με βάση την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, την οποία ενέκριναν χθες τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, αναδρομικά από τις 14 Φεβρουαρίου 2012 συμβάσεις εργασίας εργαζομένων που προβλέπεται να λήγουν με τη συμπλήρωση ορίου ηλικίας ή με τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης, «νοούνται ως συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου. Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται και σε επιχειρήσεις ή οργανισμούς που υπάγονται ή είχαν υπαχθεί κατά το παρελθόν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα».
Επίσης, από τις 14 Φεβρουαρίου ’12 «διατάξεις νόμων ή κανονιστικών αποφάσεων και όροι Συλλογικών Συμβάσεων και Διαιτητικών Αποφάσεων, Κανονισμών Εργασίας, Οργανισμών Προσωπικού και αποφάσεων διοίκησης επιχειρήσεων που θεσπίζουν όρους που υποκρύπτουν μονιμότητα ή ρήτρες μονιμότητας ή/και προβλέπουν την εφαρμογή, αναλογική ή ευθεία, διατάξεων του Κώδικα περί Δημοσίων Υπαλλήλων, καταργούνται. Οι διατάξεις εφαρμόζονται και σε επιχειρήσεις, εταιρίες ή οργανισμούς που υπάγονται ή είχαν υπαχθεί οποτεδήποτε κατά το παρελθόν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα»
Με βάση τις ερμηνείες που προκύπτουν από την πρώτη ανάλυση αυτών των διατάξεων, διαφαίνεται ότι αίρεται η λεγόμενη «μονιμότητα» όλων όσοι εργάζονται σε πρώην ΔΕΚΟ, τράπεζες, επιχειρήσεις ΟΤΑ, στις μεταφορές και στις συγκοινωνίες και, γενικότερα, σε οποιαδήποτε εταιρία ή οργανισμό έχει -ή είχε (!)- υπαχθεί στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Από σήμερα κιόλας, οι εργαζόμενοι αυτοί δύνανται να απολυθούν όπως και ο οποιοσδήποτε απασχολούμενος στον ιδιωτικό τομέα.
Οι νέοι κατώτατοι μισθοί
Υπάλληλοι Οπως ισχύει από 1η Ιουλίου 2011 Μετά τη μείωση του -22%
Αγαμος χωρίς προϋπηρεσία 751,39 586 για τους νεοεισερχόμενους και ειδικά 510,94 ευρώ για όσους είναι έως 25 ετών (μείωση -32%)
Αγαμος με μια τριετία 813,99 634,9
Αγαμος με δύο τριετίες 887,99 692,6
Αγαμος με τρεις τριετίες 961,99 750,35
Εγγαμος χωρίς προϋπηρεσία 826,54 644,7
Εγγαμος με μια τριετία 889,13 693,5
Εγγαμος με δύο τριετίες 963,13 751,24
Εγγαμος με τρεις τριετίες 1.037,13 808,9
Σημ.: Ο υπολογισμός έχει γίνει με βάση το περιεχόμενο της νέας πράξης νομοθετικού περιεχομένου.
Σε ποιες εταιρίες… τρίζουν καρέκλες
* Επιχειρήσεις ΟΤΑ
* Εθνική Τράπεζα
* Εμπορική Τράπεζα
* ΕΤΒΑ
* HELEXPO A.E.
* Invest in Greece (πρώην ΕΛΚΕ)
* Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων
* ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.
* ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.
* Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης Α.Ε.
* Εγνατία Οδός Α.Ε.
* Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Α.Ε.
* Εταιρία Τουριστικής Ανάπτυξης Α.Ε.
* Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε.
* Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση
* Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου Α.Ε.
* Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.
* Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης
* ΕΡΓΑ ΟΣΕ (θυγατρική ΟΣΕ)
* Κτηματική Εταιρεία Δημοσίου Α.Ε.
* Κτηματολόγιο Α.Ε.
* Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδας
* Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Α.Ε.
* Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευνητική
* Σταθερές συγκοινωνίες Α.Ε.
* ΤΡΑΙΝΟΣΕ
* Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος
* ΔΕΗ
* ΔΕΠΑ
* ΕΛΤΑ
* Εταιρεία Υδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης
* ΕΥΔΑΠ
* ΛΑΡΚΟ
* ΟΠΑΠ
* ΟΛΘ
* ΟΛΠ
* Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο
“Ελεύθερος Τύπος”

ΚΑΛΗΜΕΡΑ......Φοβάμαι όλα αυτά που θα γίνουν για 'μένα χωρίς εμένα


Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2012

ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Οι μειώσεις στο βασικό μισθό και οι αλλαγές στα εργασιακά


Οι μειώσεις στο βασικό μισθό και οι αλλαγές στα εργασιακά

Από τις 14 Φεβρουαρίου, οπότε και ψηφίστηκε ο ν. 4046/2012 και μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής, θα ισχύσουν τα νέα μειωμένα κατά 22% σε σχέση με την ισχύουσα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, κατώτερα όρια μισθών και ημερομισθίων, σύμφωνα με την κανονιστική πράξη του υπουργικού συμβουλίου για την εφαρμογή του άρθρου 6 του νόμου που εγκρίθηκε το απόγευμα.

Εργοδότες και εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υπογράψουν νέες κλαδικές συμβάσεις μέσα στους επόμενους τρεις μήνες, αφού η απόφαση του υπουργικού συμβουλίου προβλέπει ότι οι «κανονιστικοί όροι Συλλογικής Σύμβασης που έχει ήδη λήξει ή καταγγελθεί ισχύουν έως τις 14 Μαΐου του 2012».
Από την ίδια ημερομηνία μειώνονται κατά 32% (επί του κατώτερου ημερομισθίου που ίσχυε την 01/01/12) και τα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, για νέους, ηλικίας κάτω των 25 ετών. Τα ίδια όρια ισχύουν και για τους μαθητευόμενους.
Επίσης ορίζεται, πως η άμεση προσαρμογή στα νέα μειωμένα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων, δεν προϋποθέτει τη σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων. Συμφωνίες των μερών που υπολείπονται των νέων μειωμένων μισθών είναι άκυρες.
Για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που θα συναφθούν στο μέλλον, ορίζεται ότι δεν μπορούν να έχουν διάρκεια μικρότερη από ένα έτος ούτε να υπερβαίνουν τα τρία.
Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που βρίσκονται σε ισχύ, ήδη 24 μήνες μέχρι τις 14-2-2012 ή και περισσότερο, λήγουν στις 14-2-2013.
Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που στις 14-2-2012 βρίσκονταν σε ισχύ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 24 μηνών, λήγουν με τη συμπλήρωση 3 ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος τους, εκτός και αν καταγγελθούν νωρίτερα.
Με την πάροδο του τριμήνου και εφόσον εν τω μεταξύ δεν έχει συναφθεί νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, εξακολουθούν να ισχύουν μόνο οι όροι εκείνοι που αφορούν:
α) τον βασικό μισθό ή το βασικό ημερομίσθιο και
β) τα επιδόματα ωρίμανσης, τέκνων, σπουδών και επικινδύνου εργασίας, εφόσον τα επιδόματα αυτά προβλέπονταν στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που έληξαν ή καταγγέλθηκαν.
Κάθε άλλο επίδομα παύει αμέσως να ισχύει.
Διαιτησία - πάγωμα αυξήσεων - αρση μονιμότητας σε ΔΕΚΟ
Από τις 14 Φεβρουαρίου 2012 η προσφυγή στη διαιτησία γίνεται αποκλειστικά με κοινή συμφωνία εργοδοτών - εργαζομένων. Σύμφωνα με παλαιότερη ρύθμιση, η διαιτησία μπορεί να αποφασίζει μόνο για την τήρηση των όρων της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.
Προσφυγές που έχουν κατατεθεί στον ΟΜΕΔ και μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί διαιτητική απόφαση, αν μεν έχουν κατατεθεί μονομερώς δεν συζητούνται, και αν έχουν κατατεθεί με κοινή συμφωνία των μερών, θα συζητηθούν με βάση την παρούσα απόφαση.
Από 14/02/2012 και μέχρι το ποσοστό της ανεργίας να διαμορφωθεί σε ποσοστό κάτω του 10%, αναστέλλεται η ισχύς όλων των αυξήσεων που προβλέπονται από διατάξεις νόμων, κανονιστικές πράξεις, συλλογικές συμβάσεις, ή διαιτητικές αποφάσεις.
Παράλληλα παγώνουν οι ωριμάνσεις, όπως ενδεικτικά το επίδομα πολυετίας, το επίδομα χρόνου εργασίας, το επίδομα τριετίας και το επίδομα πενταετίας.
Επίσης, καταργείται κάθε έννοια μονιμότητας στις ΔΕΚΟ και σε επιχειρήσεις, εταιρείες ή οργανισμούς που υπάγονται ή είχαν υπαχθεί οποτεδήποτε κατά το παρελθόν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
Από τις 14.2.2012 διατάξεις νόμων ή κανονιστικών αποφάσεων, καθώς και όροι Συλλογικών Συμβάσεων και Διαιτητικών Αποφάσεων, Κανονισμών Εργασίας, Οργανισμών Προσωπικού και αποφάσεων Διοίκησης επιχειρήσεων, που θεσπίζουν όρους που υποκρύπτουν μονιμότητα ή ρήτρες μονιμότητας παρεκκλίνοντας από τους γενικούς κανόνες της εργατικής νομοθεσίας ή και προβλέπουν την εφαρμογή, αναλογική ή ευθεία, διατάξεων του Κώδικα περί Δημοσίων Υπαλλήλων, καταργούνται.
Οι διατάξεις που προβλέπονται στο προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζονται και σε επιχειρήσεις, εταιρείες ή οργανισμούς που υπάγονται ή είχαν υπαχθεί οποτεδήποτε κατά το παρελθόν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
Κατά τη σημερινή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, συζητήθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, η μεταφορά επιδομάτων του Οργανισμού Εργατικής Εστίας, που τελεί υπό κατάργηση, στον ΟΑΕΔ, χωρίς όμως να ληφθούν αποφάσεις.
 ethnos.gr

ΓΣΕΕ Δελτίο Τύπου 28/02/2012

H ΓΣΕΕ συνεχίζει τον αγώνα κατά του νέου μνημονίου και των εφαρμοστικών νόμων, εναντίον κάθε προσπάθειας της κυβέρνησης και των δανειστών για κατεδάφιση του εργασιακού θεσμικού πλαισίου στη χώρα μας.
Η ΓΣΕΕ μετέχοντας στην αυριανή Πανευρωπαϊκή Ημέρα Δράσης των συνδικάτων θα πραγματοποιήσει:
• 3ωρη Πανελλαδική Στάση Εργασίας ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ από τις 12:00 έως 15:00
• Στις 13:30 συνδικαλιστικά στελέχη θα πραγματοποιήσουν παράσταση διαμαρτυρίας στα γραφεία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αθήνα (Βασ. Σοφίας 2).
• Συλλαλητήριο και συναυλία διαμαρτυρίας ώρα 18:00 στο Σύνταγμα από κοινού ΓΣΕΕ -ΑΔΕΔΥ-ΤΕΕ-ΔΣΑ-ΙΣΑ.
Οι εργαζόμενοι στη χώρα μας θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους και θα εντείνουν τον αγώνα σε Ελλάδα και Ευρώπη ώστε να μπει επιτέλους φραγμός στον οδοστρωτήρα ισοπέδωσης της κοινωνίας.
ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 12:00-15:ΟΟ
ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΙΣ 18:ΟΟ
ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Ιωάννης Κουκιάδης: «Οι εισηγμένες εταιρίες του δημοσίου δεν θα πωληθούν με βάση τη χρηματιστηριακή αξία τους»

Συνέντευξη Ι. Κουκιάδη
Κατεβάστε το ηχητικό εδώ

Την Πέμπτη 23/2/2012 ο καθηγητής και πρόεδρος του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου μίλησε στην εκπομπή «Σεμνά και ταπεινά» και στους Γιώργο Κακούση και Δημήτρη Πετρόπουλο
 tovima.gr

Ο σύζυγος της Ντόρας Μπακογιάννη έβγαλε το 1.000.000 στο εξωτερικό

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες ο Ισίδωρος Κούβελος τελικά είναι αυτός που έβγαλε το 1.000.000 στο εξωτερικό , σύζυγος της...
Ντόρας Μπακογιάννη και επιχειρηματίας.

Φαρσοκωμωδία ολόκληρη η Βουλή, αντί να πούνε όλα τα ονόματα των βο(υ)λευτών που έχουν βγάλει στο εξωτερικό χρήματα (και είναι ΔΕΚΑΔΕΣ) κοιτάνε να καλύψουν ΟΛΕΣ τις υποθέσεις.
http://tro-ma-ktiko.blogspot.com

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΔΑΚΕ Ι.Τ.ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΤΡΙΩΡΗ ΣΤΑΣΗ ΣΤΙΣ 29/2

 Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 29/2
ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΤΡΙΩΡΗ ΣΤΑΣΗ 12:00 – 15:00
ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ 18:00 ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Ο αγώνας μας συνεχίζεται. Όλοι μαζί να ανατρέψουμε την δοτή κυβέρνηση, υπερασπιστή των Μνημονίων και εκτελεστή των παράλογων απαιτήσεων της ΤΡΟΙΚΑ και των τοκογλύφων.

Όλοι μαζί στις 13:30 στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας, στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αθήνα (Βασ. Σοφίας 2).

Όλοι μαζί να αντιδράσουμε στην καταπάτηση των Διεθνών και Ευρωπαϊκών συμβάσεων.

Όλοι μαζί για μια Ευρώπη των λαών και όχι των τοκογλύφων και των αγορών.

Λέμε όχι στην ωμή παρέμβαση των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων.

Λέμε ΟΧΙ στους μισθούς πείνας των 586 €

Λέμε ΟΧΙ στην ΥΠΟΤΑΓΗ
ΟΧΙ στην ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ
ΟΧΙ στην ΔΟΤΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΔΑΚΕ Ι.Τ.

ΔΗΛ.ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΓΣΕΕ(28/2/2012)
 Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2012

ΔΗΛΩΣΗ
του Γεν. Γραμματέα της ΓΣΕΕ κ. Νικ. Κιουτσούκη

Ο Κυβερνητικός εκπρόσωπος της…ΤΡΟΙΚΑ κ. Καψής, ενώ συνεχίζει να απειλεί την ελληνική κοινωνία, κρύβεται ή στέκεται σούζα στους υπαλληλίσκους του Δ.Ν.Τ. και των λοιπών τοκογλύφων.

Συνεχίζει να πηγαίνει με το…”ρεύμα” ξεχνώντας ότι μόνο τα ψόφια ψάρια πάνε σύμφωνα μ’ αυτό!!!

Συνεχίζει να τρομοκρατεί το λαό και τρέμει σαν το ψάρι μην τύχει και χαλάσει το “DEAL” των δανειστών!!!

Δεν αντιλαμβανόμαστε γιατί να τους πληρώνει ο ελληνικός λαός αυτόν και τους ομοίους του, αφού άλλους εξυπηρετούν και υπηρετούν!!!

Τα τρομοκρατικά διλλήματα του ιδίου και των…“αφεντικών” του περί μειωμένων μισθών για ανάσχεση τάχα των ανέργων και η απίστευτη ΦΑΝΦΑΡΟΛΟΓΙΑ τους, εξοργίζει και τον τελευταίο πολίτη της χώρας μας, πολλώ δε μάλλον τους εκατοντάδες χιλιάδες ανέργους.

Σώσατε τις ΤΡΑΠΕΖΕΣ και τους ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ, διαλύσατε εμάς και τις οικογένειές μας χωρίς να πάρετε καμία δέσμευση ότι δεν θα χρεοκοπήσει η χώρα αλλά και δεν δεσμεύεστε ότι δεν θα παρθούν άλλα μέτρα!!! Αυτή είναι η…συνέπειά σας!!!

Σύντομα όμως ο λαός που λαμβάνει τα…“μέτρα” του, θα…πάρει και τα δικά σας μέτρα.

ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 29/2 ΣΤΙΣ 18:00

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΜΕ ΕΥΔΑΠ 24--2--2012---


Προεκλογική σημαία του Αντώνη Σαμαρά η αυτοδυναμία

Διαχωρίζει την συγκυβέρνηση μετά τις εκλογές από την συνεργασία, η Νέα Δημοκρατία και έχοντας εισέλθει ήδη σε προεκλογικούς ρυθμούς θέτει ως βασικό στόχο της καμπάνιας της, την αυτοδυναμία.
Η ηγεσία της ΝΔ θεωρεί ότι τα όσα λέγονται από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ περί συγκυβέρνησης μετά τις εκλογές είναι «εκ του πονηρού» και στοχεύουν στο ψαλίδισμα της γαλάζιας αυτοδυναμίας με την δημιουργία της εντύπωσης ότι «όποιο και από τα δύο μεγάλα κόμματα και να ψηφίσεις είναι το ίδιο.

«Ε, δεν είμαστε το ίδιο, εμείς δεν προκαλέσαμε την κρίση δανεισμού, δεν φέραμε εμείς το Μνημόνιο και το ΔΝΤ, δεν εφαρμόσαμε εμείς αποτυχημένες συνταγές και δεν φέραμε εμείς την Ελλάδα ένα βήμα προ της εξόδου της από το ευρώ,» εξηγεί στους συνομιλητές του ο κ. Σαμαράς .

Μάλιστα, τονίζει στις συσκέψεις με τους συνεργάτες του ότι είναι απαραίτητο να καταστεί σαφές προς τους πολίτες κατά την σύντομη προεκλογική περίοδο που επέρχεται ότι «η ΝΔ οδήγησε στην αποστρατεία τον κ. Παπανδρέου για να μην καταστραφεί η χώρα αλλά στην συνέχεια δεν συγκυβέρνησε, στήριξε την κυβέρνηση Παπαδήμου για να γίνει η δανειακή σύμβαση και το κούρεμα και να πάμε σε εκλογές.»

Η αυτοδυναμία για την ΝΔ θεωρείται απολύτως ταυτισμένη με την προοπτική εξόδου από την κρίση. Ο Αντώνης Σαμαράς πιστεύει βαθιά ότι μια ισχυρή εντολή από το λαό θα του δώσει τη δύναμη να διεκδικήσει αναπτυξιακές πολιτικές στην Ευρώπη ώστε να πάρει και πάλι μπρος η οικονομία, να επιτευχθεί ανάπτυξη, να αυξηθεί και πάλι το ΑΕΠ, ώστε να μειωθεί το έλλειμμα και το χρέος αλλά και να διαφυλαχθεί η κοινωνική συνοχή.

Όπως επισημάνθηκε και στην τελευταία συνεδρίαση της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΝΔ από τον κ. Σαμαρά αλλά και στις συσκέψεις που γίνονταν στο γραφείο του ως το απόγευμα της Κυριακής - παρότι Απόκριες- η συγκυβέρνηση θα οδηγήσει σε πολιτικές εξαρτήσεις και θα επιβάλλει συμβιβασμούς που δεν θα επιτρέπουν την ταχύτατη προώθηση του απαιτούμενου οικονομικού προγράμματος.

Οι εξαρτήσεις αυτές σύμφωνα με την ΝΔ και οι ισορροπίες που θα οφείλονται προς τους όποιους κυβερνητικούς εταίρους θα καταστήσουν την επόμενη κυβέρνηση, όμηρο και της διαπλοκής και των «ομάδων της δραχμής» που συσπειρώνονται γύρω από μικρότερους κομματικούς σχηματισμούς ή αποσχισθέντες βουλευτές είτε του ΠΑΣΟΚ είτε της ΝΔ.

Αντίθετα για τον κ. Σαμαρά το ζητούμενο είναι να λάβει αυτοδυναμία και να επιδιώξει στην συνέχεια συνεργασία με όσους θα επιθυμούν να στηρίξουν τις πολιτικές του, προσδοκώντας ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα θυμηθεί τον παλιό κακό εαυτό του, όταν αρνιόταν κάθε αλλαγή και διατυμπάνιζε ότι λεφτά υπάρχουν.

Έτσι η ηγεσία της ΝΔ, μετά τις διαφωνίες για την εφαρμοζόμενη συνταγή στην Ελλάδα, βρίσκεται σε απόκλιση από τις απόψεις των δανειστών που θα επιθυμούσαν μια εκ των προτέρων δέσμευση για συγκυβέρνηση ώστε να αισθάνονται ότι τα δάνεια τους είναι διασφαλισμένα. Αυτό το νόημα είχε άλλωστε και η τελευταία δήλωση Γούνκερ και οι τοποθετήσεις Σόϊμπλε στο παρελθόν αλλά και οι επιφυλάξεις που είχαν εκδηλωθεί στην περιβόητη τηλεδιάσκεψη του Γιούρογκρουπ πριν την εξασφάλιση της προώθησης του νέου δανείου.

Όμως ο κ. Σαμαράς είναι ανένδοτος στον στόχο της αυτοδυναμίας. Για να σταλεί λοιπόν αυτό το καθαρό μήνυμα υπέρ της αυτοδυναμίας και κατά της συγκυβέρνησης, επιστρατεύθηκε ο ίδιος ο κ. Σαμαράς την Κυριακή οπότε και απηύθυνε δημόσια δήλωση εξερχόμενος των γραφείων του κόμματος στην Λεωφόρο Συγγρού ενώ η επικοινωνιακή αντεπίθεση της ΝΔ συνεχίστηκε χθες σε υψηλό επίπεδο με τις δημόσιες παρεμβάσεις του Γραμματέα της ΚΟ της ΝΔ Κώστα Τασούλα και του Γραμματέα Πολιτικού Σχεδιασμού Μάξιμου Χαρακόπουλου.

Στους διαδρόμους του 3ου ορόφου της ΝΔ, όπου βρίσκονται και τα γραφεία της ηγετικής ομάδας θεωρούν ότι ο κ. Λοβέρδος έκλεισε ουσιαστικά το μάτι στους ψηφοφόρους και τον κομματικό στρατό του ΠΑΣΟΚ και λέγοντας τους ότι θα στηριχθεί ο κ. Σαμαράς μετά τις εκλογές, τους έστειλε μήνυμα ότι αν ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ , ακόμη και αν βγει δεύτερο στις κάλπες, εκείνοι θα έχουν εξασφαλίσει πρόσβαση στους μηχανισμούς εξουσίας.

Πάντως, στον στόχο της αυτοδυναμία συστρατεύονται με τις δημόσιες τοποθετήσεις τους και οι αποκαλούμενοι φιλελεύθεροι βουλευτές της ΝΔ, όπως οι κ.κ. Σπηλιωτόπουλος, Μητσοτάκης, Χατζηδάκης, Αντώναρος και Βαρβιτσιώτης, ανεξαρτήτως αν βαθιά μέσα τους θα προτιμούσαν μια συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ. Το ίδιο και ο Αντιπρόεδρος Δ. Αβραμόπουλος που κινήθηκε πρώτος στη γραμμή να υπάρξει αυτοδυναμία και ύστερα συνεργασία.

Στο παρασκήνιο ο κ. Αβραμόπουλος φέρεται να είχε επαφές με τον Ε. Βενιζέλο στο περιθώριο της προτελευταίας συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου όπου σύμφωνα με πληροφορίες συζητήθηκε το ενδεχόμενο της συγκυβέρνησης με το σκεπτικό να καθησυχαστεί η τρόικα και οι δανειστές που εκδήλωναν την ανησυχία τους για το ενδεχόμενο να προκύψει πολιτική αστάθεια στο μετεκλογικό τοπίο.

Όμως ο κ. Αβραμόπουλος βρίσκεται σε διάσταση απόψεων με τον έτερο αντιπρόεδρο της ΝΔ, τον κ. Σταύρο Δήμα. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε μια από τις τελευταίες συσκέψεις ο κ. Αβραμόπουλος ζήτησε ήπιους τόνους απέναντι στο ΠΑΣΟΚ ενώ ο Σ. Δήμας αντέδρασε έντονα λέγοντας πως δεν μπορεί να μην αναδειχθούν κατά την προεκλογική περίοδο οι ευθύνες του ΠΑΣΟΚ που έφερε σε αυτό το σημείο τη χώρα.

Αυτοί που με βεβαιότητα δεν θα ήθελαν μια συγκυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ είναι οι παραδοσιακοί ψηφοφόροι της ΝΔ , οι οποίοι μεταφέρουν στους προέδρους των τοπικών και νομαρχιακών οργανώσεων του κόμματος την οργή τους για την πολιτική που ακολούθησε μέχρι σήμερα το ΠΑΣΟΚ και διαμηνύουν ότι δεν θα ήθελαν σε καμία περίπτωση να προσφέρουν την ψήφο τους στις εκλογές για να διατηρήσει ο κομματικός μηχανισμός του ΠΑΣΟΚ και οι υπουργοί του, τις καρέκλες τους.
http://briefingnews.gr/

Αλλάζει προσανατολισμό η αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας Βασικός στόχος η προσέλκυση ξένων επενδύσεων και όχι η συλλογή εσόδων

Βασικός στόχος η προσέλκυση ξένων επενδύσεων και όχι η συλλογή εσόδων
Tου Βαγγελη Μανδραβελη
Αλλαγή φιλοσοφίας στο πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων διαπιστώνεται μετά την αναθεώρησή του στη βάση του νέου Μνημονίου που συμφωνήθηκε μεταξύ της χώρας και των δανειστών της. Το νέο πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων φέρεται να εξορθολογίζεται σε ό,τι αφορά τους στόχους και τις επιδιώξεις του, ενώ αποκτά μια πιο αναπτυξιακή διάσταση απ’ ό,τι στο πρόσφατο παρελθόν, στο οποίο είχε περισσότερο εισπρακτικό χαρακτήρα.
Αυτή η αλλαγή στρατηγικής επιβεβαιώνεται και από το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ). Μιλώντας σε εκδήλωση του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου ο διευθύνων σύμβουλος του Ταμείου κ. Κώστας Μητρόπουλος, χαρακτήρισε το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων ως το σημαντικότερο κανάλι δημιουργίας Αμεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ), τις οποίες αναζητεί εναγωνίως η χώρα. Στόχος είπε, «είναι η προσέλκυση επενδύσεων και όχι η πώληση των περιουσιακών στοιχείων». Πρόσθεσε δε, ότι, στις προτεραιότητες του ταμείου είναι η αξιοποίηση των υποδομών της χώρας (λιμάνια, αεροδρόμια, αυτοκινητόδρομοι κ.λπ.), η οποία, όπως ανέφερε, «θα γεννήσει ένα νέο κύμα επενδύσεων, αλλ’ όχι και τα ταμεία του Δημοσίου». Τέλος ο κ. Μητρόπουλος ανέφερε ότι θα προσφερθούν καλές ευκαιρίες, τόσο για τα επενδυτικά κεφάλαια, όσο και για τη χώρα, αλλά προεξόφλησε ότι η χώρα δεν θα προεισπράξει μεγάλα ποσά από την αξιοποίηση π.χ. του Ελληνικού.
Για να εξισορροπήσει τα μειωμένα έσοδα του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων, το Ταμείο σχεδιάζει την εισαγωγή προβλέψεων (ρητρών) στις όποιες συναφθείσες συμφωνίες αποκρατικοποίησης, απ’ όπου το Δημόσιο θα έχει συμμετοχή σε μελλοντικά κέρδη και υπεραξίες. Η πρόβλεψη αυτή εκτιμάται ότι θα μετριάσει σε βάθος χρόνου, τις όποιες απώλειες αξιών που σημειώνονται σήμερα εξαιτίας της ρευστότητας στο πολιτικό και οικονομικό κλίμα της χώρας. Παράλληλα θα λειτουργήσει και ως ανάχωμα στις όποιες πολιτικές αντιδράσεις υπάρξουν σε σχέση με το αντίτιμο πώλησης των δημόσιων περιουσιακών στοιχείων.
Η αλλαγή πλεύσης που έχει συμφωνηθεί με την τρόικα, επιβεβαιώνεται και από τη χρονική απομάκρυνση των οικονομικών στόχων του προγράμματος. Τα 50 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τον κ. Μητρόπουλο, ως οικονομικός στόχος παραμένει ισχυρός, αλλά έχει μετατεθεί πλέον σε «βάθος χρόνου». Ο ίδιος πάντως απέφυγε να τοποθετηθεί με νούμερα σχετικά με την πορεία των εσόδων από τις αποκρατικοποιήσεις στα επόμενα χρόνια και περιορίστηκε στη γνωστοποίηση του άμεσα επικείμενου προγράμματος αποκρατικοποιήσεων.
Η πιο ώριμη αποκρατικοποίηση είναι εκείνη των ΔΕΠΑ/ΔΕΣΦΑ, είτε σαν μια οντότητα είτε σαν δύο οντότητες. Σε περίπου 2 έως 3 μήνες αναμένεται να ξεκινήσει και η διαδικασία πώλησης του 35% των ΕΛΠΕ, για ν’ ακολουθήσει η έναρξη της διαδικασίας αξιοποίησης των πρώτων δύο ακινήτων της χώρας. Πρόκειται για το Διεθνές Κέντρο Τύπου (IBC), που θ’ αξιοποιηθεί με τη μέθοδο της μίσθωσης για χρονικό διάστημα της τάξης των 100 ετών και τη δημόσια έκταση 500 στρεμμάτων στην περιοχή της Κασσιόπειας στην Κέρκυρα η οποία θ’ αξιοποιηθεί με τη μέθοδο της επιφανείας. Θ’ ακολουθήσει, σύμφωνα με το στέλεχος του ΤΑΙΠΕΔ, η πώληση και επαναμίσθωση (sale & lease back) των 29 ακινήτων -από 39 που ήταν αρχικά- και την οποία το κ. Μητρόπουλος, τη χαρακτήρισε ως μέθοδο «sale & repuschase», καθώς τ’ ακίνητα θα επαναγοραστούν από το Δημόσιο στο τέλος της μίσθωσης.
Η επόμενη αποκρατικοποίηση που θα ξεκινήσει είναι εκείνη της Λάρκο η οποία χαρακτηρίζεται ως μεγάλου επενδυτικού ενδιαφέροντος. Η εταιρεία διαθέτει το έκτο μεγαλύτερο ορυχείο στον κόσμο εξαγωγής νικελίου και κοβαλτίου. «Στο όχι μακρινό μέλλον θα γίνει και η πώληση του 29% του μετοχικού κεφαλαίου του ΟΠΑΠ», πρόσθεσε ο διευθύνων σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ, καταλήγοντας ότι ακολουθεί ο ΟΔΙΕ και η διαδικασία πώλησης του 49% του Καζίνο της Πάρνηθας. Για την αποκρατικοποίηση των ΕΥΔΑΠ/ΕΥΑΘ, το Ταμείο προσανατολίζεται να ξεκινήσει μια διαδικασία επέκτασης της σύμβασης παραχώρησης που ήδη διαθέτουν οι δύο εταιρείες.
Για το β΄ εξάμηνο προγραμματίζεται η εκκίνηση της διαδικασίας αξιοποίησης των περιφερειακών αεροδρομίων, δέκα περιφερειακών λιμανιών και μαρίνων της χώρας και η πώληση των συμμετοχών σε ΟΛΠ/ΟΛΘ. Αντίθετα δεν αναμένεται να ξεκινήσουν οι αποκρατικοποιήσεις των ΕΑΣ, ΕΛΒΟ και Τραινοσέ καθώς εμφανίζονται προβλήματα, πιθανόν που έχουν να κάνουν με κρατικές ενισχύσεις. Επίσης πίσω κάνει το Ταμείο στην ιδιωτικοποίηση των ΑΤΕ και Τ.Τ. μέχρι να ολοκληρωθεί η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Πάντως, όπως σημείωσε ο κ. Μητρόπουλος, η πρόθεση πώλησης των συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων παραμένει.
Ενας βράχος και τέσσερις ύφαλοι
Εναν «βράχο» και τέσσερις «υφάλους» πρέπει να διέλθει το ΤΑΙΠΕΔ τους επόμενους μήνες προκειμένου να προωθηθεί το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων. Σύμφωνα με τον κ. Μητρόπουλο, ο «βράχος» είναι το αποκαλούμενο ρίσκο της χώρας -αλλά και της Ευρωζώνης ώς ένα βαθμό- και οι «ύφαλοι» έχουν να κάνουν με:
- την τεχνική και νομική προετοιμασία των προς αποκρατικοποίηση περιουσιακών στοιχείων,
- το κανονιστικό και ρυθμιστικό πλαίσιο των αγορών που λειτουργούν αυτά,
- τη συμβατότητά τους με το κοινοτικό δίκαιο και τέλος
- τις εγκρίσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Ο κ. Μητρόπουλος εμφανίσθηκε αισιόδοξος σχετικά με τον «βράχο» και τον τρίτο «ύφαλο». Σε ό,τι αφορά το ρίσκο της χώρας, σημείωσε ότι ένα μεγάλο μέρος της αβεβαιότητας αναιρέθηκε με τις αποφάσεις του Eurogroup το περασμένο Σαββατοκύριακο. Επίσης, για τη συμβατότητα των αποκρατικοποιήσεων με το κοινοτικό δίκαιο, ανέφερε ότι έχουν δημιουργηθεί ομάδες εργασίας από τις δύο πλευρές (Ε.Ε. και ΤΑΙΠΕΔ) οι οποίες συζητούν τα θέματα κοινού ενδιαφέροντος, π.χ. κρατικών ενισχύσεων, θεμάτων ανταγωνισμού κ.λπ. Σε ό,τι αφορά τους άλλους «υφάλους», το στέλεχος του ΤΑΙΠΕΔ, προσδοκά στην εξεύρεση λύσεων μέσω της Τask Force οποία συμφωνήθηκε με την τρόικα.

Τα έθιμα έγιναν συσσίτια, αλλά η «σπέκουλα» συνεχίζεται
Την ώρα που η Μπούντεσταγκ ψήφιζε υπέρ του νέου δανείου προς την Ελλάδα ύψους 130 δις ευρώ και το ΠΑΣΟΚ αποκτούσε και δεύτερο υποψήφιο για την ηγεσία του, οι Έλληνες στέκονταν για άλλη μια φορά στις ουρές για μια λαγάνα και ένα πιάτο φασολάδα.

Έχει πια γίνει έθιμο τα… πατροπαράδοτα έθιμα να μετατρέπονται σε συσσίτια, καθώς το μοντέλο αντιμετώπισης του ελληνικού προβλήματος αποδεικνύεται όλο και πιο οδυνηρό, αλλά και εντελώς αντιαναπτυξιακό.

Η χώρα εξακολουθεί να πλέει σε αχαρτογράφητα νερά αν και η ελληνική Βουλή συνεχίζει να ψηφίζει τη μία μετά την άλλη τις δεσμεύσεις έναντι των δανειστών.
Το νέο πακέτο βοήθειας προς την Ελλάδα συγκέντρωσε μεν 496 ψήφους (επί 591 παρόντων σε σύνολο 622) στη γερμανική Βουλή – δεν ψήφισαν οι 76 βουλευτές της Αριστεράς και μεμονωμένοι βουλευτές από τον κυβερνητικό Συνασπισμό – πλην όμως όλοι δεν έκρυψαν τις αμφιβολίες τους για την επιτυχία του νέου προγράμματος.

Χριστιανοκοινωνιστές, Φιλελεύθεροι και Σοσιαλδημοκράτες της Γερμανίας ψήφισαν υπέρ του δανείου, χωρίς όμως να λείψουν οι ενστάσεις, ακόμη και από την ίδια την καγκελάριο Μέρκελ, σχετικά με το αν θα αποτελέσει και την οριστική λύση του προβλήματος.

Στην ομιλία της, η Άνγκελα Μέρκελ υποστήριξε πως κάθε άλλη επιλογή θα ήταν «ανεύθυνη», επαναλαμβάνοντας πως αν αποτύχει το ευρώ θα αποτύχει η Ευρώπη, υπογραμμίζοντας ότι οι συνέπειες από μια ανεξέλεγκτη χρεοκοπία της Ελλάδας θα ήσαν ανυπολόγιστες και προειδοποιώντας πως «ο δρόμος για την Ελλάδα θα είναι μακρύς και πραγματικά όχι χωρίς κινδύνους».

Από την πλευρά τους, οι Σοσιαλδημοκράτες καταδίκασαν την «αποτυχημένη στρατηγική του Βερολίνου», υποστηρίζοντας πως η Γερμανία φέρεται σήμερα στην Ελλάδα όπως φέρθηκαν οι νικητές του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου στη Γερμανία, την ώρα που η χώρα χρειαζόταν ένα Σχέδιο Μάρσαλ.

Την ίδια ώρα, αίσθηση προκάλεσε η χθεσινή παρέμβαση του επικεφαλής του Eurogroup Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ, ο οποίος, μιλώντας στην εφημερίδα Allgemeine Zeitung του Αννόβερου, αναφέρθηκε ευθέως στα εσωτερικά ζητήματα της χώρας μας.

«Αν μετά τις εκλογές στην Ελλάδα κληθούν να κυβερνήσουν πολιτικοί οι οποίοι θα αποχωρήσουν από το πρόγραμμα βοήθειας, θα αποχωρήσουμε κι εμείς», ξεκαθάρισε, υπενθυμίζοντας ότι οι αρχηγοί των δύο μεγάλων ελληνικών κομμάτων δεσμεύτηκαν εγγράφως, ώστε αυτό το οποίο αποτελεί τώρα πρόγραμμα να παραμείνει πρόγραμμα και μετά τις βουλευτικές εκλογές.

«Αν ακραία κόμματα ενισχυθούν σε τέτοιο βαθμό, που το ΠΑΣΟΚ και η ΝΔ να μην μπορούν να σχηματίσουν έναν πλειοψηφικό κυβερνητικό συνασπισμό και κληθούν να κυβερνήσουν πολιτικοί οι οποίοι θα αποχωρήσουν από το πρόγραμμα βοήθειας, τότε θα αποχωρήσουμε και εμείς», είπε χαρακτηριστικά, ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο η Ελλάδα να χρειαστεί και τρίτο πακέτο βοήθειας.

«Δεν πιστεύω ότι μπορεί κανείς να βάλει τάξη στην Ελλάδα μέσα σε δέκα χρόνια», είπε, κάνοντας αναφορά στην ανάγκη για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που θα ανοίξουν αναπτυξιακές προοπτικές και πραγματοποιώντας, και αυτός, επίθεση στους «πλούσιους Έλληνες που αποφεύγουν να φορολογηθούν, ενεργώντας έτσι εις βάρος του λαού τους» και οι οποίοι «πρέπει να εντοπιστούν και να τιμωρηθούν».

Ιδιαίτερη ενόχληση προκάλεσαν και οι δηλώσεις του Γερμανού υπουργού Εσωτερικών Χανς-Πέτερ Φρίντριχ (CSU) περί εξόδου της Ελλάδας από την ευρωζώνη με τον υπουργό των Εξωτερικών Γκίντο Βεστερβέλε να αντιδρά μιλώντας για «σπέκουλα».

«Δεν καταλαβαίνω την πολιτική σπέκουλα σχετικά με μια Ελλάδα έκτος Ευρωζώνης. Ό,τι έχουμε διαπραγματευτεί και συμφωνήσει πρέπει να ισχύσει και μάλιστα και από τις δύο πλευρές. Το πακέτο βοήθειας έχει πιθανότητα να αποκαταστήσει την χαμένη εμπιστοσύνη, μόνο εάν δεν διαλυθεί άμεσα με τα πολλά λόγια», απάντησε ο Βεστερβέλε, την ώρα που η εφημερίδα Μπιλντ κυκλοφορούσε με τον τίτλο «Δισεκατομμύρια για τους Έλληνες-Stop» και απευθύνοντας έκκληση στους βουλευτές να μην δώσουν τα χρήματα, αποκαλώντας την χθεσινή ημέρα «άλλη μια μέρα πληρωμής προς την Ελλάδα».

Στην εφημερίδα Μπιλντ μίλησε και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μάρτιν Σουλτς, που φθάνει σήμερα στην Αθήνα.

«Μια διάλυση της Ευρωζώνης θα μπορούσε να προκαλέσει ολοκαύτωμα, για αυτό είναι σκόπιμο να σταθεροποιήσουμε την Ελλάδα, προκειμένου, επιπλέον, να σταματήσουμε την κερδοσκοπία σε βάρος του ευρώ», είπε, ενώ σχετικά με τα κατά της Γερμανίας σχόλια που ακούγονται στην Ελλάδα είπε πως «οι ευθείες αντιπαραθέσεις τις οποίες βιώνουμε εδώ και λίγους μήνες κάνουν ζημιά σε όλους μας», είναι «το ίδιο απαράδεκτες όπως οι συκοφαντικές και απαξιωτικές δηλώσεις για την Ελλάδα και τους Έλληνες στην Γερμανία».

Για τις αρνητικές συνέπειες που θα είχε μια ενδεχόμενη χρεοκοπία της Ελλάδας κάνει λόγο σε συνέντευξή του στην αυστριακή εφημερίδα «Εστεράιχ», ο ομοσπονδιακός πρόεδρος της Αυστρίας, Χάιντς Φίσερ. Όπως υποστηρίζει, «ενδεχόμενη χρεοκοπία θα προκαλέσει πολύ μεγάλη ανασφάλεια και η σημερινή πολιτική είναι η λιγότερο ριψοκίνδυνη».

Πάντως, σύμφωνα με τον οίκο Moody’s, ο κίνδυνος χρεοκοπίας της Ελλάδας παραμένει υψηλός ακόμη και μετά τη συμφωνία αναδιάρθρωσης χρέους της 21ης Φεβρουαρίου.

«Η ανακοίνωση της 21ης Φεβρουαρίου για τη στήριξη της Ελλάδας είναι ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός αλλά ο κίνδυνος χρεοκοπίας παραμένει αυξημένος, ακόμη και μετά την υλοποίηση της ανταλλαγής (ομολόγων)», αναφέρεται σε εβδομαδιαίο σημείωμα της αναλύτριας Σάρα Κάρλσον, που εκτιμά ότι το βάρος του ελληνικού χρέους «θα παραμείνει σημαντικό για πολλά χρόνια» και η χώρα «δεν θα είναι σε θέση να έχει πρόσβαση στις αγορές και μετά το τέλος του δευτέρου προγράμματος βοήθειας».

Τα καλύτερα των δελτίων Αποσπάσματα από τα κεντρικά δελτία ειδήσεων 27/02/12


newsIt.gr

Ξημερώνει μια... άλλη μέρα

Νόμος του κράτους θα γίνουν μέχρι την Τετάρτη η μείωση του κατώτατου μισθού κατά 22%, οι περικοπές 12% έως 20% σε κύριες-επικουρικές συντάξεις, τα γενόσημα φάρμακα και το ωράριο των φαρμακείων.

Με λίγα λόγια, σήμερα θα ψηφισθούν το «ψαλίδι» σε μισθούς-συντάξεις, οι αλλαγές στις κλαδικές συμβάσεις και αύριο τα μέτρα του υπουργείου Υγείας για την υποχρεωτική συνταγογράφηση δραστικής ουσίας, την επέκταση του ωραρίου λειτουργίας των φαρμακείων και την υποχρεωτική ηλεκτρονική συνταγογράφηση.

ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΞΥΠΝΗΣΕΙ ΤΗ... ΒΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΟΥ! ! ! ! !


Απορία και πολλά ερωτηματικά έχει προκαλέσει η απίστευτη απουσία αντίδρασης απο τη Νέα Δημοκρατία στην παραίτηση του Χρήστου παπουτσή απο τη θέση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Την ώρα που γινόταν γνωστό ότι νεοιδρυθείσα τρομοκρατική οργάνωση με την επωνυμία «Αντάρτικο Πόλεων» τοποθέτησε σε συρμό του μετρό ωρολογιακή βόμβα, που αν έσκαγε σήμερα θα ζούσαμε τη Μεγάλη Δευτέρα της Ελλάδας, το αρμόδιο υπουργείο παραμένει ακέφαλο, γιατί ο επικεφαλής του αποφάσισε μετά τους... πολίτες να σώσει και το ΠΑΣΟΚ, βάζοντας υποψήφιος για αρχηγός.
Και ενώ απο την εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά ότι αρκετοί απο τους υπουργούς του ΠΑΣΟΚ είναι κατώτεροι των περιστάσεων και παρασύρουν με τη συμπεριφορά τους το πολιτικό σύστημα στην επιπλέον φθορά του, η Νέα Δημοκρατία που διαφημίζει πως έχει διαφορετικές αξίες απο αυτές του ΠΑΣΟΚ, σήμερα δεν... χαράμισε ούτε δύο λεπτά για να βγάλει μια ανακοίνωση για αυτή την κατάντια. Προφανώς, λόγω αργίας, ούτε η βάρδια της Συγγρού έχει πάρει χαμπάρι τις εξελίξεις ούτε ο αρμόδιος «γαλάζιος» τομεάρχης Θανάσης Νάκος έχει τελειώσει απο το πέταγμα του χαρταετού... Συγχαρητήρια!
 apospasma.gr

Η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ "ΑΛΩΣΕ" ΤΟ ΠΑΜΕ!


Μια εικόνα την οποία δεν φανταζόταν κανείς πριν από μερικά χρόνια, έγινε πραγματικότητα στη Χαλυβουργία.
Ο πρόεδρος του σωματείου των εργαζομένων στη Χαλυβουργία και μέλους του ΠΑΜΕ Γ. Σιφονιός,πήρα το μικρόφωνο και ανήγγειλε την παρουσία εκπροσώπων της «Χρυσής Αυγής» στις κινητοποιήσεις των εργαζομένων στη Χαλυβουργία! Το χειροκρότημά του μάλιστα αμέσως μετά τον χαιρετισμό του εκπροσώπου της οργάνωσης δείχνουν πως τα δεδομένα που ξέραμε έχουν αλλάξει...
Το κόμμα του Νίκου Μιχαλολιάκου, δια του εκπροσώπου του Ηλία Κασιαδιάρη, δήλωσε πως δεν χαρίζει τους απεργούς στο ΠΑΜΕ.
Όπως βλέπετε στη  φωτό πάνω στα κιβώτια υπήρχαν αυτοκόλλητα που ανέγραφαν: «Ψηφίζω "Χρυσή Αυγή" για να ξεβρωμίσει ο τόπος».
Όπως ήταν αναμενόμενο, μετά το γεγονός αυτό ξέσπασε νέος γύρος αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο κομμάτων που παραδοσιακά τους χωρίζει άβυσσος...
 apospasma.gr

ΣΤΟ 4,8% ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΚΑΜΜΕΝΟΥ!


Επιβεβαιώνονται όλες οι πληροφορίες για την δυναμική που καταγράφει στην κοινωνία, το νέο κόμμα του Πάνου Καμμένου.
Σε έρευνα που τρέχει αυτές τις μέρες, μεγάλης και έγκυρης εταιρίας δημοσκοπήσεων, για λογαριασμό τηλεοπτικού σταθμού, οι «Ανεξάρτητοι Έλληνες» του Καμμένου, συγκεντρώνουν 4,8% στην πρόθεση ψήφου.
Η ΝΔ χάνει σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα της ίδιας εταιρίας περίπου δύο μονάδες και βρίσκεται κάτω από το 18%, ενώ το ΠΑΣΟΚ είναι κοντά στο 14%.
Η Αριστερά αυξάνει κι άλλο τα ποσοστά της, ενώ όλα τα στοιχεία δείχνουν πως η επόμενη βουλή θα έχει τουλάχιστον 8 κόμματα.
Να σημειωθεί πως η εταιρία στην οποία αναφερόμαστε δεν κάνει «εκτιμήσεις» και «αναγωγές», αλλά καταγράφει μόνο πρόθεση ψήφου.
 apospasma.gr

Δευτέρα, 27 Φεβρουαρίου 2012

Marinos Tsokos Μοτοπορεία Αγανακτισμένων Μοτοσυκλετιστών Ελλαδας – Αττική [29η]

Οι Αγανακτισμένοι Μοτοσυκλετιστές Ελλάδας οργανώνουν στο νομό Αττικής την 29η Μοτοπορεία τους.
Την Τετάρτη 29 Φεβρουαρίου θα βρεθούμε ξανά στο Σύνταγμα ημέρα ψήφισης από τη Βουλή του Εφαρμοστικού Νόμου που έχει να κάνει με εργασιακά και συνταξιοδοτικά θέματα αλλά επίσης περιλαμβάνει ακρωτηριαστικές διατάξεις που οδηγούν σε πλήρη ισοπέδωση τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας προς τους έλληνες πολίτες.
Θα θέλαμε να δούμε αυτούς που θα ψηφίσουν να δοκιμάσουν να εφαρμόσουν τους νόμους που ψηφίζουν πρώτα στους εαυτούς τους και μετά στους υπόλοιπους πολίτες για να γνωρίσουν την γλύκα του να ζεις με 500 ευρώ το μήνα, να μην ξέρεις τι σου ξημερώνει την επομένη ημέρα και να παρακαλάς να μην αρρωστήσεις γιατί μπορεί να βγεις από το δημόσιο νοσοκομείο χειρότερα από ότι μπήκες, αν καταφέρεις να βρεις γιατρό και να πληρώσεις τα φάρμακα.
Θα συγκεντρωθούμε στις 17:30 στο parking του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας (Σ.Ε.Φ) και θα αναχωρήσουμε στις 18:00 με προορισμό την Πλατεία Συντάγματος.
Είναι απαραίτητο όλοι μας να έχουμε μαζί μας άδεια. δίπλωμα, ασφάλεια, τέλη κυκλοφορίας και κράνη (στο κεφάλι όχι στον αγκώνα). Ότι δηλαδή θα έπρεπε να έχουμε σε έναν τυπικό έλεγχο.

ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΕ Ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ

Επιστολή παραίτησης έστειλε πριν από λίγο ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Χρήστος Παπουτσής, στον Πρωθυπουργό Λ. Παπαδήμο δηλώνοντας την παραίτησή του.
Ο κ. Παπουτσής αναφέρει ως λόγο της παραιτήσεώς του την πρόθεσή του να θέσει υποψηφιότητα για τις εσωκομματικές εκλογές στο ΠΑΣΟΚ διεκδικώντας την προεδρεία.
 apospasma.gr

Οι μυστικές υπηρεσίες απέτρεψαν δολοφονία του Πούτιν!

Απόπειρα δολοφονίας του Ρώσου πρωθυπουργού Βλαντίμιρ Πούτιν, η οποία θα σημειωνόταν από ισλαμιστές μετά τις προεδρικές εκλογές της... 4ης Μαρτίου απέτρεψαν οι ρωσικές και οι ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες, όπως μετέδωσε σήμερα η ρωσική κρατική τηλεόραση.

Οι ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες αποκάλυψαν τη συνωμοσία ύστερα από έκρηξη μέσα σε ένα διαμέρισμα στην Οδησσό της νότιας Ουκρανίας, κατά την οποία ένας άνθρωπος σκοτώθηκε. Σύμφωνα με το Pervyi Kanal, το πρώτο κανάλι της δημόσιας ρωσικής τηλεόρασης, δύο ακόμη άτομα συνελήφθησαν και βεβαίωσαν ότι εργάζονταν για τον ισλαμιστή ηγέτη Ντίκου Ουμάνοφ, σφοδρό πολέμιο του Κρεμλίνου.

Ένας από τους ύποπτους που συνελήφθησαν, ο Ιλβι Πιανζίν, ο οποίος κατά τα φαινόμενα ανακρίνεται στα γραφεία της ουκρανικής αστυνομίας, ανέφερε ότι η οργάνωση είχε φθάσει στην Ουκρανία από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μέσω Τουρκίας. Όπως είπε ο ίδιος, η οργάνωση θα εκπαιδευόταν στην Ουκρανία στην παρασκευή βομβιστικών μηχανισμών πριν πραγματοποιήσει επιθέσεις στη Ρωσία και ολοκληρώσει την αποστολή της με μια απόπειρα δολοφονίας του Πούτιν.

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax, ο εκπρόσωπος του Πούτιν, Ντίμτρι Πεσκόφ, επιβεβαίωσε την πληροφορία αλλά αρνήθηκε να προβεί σε οποιοδήποτε σχόλιο.
 defencenet.gr/


καραβι........................................


Ο Σαμαράς “τελείωσε” τα σενάρια συγκυβέρνησης με το ΠΑΣΟΚ

Ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Αντώνης Σαμαράς, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Ακούστε. Με αυτό το πρόγραμμα κερδίζουμε χρόνο και ανάσα. Χρόνο γιατί θα πληρώνεις μόνο τόκους και ανάσα γιατί και το χρέος κουρεύτηκε και τα επιτόκια θα πέσουν.
Ενώ το προηγούμενο Μνημόνιο ούτε κέρδιζε χρόνο, ούτε κούρευε το χρέος, ανέβαζε τα επιτόκια και πάνω απ’ όλα σκότωνε και τελικά σκότωσε την οικονομία.
Άσε που τότε δεν κινδυνεύαμε να βγούμε από το Ευρώ, ενώ τώρα φτάσαμε στο παρά ένα.
Εγώ Ανάπτυξη ζητούσα τότε, για πρόγραμμα με προτεραιότητα στην Ανάπτυξη μιλάω και τώρα.
Και ενώ τότε, ήμασταν μόνοι μας, τώρα και μέσα και έξω από την Ελλάδα όλο και περισσότεροι συμφωνούν μαζί μας. Αυτή είναι η αλήθεια χωρίς φτιασιδώματα.
Μην ακούω τώρα περί ΠΑΣΟΚ και συγκυβέρνησης. Το ΠΑΣΟΚ χαμένο είναι και δεν έχει τίποτε άλλο να χάσει. Θέλει να φαινόμαστε παρέα, για να μας κάνει και εμάς ζημιά. Συνενόχους ψάχνουν και κοιτάνε πίσω. Εμείς κοιτάμε μπροστά και έχουμε άλλο κώδικα αξιών και άλλο πρόγραμμα: Με σημαία μας την Ανάπτυξη για να βγούμε από ‘δω που μας έφεραν.
Αυτό είναι το δικό μας κάλεσμα. Προσκλητήριο σε όλους, για ενότητα στην εθνική προσπάθεια, να σηκωθεί η Ελλάδα και πάλι στα πόδια της».
 antinews.gr

Πως θα ψαλιδιστούν οι μισθοί 4 εκατομ. εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα

- Η μείωση του κατώτατου μισθού συμπαρασύρει μια σειρά κοινωνικών παροχών και επιδομάτων
- Ανατροπή κλαδικών συμβάσεων και μετενέργεια επιφέρουν μειώσεις ακόμα και πάνω απο 40%
- Πράξη του υπουργικού συμβουλίου την ερχόμενη ΤρίτηΣε γενική μείωση οδηγούνται οι μισθοί 4. εκατ εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα. Η μείωση των κατώτατων μισθών κατα 22%, εκτός των άλλων, συμπαρασύρει προς τα κάτω μια σειρά κοινωνικών και άλλων παροχών, όπως το επίδομα ανεργία ενώ η ανατροπή των κλαδικών συμβάσεων επιφέρουν μειώσεις που ξεπερνούν το 40%.

Οπως γράφει το Βήμα της Κυριακής, οι άμεσα ορατές ανατροπές στον εργασιακό τομέα που συνδέονται με τη μείωση των αμοιβών και την αλλαγή στις κλαδικές συμβάσεις αφορούν τα εξής:

1. Από 1η Μαρτίου μειώνονται κατά 22% οι κατώτατοι μισθοί και τα ημερομίσθια, δημιουργώντας τεράστιο βιοποριστικό ζήτημα σε 360.000 εργαζομένους της χώρας που αμείβονται της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Η μείωση για τους νέους κάτω των 25 ετών είναι υψηλότερη και φθάνει το 32% του υφιστάμενου κατώτατου μισθού.

2. Οι μειώσεις αυτές συμπαρασύρουν – προς τα κάτω – μία σειρά κοινωνικών και άλλων παροχών που συνδέονται άμεσα με το ύψος του κατώτατου μισθού της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Ενδεικτικά η εφημερίδα αναφέρει το επίδομα ανεργίας, για το οποίο καταβάλλεται προσπάθεια η μείωση να είναι μικρότερη από αυτή που αντιστοιχεί στη μείωση του κατώτατου μισθού.

3. Οι ανατροπές στις κλαδικές συμβάσεις και η «μερική – σε χρόνο αλλά και σε περιεχόμενο - διατήρηση» της μετενέργειας επιφέρουν μειώσεις μισθών που ενδέχεται να ξεπεράσουν ακόμη και το 40%.
 
/tro-ma-ktiko

Αγκάθι στην αξιοποίηση της ΕΥΔΑΠ οι οφειλές από το Δημόσιο

Ενα σημαντικό «αγκάθι» στην ιδιωτικοποίηση της ΕΥΔΑΠ είναι τα χρέη του Δημοσίου προς την εταιρεία, τα οποία σήμερα ξεπερνούν την κεφαλαιοποίηση της επιχείρησης.
Σύμφωνα με τη διοίκηση της ΕΥΔΑΠ, οι οφειλές του Δημοσίου προς την εταιρεία ξεπερνούν τα 500 εκατομμύρια ευρώ, τη στιγμή που η αξία της επιχείρησης στο Χρηματιστήριο δεν ξεπερνάει τα 400 εκατομμύρια ευρώ. Θεωρητικά, η ιδιωτικοποίηση της εταιρείας θα μπορούσε να φέρει έναν επενδυτή ο οποίος με περίπου 250 εκατομμύρια ευρώ θα αποκτούσε τον έλεγχο του 60% της εταιρείας (όση είναι η συμμετοχή του Δημοσίου). Ταυτόχρονα, ο ίδιος θα μπορούσε να καταστήσει απαιτητά την επόμενη ημέρα της συναλλαγής 500 εκατομμύρια ευρώ.
Οι «ληξιπρόθεσμες» οφειλές του Δημοσίου προς την εταιρεία αποδίδονται σε δύο πηγές. Η πρώτη αφορά τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) οι οποίοι αδυνατούν ή αρνούνται-μερικές περιπτώσεις και τα δύο- να καταβάλουν τις οφειλές τους για την κατανάλωση ύδατος από τους δημότες τους. Τέτοια περίπτωση είναι ο Δήμος Μαραθώνα, ο οποίος υδροδοτείται κεντρικά, αλλά δεν αποδίδει τα έσοδα της κεντρικής παροχέτευσης. Με αυτόν τον τρόπο έχουν συσσωρευθεί μέχρι σήμερα οφειλές προς την ΕΥΔΑΠ ύψους 200 εκατομμύρια ευρώ από διαφόρους δήμους, κυρίως της Ανατολικής και της Βόρειας Αττικής.
Οι επενδύσεις Η κεντρική κυβέρνηση οφείλει στην επιχείρηση πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ - χρέη που άρχισαν να συσσωρεύονται μετά το 1999. Η κυβέρνηση προκειμένου να «προικίσει» τη μετοχοποίηση της εταιρείας το 1999 επέβαλε στον ιδρυτικό νόμο της επιχείρησης να καλύπτει το 60% των κεφαλαιουχικών επενδύσεών της.
Οι επενδύσεις σε δίκτυα και σε συντήρηση ξεπερνούν το 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων η ΕΥΔΑΠ έχει καταφέρει να αποτιμήσει περίπου 550 εκατομμύρια ευρώ ως κεφαλαιουχικές επενδύσεις. Η συνεισφορά επομένως του Δημοσίου σε αυτές τις επενδύσεις ανέρχεται σε περισσότερο από 300 εκατομμύρια ευρώ, ενώ μέχρι σήμερα βάσει της συγκεκριμένης ρύθμισης έχουν αποδοθεί μόνον 9 εκατομμύρια ευρώ.
 

Κυριακή, 26 Φεβρουαρίου 2012

Κυριακάτικες εφημερίδες [26-2-2012]


:/kafeneio-gr


Έρχονται Γερμανοί εφοριακοί

Περισσότερα από 160 στελέχη γερμανικών οικονομικών υπηρεσιών πρoτίθενται να μεταβούν στην Ελλάδα προκειμένου να ενισχύσουν τον ελληνικό φορολογικό μηχανισμό... σύμφωνα με δημοσίευμα του γερμανικού περιοδικού "Wirtschafts Woche", το οποίο θα κυκλοφορήσει τη Δευτέρα.

Το περιοδικό επικαλείται τον Γερμανό υφυπουργό Οικονομικών Χανς Μπέρναρντ Μπέους, ο οποίος εξηγεί ότι βασικό κριτήριο αποτελεί η γνώση ξένης γλώσσας - κάποιοι από αυτούς μιλούν και ελληνικά -, ενώ δεν θα πρέπει να αποκλείεται η επανενεργοποίηση συνταξιούχων εφοριακών, οι οποίοι διαθέτουν ειδική εμπειρία.

Πολλοί προέρχονται από το κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, ο υπουργός Οικονομικών του οποίου, Νόρμπερτ Βάλτερ-Μπόγιανς, συγκρίνει τις ανάγκες της Ελλάδας με αυτές της ανατολικής Γερμανίας τη δεκαετία του '90 και υπενθυμίζει ότι ακόμη και οι Ανατολικογερμανοί είχαν επιφυλάξεις τότε προς τη Δύση. "Στην Ελλάδα θα είναι ακόμη μεγαλύτερες οι επιφυλάξεις, εξαιτίας εν μέρει και των ακατάλληλων διατυπώσεων που χρησιμοποιούν κάποιοι στη Γερμανία", επισημαίνει.

Το δημοσίευμα επικαλείται ακόμη απόρρητη έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία ο μηχανισμός συλλογής φόρων στην Ελλάδα αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα και αναφέρεται ενδεικτικά σε μεγάλα ποσοστά ελεύθερων επαγγελματιών όπως γιατρούς, δικηγόρους και μηχανικούς που δηλώνουν έσοδα κάτω από το αφορολόγητο όριο, αλλά και σε επιχειρηματίες οι οποίοι δεν καταβάλλουν ΦΠΑ. 
 http://tro-ma-ktiko

Οι Αποκριές ξορκίζουν τη μιζέρια

Η οικονομική κατάσταση και το πνεύμα λιτότητας που επιβάλλει η κρίση, αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης για τα περισσότερα καρναβάλια που γίνονται σε διάφορα σημεία της χώρας...
και τα οποία απευθύνουν ανοιχτή πρόσκληση προς όλους για ένα αποκριάτικο ξεφάντωμα. Από την «καρδιά» του καρναβαλιού, την Πάτρα, μέχρι το Γαλαξίδι, την Αμφισσα, την Ξάνθη, και το Ρέθυμνο, σήμερα και αύριο η χώρα θα βρίσκεται σε καρναβαλικούς ρυθμούς. Σε διάφορες περιοχές, όπως η Θήβα με τον βλάχικο γάμο, αναβιώνουν έθιμα που χάνονται στα βάθη του χρόνου.

Σε άλλες πόλεις διοργανώνονται εκδηλώσεις που σκορπούν κέφι, γέλιο και χορό, σε δρόμους και πλατείες.Μπορεί οι Βραζιλιάνες χορεύτριες και τα λαμπερά κοστούμια να ανήκουν στο παρελθόν, αφού οι πενιχροί προϋπολογισμοί των δήμων δεν «σηκώνουν» πλέον ανάλογα βάρη, ωστόσο οι διοργανωτές υπόσχονται μπόλικο κέφι σαν αντίδοτο στα προβλήματα της εποχής. Έβαλαν φαντασία και αρκετό χιούμορ, «εκμεταλλεύτηκαν» το... υλικό που προσφέρει απλόχερα η επικαιρότητα και δημιούργησαν καρναβάλια που θα προσφέρουν κέφι και στιγμές ξεγνοιασιάς.

Η οικονομική κρίση αποτελεί σημείο αναφοράς για σχεδόν όλα τα καρναβάλια, από την Ξάνθη με το «Τσίρκο η Ελλάς» μέχρι το Γαλαξίδι με το «Γάμο - Μνημούνιο του Κρίσου και της Κρίσης». Μάλιστα στο Κιλκίς, όπως αναφέρει και σε δημοσίευμα του το Έθνος, κάνουν την εμφάνισή τους οι λεγόμενο «ΤρΑΓοϊκανοί», με τη μορφή τράγου και ανθρώπου.

Μοσχάτο - Ρέντης
«Κουδουνάτοι» στους δρόμους

Παράπλευρες απώλειες της κρίσης ήταν φέτος τα καρναβάλια των Δήμων Μοσχάτου και Ρέντη-Νίκαιας, καθώς οι δημοτικές αρχές αποφάσισαν, λόγω έλλειψης χρημάτων, να μη διοργανώσουν παρελάσεις. Ωστόσο, στον Δήμο Ρέντη-Νίκαιας διοργανώνονται εκδηλώσεις οι οποίες κορυφώνονται σήμερα στις 11.00 το πρωί. «Κουδουνάτοι» θα βγουν στους δρόμους με γλέντι από τη λαϊκή ορχήστρα του Γ. Λαμπράκη.

Ξάνθη
Το κάψιμο του «Τζάρου»

«Τσίρκο η Ελλάς» είναι το θέμα του φετινού καρναβαλιού το οποίο ξεκινάει στις 19.30 με τη «βραδινή παρέλαση». Τα πληρώματα θα ξεκινήσουν από την οδό 28ης Οκτωβρίου και θα παρελάσουν χορεύοντας σε ξέφρενους ρυθμούς. Αύριο στις 13.30 θα γίνει η μεγάλη καρναβαλική παρέλαση, την οποία θα πλαισιώνουν οι κόκκινες μαζορέτες Stell Rosse από την Κέρκυρα.. Οι εκδηλώσεις των Θρακικών Λαογραφικών Εορτών θα ολοκληρωθούν στη Γέφυρα Ποταμού Κόσυνθου με το κάψιμο του «Τζάρου».

Αθήνα
Κούλουμα... λιτότητας

Λιτές Αποκριές, στο πλαίσιο της δημοσιονομικής πολιτικής, διοργάνωσε φέτος ο δήμος Αθηναίων, κυρίως στις γειτονιές της πόλης. Η Αποκριά θα κλείσει τον κύκλο της την Καθαρά Δευτέρα σε δύο σημεία της Αθήνας, στον λόφο Φιλοπάππου και στο πάρκο ΚΑΠΑΨ στους Αμπελοκήπους. Στις 11.00 το πρωί η φιλαρμονική του δήμου θα υποδεχθεί τους Αθηναίους που θα γιορτάσουν τα Κούλουμα στου Φιλοπάππου. Στον λόφο ο δήμος προσφέρει σαρακοστιανά εδέσματα, ενώ θα ακολουθήσει συναυλία από το Εργαστήρι Ελληνικής Μουσικής του δήμου με τους Νάντια και Νίκο Καραγιάννη. Επίσης στο πάρκο ΚΑΠΑΨ στους Αμπελοκήπους ο δήμος έχει ετοιμάσει σε συνεργασία με τον πολιτιστικό σύλλογο της περιοχής παραδοσιακά Κούλουμα.

Πάτρα
Η «βασίλισσα» του Καρναβαλιού

Πρωταγωνιστής με πολύ κέφι, δημιουργική έκφραση, δυνατό χρώμα και περίσσευμα φαντασίας υπόσχεται να είναι και φέτος το καρναβάλι της Πάτρας. Κορυφαία στιγμή των εκδηλώσεων, οι δύο καρναβαλικές παρελάσεις, σήμερα και αύριο. Ειδικότερα σήμερα στις 6.30 μ.μ. θα γίνει η νυχτερινή παρέλαση, ενώ στις 10.00 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί ο μεγάλος χορός του πατρινού καρναβαλιού. Αύριο στις 2.30 μ.μ. θα γίνει η μεγάλη παρέλαση με εκατοντάδες άρματα και καρναβαλιστές, ενώ θα ακολουθήσει στις 9.00 το βράδυ η τελετή λήξης με συναυλία και την καθιερωμένη καύση του καρνάβαλου.

Μπουρανί στον Τίρναβο

Χοροί, «πικάντικα» τραγούδια των ημερών και πολύ κέφι θα επικρατεί σε όλο τον Τίρναβο από σήμερα μέχρι και την Καθαρά Δευτέρα με το πασίγνωστο «μπουρανί». Σήμερα, πριν από τη παρέλαση, στην κεντρική πλατεία θα διοργανωθεί συναυλία. Η γιορτή ολοκληρώνεται το βράδυ με τη μεγάλη παρέα των ξωτικών. Την Καθαρά Δευτέρα, στις 11.00 το πρωί, το παραδοσιακό έθιμο του «μπουρανί» αναβιώνει στον Προφήτη Ηλία, με αυθεντικό τρόπο από παλιούς και νέους Μπουρανίτες.

Γριά Συκούς στη Μεσσήνη

Σε ρυθμούς καρναβαλικούς κινείται η περιοχή της Μεσσήνης. Απόψε στις 9 μ.μ. θα ανάψουν οι παραδοσιακές φωτιές. Αύριο στις 10 π.μ. παιδικά άρματα θα παρελάσουν στην κεντρική πλατεία της Μεσσήνης. Στις 2.00 μ.μ. θα γίνει αναβίωση Χωριάτικου Γάμου στην πλατεία της Μαθίας. Την Καθαρά Δευτέρα στις 11 π.μ. θα γίνει η αναπαράσταση της Δίκης και του Απαγχονισμού της Γριάς Συκούς από τον Ιμπραήμ Πασά στην περιοχή της Κρεμάλας. Στις 3.00 μ.μ. θα ξεκινήσει η μεγάλη καρναβαλική παρέλαση στην κεντρική πλατεία της Μεσσήνης, η οποία θα κλείσει με τον λόγο του Βασιλιά Καρνάβαλου.

Ξεφάντωμα στο Ρέθυμνο

Το κέφι ως αντίδοτο στην κρίση προτείνει το Ρέθυμνο, που ολοκληρώνει σήμερα και αύριο το καρναβαλικό του ταξίδι. Η μεγάλη παρέλαση θα ξεκινήσει αύριο στις 14.00, με σημείο εκκίνησης το ξενοδοχείο «Ελίνα» (Λ. Κουντουριώτη & Παπανδρέου) και τερματισμός στην πλατεία Μικρασιατών. Το βράδυ στις 7.00 θα γίνει το καθιερωμένο κάψιμο του βασιλιά Καρνάβαλου στην ανατολική παραλία της παλιάς πόλης Ρεθύμνου και την Καθαρά Δευτέρα θα αναβιώσει στους δρόμους της πόλης το έθιμο του μουντζουρώματος, με γλέντι και τραγούδια.

Βλάχικος γάμος στη Θήβα

Με την αναπαράσταση του βλάχικου γάμου, αύριο στη 1.00 μ.μ. η Θήβα ολοκληρώνει τις αποκριάτικες εκδηλώσεις. Οι «Καπεταναίοι» με τον Πανούση (υπηρέτη), το Φλάμπουρο και τα τοπικά όργανα (πίπιζα και νταούλι), φέρνουν βόλτα τα βλάχικα κονάκια και συναθροίζουν τα παλικάρια του «μπουλουκιού». Συγκεντρώνονται τα «μπουλούκια» στους κεντρικούς δρόμους στην πλατεία και χορεύουν. Στις 4.30 μ.μ. στον πεζόδρομο του Επαμεινώνδα, γίνονται το προξενιό και τα αρραβωνιάσματα.

Αλευρομουντζουρώματα στο Γαλαξίδι

Με αλευρομουντζουρώματα την Καθαρά Δευτέρα, φωτιές σε πλατείες και δρόμους, μουσική και γλέντι θα γιορτάσει το Γαλαξίδι το τριήμερο. Αύριο στις 5.00 μ.μ. θα γίνει ο «γάμος-μνημούνιο του Κρίσου και της Κρίσης», ο οποίος θα περιπλανηθεί από την πλατεία Ηρώων μέχρι το λιμάνι. Στις 10.00 το βράδυ θα γίνει η μεγάλη παρέλαση αρμάτων στους δρόμους της πόλης. Ο κύκλος της αποκριάς κλείνει, την Καθαρά Δευτέρα, με τον καθιερωμένο «αλευροπόλεμο». Το έθιμο που διατηρείται από το 1801 θα ξεκινήσει στις 3.00 το μεσημέρι στην παραλιακή οδό.

Γέροι και κορέλες στη Σκύρο

Το δίδυμο της σκυριανής Αποκριάς, ο «γέρος» και με την ντάμα του, την «κορέλα», βγαίνει στους δρόμους, δίνοντας μια ξεχωριστή εικόνα των ημερών. Μια άλλη εκδήλωση είναι η «τράτα», που είναι αναπαράσταση ναυτικής ζωής, όπου ψαράδες στην πλειονότητά τους σατιρίζουν έμμετρα καταστάσεις και γεγονότα που αφορούν την κοινωνική ζωή στην Ελλάδα γενικότερα. Την Καθαρά Δευτέρα, σχεδόν όλοι οι Σκυριανοί με παραδοσιακές τοπικές στολές κατεβαίνουν στην πλατεία του χωριού και χορεύουν και τραγουδούν σκυριανά τραγούδια.

Σάββατο, 25 Φεβρουαρίου 2012

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΑΚΕ Ι.Τ & ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΓΣΕΕ κ. ΝΙΚ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗ


Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2012
ΔΗΛΩΣΗ
Του Προέδρου της ΔΑΚΕ Ι.Τ.& Γεν. Γραμματέα της ΓΣΕΕ κ. Νικ. Κιουτσούκη
Επειδή το τελευταίο διάστημα και κυρίως μετά την ψήφιση του Μνημονίου Νο2, ακούγονται και γράφονται πολλά περί προσχώρησης της ΔΑΚΕ Ι.Τ. και κυρίως εμού σ’ άλλον πολιτικό φορέα ή κίνηση, θέλω να τονίσω ότι κανένα τέτοιο ζήτημα δεν ετέθη από καμία οργάνωση μας ούτε και από εμένα.

Άλλωστε, έχω κατ’ επανάληψη δηλώσει ότι στην ΝΔ έχουμε ενταχθεί εθελοντικά αποδεχόμενοι την ιδεολογική της ταυτότητα και πλατφόρμα δηλαδή τον κοινωνικό ριζοσπαστικό φιλελευθερισμό.

Έχω επίσης δηλώσει, σε ανύποπτο χρόνο, ότι η ΔΑΚΕ δεν κατευθύνει “κοπάδια ψηφοφόρων” και ότι η πορεία της ανεξάρτητης συνδικαλιστικής μας παράταξης είναι παράλληλη και όχι ταυτόσημη και λειτουργεί ως ιμάντας μεταφοράς των προβλημάτων της κοινωνίας προς τα κόμματα και όχι το αντίθετο.
Οφείλω όμως να επισημάνω, ότι όταν κάποιοι αφήνουν “άδειο το γήπεδο” προφανώς θα αναπτύσσονται νέες “ομάδες” μιας και κάποιοι παραμένουν σταθεροί στις θέσεις τους.

Κανείς από εμάς και πολλώ δε μάλλον εγώ ως Πρόεδρος της ΔΑΚΕ Ι.Τ. δεν μπορεί και δεν πρέπει να κλείνει τα μάτια και να δηλώνει ικανοποιημένος από τις τρέχουσες εξελίξεις οι οποίες δεν εκφράζουν την συντηρητική πλειοψηφία του ελληνικού λαού και της παράταξής μας.

Ως εκ τούτου παραμένουμε σταθερά αταλάντευτοι στις θέσεις μας τις οποίες κάποιοι χαρακτηρίζουν “ρομαντικές” υπερασπιζόμενοι πάντα τις αρχές, τις αξίες, τον ιδεολογικό προσανατολισμό της παράταξής μας και κυρίως τις ανάγκες και τις αγωνίες αυτών που εκπροσωπούμε πέρα και έξω από κομματικές ή άλλες σκοπιμότητες .

Όσοι νομίζουν ότι μπορούν να χειραγωγήσουν, να κατευθύνουν ή να διασπάσουν την Δημοκρατική Ανεξάρτητη Κίνηση των Εργαζομένων διαδίδοντας τέτοια σενάρια, πλανώνται πλάνην οικτράν.

Όσοι δε το επιχειρούν, μέσα από κομματικούς εναγκαλισμούς και μηχανισμούς οι οποίοι έχουν ξεπεραστεί από την κοινωνία, τους λέμε εκ των προτέρων ότι θα αποτύχουν.

Πρέπει όλοι να καταλάβουν ότι οι κομματικές καρέκλες δεν μας ενδιαφέρουν, και να σταματήσουν επιτέλους να επιβουλεύονται ή να ιδιοποιούνται τις οργανώσεις της ΔΑΚΕ και τα μέλη της ανά την Ελλάδα.

Ο αγώνας μας για την ανατροπή των μνημονικών αδιέξοδων και λανθασμένων πολιτικών συνεχίζεται μέχρι τελικής ανατροπής και δικαίωσης της πατρίδας και των Ελλήνων.

ΔΕΝ ΥΠΟΤΑΣΣΟΜΑΣΤΕ - ΔΕΝ ΣΥΜΒΙΒΑΖΟΜΑΣΤΕ - ΔΕΝ ΧΕΙΡΑΓΩΓΟΥΜΑΣΤΕ
ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ.
ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ -ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΛΟΥΜΕ.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΥΔΑΠ [ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ]


Τα καλύτερα των δελτίων Αποσπάσματα από τα κεντρικά δελτία ειδήσεων 24/02/12

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗ Γλυτώνουν το "κούρεμα" επιδόματα και παροχές


Γλυτώνουν το  κούρεμα  επιδόματα και παροχές

Αποσυνδέονται από την μείωση του κατώτατου μισθού τα επιδόματα και οι παροχές που θα συνεχίσουν να υπολογίζονται με βάση το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη, με τροπολογία που εγρκίθηκε από το υπουργικό συμβούλιο και φέρνει στη Βουλή ο υπουργός Εργασίας, Γιώργος Κουτρουμάνης. Στα 351 μειώνεται, ωστόσο, το επίδομα ανεργίας.

Τροπολογία για την αποσύνδεση επιδομάτων που συνδέονται με το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη, το οποίο μειώθηκε κατά 22%, κατατέθηκε σήμερα στο σχέδιο νόμου των υπουργείων Εργασίας και Υγείας, από τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργο Κουτρουμάνη.
Σύμφωνα με την τροπολογία, μια σειρά παροχών, προσαυξήσεων σύνταξης, αλλά και εισοδηματικών κριτηρίων, θα υπολογίζονται με βάση το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη, όπως ίσχυε στις 31 Δεκεμβρίου του 2011.
Δεν θα υπάρξουν, λοιπόν, αλλαγές για την αναγνώριση των πλασματικών χρόνων, του ποσού προσαύξησης λόγω συζύγου στις περιπτώσεις συνταξιούχων με ποσό σύνταξης μεγαλύτερο του κατωτάτου ορίου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στον υπολογισμό της πρόσθετης και της επικουρικής σύνταξης, στην εξαγορά του χρόνου ασφάλισης στους φορείς επικουρικής ασφάλισης, στον τρόπο αναγνώρισης της στρατιωτικής υπηρεσίας, του χρόνου γονικής άδειας και της συνταξιοδότησης άγαμων θυγατέρων.
Το ίδιο ισχύει για τον υπολογισμό των εισοδηματικών κριτηρίων για την εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν την ασφάλιση στον ΟΑΕΕ των κατοίκων σε περιοχές κάτω των 2.000 κατοίκων και την ασφάλιση των μελών αγροτικών συνεταιρισμών.
Επίσης, για τον υπολογισμό της σύνταξης γήρατος και αναπηρίας των ασφαλισμένων στον Τομέα Ασφάλισης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου, του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, καθώς και της σύνταξης γήρατος και αναπηρίας των ασφαλισμένων στον Τομέα Ασφάλισης Φωτοειδησεογράφων και Εικονοληπτών Επικαίρων Τηλεόρασης του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.
Με το μέχρι 31/12/11 ημερομίσθιο, θα υπολογίζεται η εξαγορά χρόνου ασφάλισης σε φορείς επικουρικής ασφάλισης και ο υπολογισμός του βασικού ποσού της σύνταξης του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων (ΤΕΑΥΕΚ) του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (ΤΕΑΙΤ), ενώ το ίδιο θα ισχύει και στις περιπτώσεις αναστολής της καταβολής της σύνταξης σε απασχολούμενους συνταξιούχους φορέων επικουρικής ασφάλισης.
Υπενθυμίζεται ότι στα καταστατικά ορισμένων φορέων επικουρικής ασφάλισης προβλέπεται η αναστολή καταβολής της σύνταξης, εφόσον οι αποδοχές του απασχολούμενου συνταξιούχου, άνω των 55 ετών, από την εργασία του υπερβαίνουν ένα συγκεκριμένο ποσό, υπολογιζόμενο επί του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.
Στην τροπολογία, δεν περιλαμβάνονται ορισμένα επιδόματα, όπως τα επιδόματα ανεργίας και μητρότητας, τα οποία είναι συνδεδεμένα με το βασικό μισθό, και, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Εργασίας, θα εξεταστούν σε επόμενο χρόνο.
 ethnos.gr

Οδηγίες για να μην αγοράσετε επικίνδυνα Σαρακοστιανά

Πως να ξεχωρίσετε τα φρέσκα από τα κατεψυγμένα χταπόδια και καλαμαράκια, τι να προσέξετε όταν αγοράζετε χαλβά και τουρσί. Τις οδηγίες εξέδωσε ο ΕΦΕΤ για την προστασία του καταναλωτικού κοινού. Πιο συγκεκριμένα:
Κεφαλόποδα (χταπόδια, καλαμάρια, σουπιές, θράψαλα, κλπ)
Τα βρίσκουμε στην αγορά, είτε ως νωπά, είτε ως κατεψυγμένα.
Για τα νωπά ως καταναλωτές πρέπει να προσέχουμε :
- Την οσμή η οποία πρέπει να είναι η οσμή της θάλασσας και όχι οσμή αμμωνίας ή οποιαδήποτε άλλη οσμή, ξένη προς το προϊόν.
- Την επιφάνεια του σώματος να είναι υγρή και γυαλιστερή.
- Τα πλοκάμια – βεντούζες να είναι ανθεκτικά στο τράβηγμα.
- Τη σάρκα να είναι συμπαγής, ελαστική και γυαλιστερή.
- Τα μάτια να είναι γυαλιστερά, ζωηρά χωρίς κηλίδες.

Γενικά, είναι χρήσιμο να γνωρίζουμε ότι το ροζ χρώμα της επιφάνειας της σάρκας είναι η συχνότερη εμφανής αλλοίωση. Τα μπαγιάτικα μυρίζουν δυσάρεστα και με ελαφρό τράβηγμα τα πλοκάμια κόβονται εύκολα.

Για τα κατεψυγμένα πρέπει να γνωρίζουμε ότι αυτά πωλούνται συσκευασμένα χωρίς παραμορφώσεις του περιεχομένου και με ένα απαλό στρώμα πάγου επάνω τους (επίπαγος). Όταν γίνεται η απόψυξη το περιεχόμενο πρέπει να φέρει το χρώμα και την οσμή των νωπών.

Δίθυρα Οστρακοειδή (μύδια, κυδώνια, γυαλιστερές, στρείδια, αχιβάδες, χτένια, κλπ)

Εφόσον πωλούνται με κέλυφος θα πρέπει να είναι ζωντανά και αυτό φαίνεται από :
- Τα κελύφη τα οποία πρέπει να είναι κλειστά και να ανοίγουν πολύ δύσκολα ή αν είναι μερικώς ανοιχτά με την ελάχιστη πίεση πάνω στο κέλυφός τους να κλείνουν μόνα τους ερμητικά.
- Το περιεχόμενο που πρέπει να είναι υγρό, καθαρό και άοσμο.
- Τη σάρκα που πρέπει να είναι υγρή, γερά προσκολλημένη στο κέλυφος (συστολή σώματος
με τσίμπημα καρφίτσας ή σταγόνων λεμονιού).

Όσον αφορά τα αποφλοιωμένα μύδια που πωλούνται πάνω σε πάγο, θα πρέπει η σάρκα τους να
είναι γυαλιστερή, συνεκτική και να έχει μυρωδιά θάλασσας.

Τα μύδια πωλούνται επίσης και κατεψυγμένα με ένα κέλυφος ή χωρίς κελύφη. Τα αποκελυφωμένα συσκευάζονται μέσα σε πλαστικές σακούλες, με μία ποσότητα πόσιμου νερού. Επάνω στη συσκευασία πρέπει να υπάρχει υγειονομικό σήμα με τη σφραγίδα της εγκατάστασης. Η ημερομηνία ανάλωσης πρέπει να απέχει το πολύ 5 ημέρες από την ημέρα της αποκελύφωσης.

Μαλακόστρακα (γαρίδες, καραβίδες, αστακοί, καβούρια, κλπ)

Τα βρίσκουμε στην αγορά είτε ως νωπά ή είτε ως κατεψυγμένα.
Για τα νωπά πρέπει :
- Η οσμή να είναι ευχάριστη (θάλασσα).
- Τα πόδια τους να είναι στερεά κολλημένα στο σώμα και σκληρά.
- Η μεμβράνη του θώρακα να είναι τεντωμένη, ανθεκτική και διαφανής.
- Το κεφάλι και ο θώρακας να είναι ανοιχτόχρωμα, όχι μελανού χρώματος και να μην έχουν
μαύρες κηλίδες.
- Να έχουν αντανακλαστικές κινήσεις στα μάτια, στις κεραίες και στα πόδια όταν είναι
ζωντανά.

Γενικά, να γνωρίζουμε ότι οι φρέσκες γαρίδες γλιστρούν εύκολα από το χέρι, ενώ οι αλλοιωμένες δίνουν την αίσθηση ζέστης όταν βυθίζουμε τα χέρια μας στο κιβώτιο που τις περιέχει. Για τα κατεψυγμένα ισχύουν ότι και για τα φρέσκα.

Αχινοί

Οι αχινοί πρέπει κατά την αγορά τους να είναι ζωντανοί. Όταν επιλέγουν κονσέρβες ιχθυηρών που διατηρούνται στο ψυγείο ή εκτός ψυγείου, οι καταναλωτές θα πρέπει να προσέχουν να μην είναι διογκωμένες, να μην παρουσιάζουν εξωτερική σκουριά, να μην υπάρχει διαρροή του υγρού περιεχομένου. Επίσης, είναι προς όφελος των καταναλωτών να διαβάζουν προσεκτικά τις ενδείξεις στη συσκευασία, ιδιαίτερα την ημερομηνία λήξης και να παρατηρούν εάν
υπάρχει η επωνυμία του παρασκευαστή και ο κωδικός αριθμός Ε.Ε. της επιχείρησης.

Θα πρέπει, επίσης, να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στο κανονικό χρώμα του περιεχομένου της τυποποιημένης συσκευασίας ή της κονσέρβας και μετά το άνοιγμα στο κανονικό χρώμα των εσωτερικών τοιχωμάτων της κονσέρβας και στη μυρωδιά του περιεχομένου.

Άλλα σαρακοστιανά εδέσματα

Ο ταραμάς πρέπει να έχει χρώμα ομοιόμορφο, σύσταση μαλθακή και όχι πικρή ή όξινη γεύση. Πιθανή αλλοίωση στον ταραμά διαπιστώνεται από την εμφάνιση μούχλας, την ξηρότητα ή την τάγγιση.

Το τουρσί θα πρέπει να καταναλώνεται με φειδώ από άτομα με ευαισθησία στο στομάχι.

Τέλος, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να επιδεικνύουν οι καταναλωτές, που πάσχουν από αλλεργίες, στην επισήμανση του χαλβά, προκειμένου να μην καταναλώσουν χαλβά, που περιέχει αλλεργιογόνα συστατικά.

Ελεγκτές του ΕΦΕΤ θα διανείμουν στους καταναλωτές ενημερωτικό υλικό για την επιλογή τροφίμων της Σαρακοστής, την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου στις 10 π.μ. στην είσοδο της Βαρβακείου Αγοράς και στις 12 π.μ. στην αγορά του Πειραιά.