Τρίτη, 8 Ιανουαρίου 2013

Τα κρυμμένα μυστικά... στα καπάκια των δρόμων

Δεν γίνονται εύκολα αντιληπτά αλλά αποτελούν μέρος της καθημερινότητας στην πόλη. Μαζί τους, εκτός από τις σημαντικές λειτουργίες, κουβαλούν αρκετές θεωρίες συνωμοσίας, μαγείας και παραφυσικών φαινομένων!. Ένα μικρό βλέμμα στα «χαμηλά του οδοστρώματος» θα μας βοηθήσει να αντικρίσουμε πολλές ιστορίες από τα καπάκια των φρεατίων.
Καταγράψαμε κάποια από αυτά και προσπαθήσαμε να απομυθοποιήσουμε την παρουσία τους μέσα στην πόλη.

Τον καιρό που δημιουργούνταν δίκτυο ύδρευσης και μερικής αποχέτευσης στην πρωτεύουσα οι δύο μεγάλοι Δήμοι Αθηναίων και Πειραιώς δημιούργησαν παντοροϊκά δίκτυα αποχέτευσης που διοχέτευαν βρόχινα ύδατα και αποχετεύσεις του κέντρου των πόλεων στα μεγάλα ποτάμια της εποχή.
Από το 1960 και μετά άρχισε να δημιουργείται συγκεκριμένο δίκτυο αποχέτευση για τα ακάθαρτα την ευθύνη του οποίο είχε ο Οργανισμός Αποχέτευσης Πρωτευούσης (ΟΑΠ) μέχρι την ίδρυση της ΕΥΔΑΠ .
Σταδιακά με την κατάργηση των οικιακών βόθρων δημιουργείται εκτεταμένο δίκτυο αποχέτευσης σε όλη την Αθήνα και τα περίχωρα. Το δίκτυο του κέντρου της Αθήνας που έπρεπε να βελτιωθεί και να συντηρηθεί πέρασε στην ευθύνη του Δήμου Αθηναίων ως προς την ανακατασκευή.
 
Μετά την κατασκευή του φράγματος Μαραθώνα η γαλλική Ούλεν παραχωρεί το δίκτυο στην Ελληνική Εταιρεία Υδάτων (ΕΕΥ) που αναλαμβάνει την μεταφορά και την διανομή του νερού. Μικρά τετράγωνα καπάκια εμφανίζονται στα πεζοδρόμια έξω από τις πολυκατοικίες. Το διάδοχο σχήμα της αρχικής εταιρείας, η σημερινή ΕΥΔΑΠ, χρησιμοποιεί ακόμα τον ίδιο τύπο.

Η λειτουργία του μικρού στρογγυλού καπακιού είναι η λεγόμενη «διακοπή». Βρίσκεται στις γωνίες τετραγώνων και διακόπτει την παροχή σε συγκεκριμένη έκταση. Τα τελευταία χρόνια μικρά πλαστικά καπάκια με κλειδιά ασφαλείας βρίσκονται κοντά στις παροχές υγραερίου. 
Το λογότυπό του έχει αναπτύξει ιστορίες φαντασίας (αριστερά). Η ιστορία του είναι απλή: αποτελεί το πρώτο υπόγειο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο της χώρας. Η Ανώνυμη Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος ΑΕΤΕ (το σήμα της οποίας είναι πάνω στο καπάκι) δημιούργησε το πρώτο τηλεφωνικό δίκτυο και για το λόγο αυτό τέτοια καπάκια τα βρίσκουμε πια μόνο στο κέντρο της Αθήνας. Ο ίδιος τύπο λίγο αργότερα περιλαμβάνει πάλι τηλεφωνικά καλώδια άλλα αναγράφει το διάδοχο φορέα τηλεπικοινωνιών τον ΟΤΕ.
Λίγο πιο εύκολα να καταλάβεις τι κρύβουν είναι τα τσιμεντένια καπάκια της ΔΕΗ για τα υπόγεια δίκτυα της μέσης και υψηλής τάσης. Τελευταία κάνουν την εμφανισή τους τα παραλληλόγραμμα καπάκια των οπτικών ινών κυρίως από ιδιωτικούς παρόχους.

Εμφανίζεται στου Παπάγου και είναι από την αρχή την δημιουργίας του οικισμού από τον Αυτόνομο Οικοδομικό Οργανισμό Αξιωματικών. Το αποχετευτικό δίκτυο φτιάχτηκε και στη συνέχεια δόθηκαν τα οικόπεδα στους κληρούχους στρατιωτικούς.
Δίπλα σε κεντρικές διασταυρώσεις ή λεωφόρους τα καπάκι με το ΦΣ που τοποθετεί υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών περιέχει τις συνδέσεις της Φωτεινής Σηματοδότησης.
Για το τέλος αφήσαμε τα καπάκια σε μικρό σχήμα με αστέρια τρυγονάκια και άλλα «περίεργα σχέδια». Πολύ απλά αυτά περιλαμβάνουν παλιές εξωτερικές συνδέσεις πολυκατοικιών με τις δεξαμενές πετρελαίου ή τα στεγανά των υδρορροών
 athinapisovitrina