Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2012

Γραμματεία Συνδικαλιστικών Φορέων ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΦΩΤΟ 

έργοΗ Γραμματεία Συνδικαλιστικών Φορέων χαράζει τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές Πολιτικής και δράσης στον εργασιακό, επαγγελματικό επιστημονικό, πολιτιστικό χώρο αλλά και σε οποιοδήποτε άλλο χώρο κοινωνικής, πολιτικής ή οικονομικής δραστηριότητας πάντοτε στα πλαίσια των Κεντρικών πολιτικών θέσεων του Κόμματος.
Για το σκοπό αυτό έχουν συγκροτηθεί στα πλαίσια της Γραμματείας Όργανα δράσης και πολιτικής στα οποία μετέχουν ο Γραμματέας ο οποίος και συντονίζει τις εργασίες τους, ο Αναπληρωτής του οι υπεύθυνοι των επιμέρους τομέων, οι επικεφαλής συνδικαλιστές στη ΓΣΕΕ, την ΑΔΕΔΥ, τους επιστημονικούς συλλόγους και τα Επιμελητήρια καθώς και εκπρόσωποι και των σημαντικότερων κοινωνικών κινημάτων.
Επίσης, στον τομέα ευθύνης της Γραμματείας ανήκουν και οι Ειδικές Κομματικές Οργανώσεις, (Ε.Κ.Ο.) που έχουν ως αποστολή την κομματική δραστηριοποίηση των μελών της Ν.Δ. στους επιμέρους χώρους.
Δεν υποκαθιστούν τη συνδικαλιστική δράση αλλά βρίσκονται σε αμφίδρομη σχέση κι έχουν καθήκον να στηρίζουν τις συνδικαλιστικές κινήσεις του αντίστοιχου χώρου που εκφράζουν τις απόψεις του Κόμματος.
Οι ΕΚΟ λειτουργούν στη βάση των Οργανωτικών και Λειτουργικών Αρχών, που διέπουν την οργάνωση του κόμματος σύμφωνα με τους ορισμούς του Καταστατικού.