Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2011

Δήλωση με αφορμή τη συγχώνευση Alpha Bank και Eurobank του Γεν. Γραμματέα της ΓΣΕΕ κ. Ν. ΚιουτσούκηAθήνα, 30.08.2011

Δήλωση
με αφορμή τη συγχώνευση Alpha Bank και Eurobank
του Γεν. Γραμματέα της ΓΣΕΕ κ. Ν. Κιουτσούκη

Αναδιάρθρωση του Τραπεζικού Συστήματος
με στόχο την ενεργή στήριξη της πραγματικής οικονομίας, των νοικοκυριών και της απασχόλησης
Αναγκαία η δημιουργία ενός ισχυρού τραπεζικού πυλώνα υπό τον έλεγχο του δημοσίου.
Οι τράπεζες, παρά τα 100 δις € εγγυήσεις που έχουν λάβει, σε καμία περίπτωση δεν στήριξαν μέχρι σήμερα την πραγματική οικονομία. Η αναδιάρθρωση του τραπεζικού συστήματος που ξεκινά και «επίσημα» με τη συμφωνία δύο μεγάλων ελληνικών τραπεζών της Alpha Bank και της Eurobank πρέπει να προσανατολιστεί αφενός στην τόνωση της ρευστότητας στην αγορά και την ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και αφετέρου στην ουσιαστική διευκόλυνση των ελληνικών νοικοκυριών.
Κάθε συγχώνευση πρέπει να πραγματοποιείται σε ένα περιβάλλον απόλυτης διασφάλισης των θέσεων εργασίας και των δικαιωμάτων των τραπεζοϋπαλλήλων, με σεβασμό στις συλλογικές συμβάσεις και τους εσωτερικούς κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Στόχος αυτών των κινήσεων οφείλει να είναι η επιχειρησιακή ανάπτυξη και προοπτική, όχι μόνο η μείωση του εργασιακού κόστους και η συρρίκνωση της απασχόλησης.
Η πραγματική αναβάθμιση του ρόλου του τραπεζικού συστήματος στην οικονομική ανάκαμψη της χώρας προϋποθέτει τη δημιουργία ενός ισχυρού τραπεζικού πυλώνα υπό δημόσιο έλεγχο, που να εγγυάται την υλοποίηση των αναπτυξιακών και κοινωνικών σκοπών του κράτους. Άλλωστε αυτό επιτάσσουν και οι χρηματοπιστωτικές συνθήκες, εκτός και αν κάποιοι θεωρούν το Κατάρ ικανότερο από την Ελληνική Πολιτεία.