Κυριακή, 22 Ιουλίου 2012

Συνάδελφοι, συναδέλφισες, Αν και "ακέφαλο" το ΤΑΙΠΕΔ προχωρά ακάθεκτο...

Στις 19 Ιουλίου, ημέρα κατά την οποία παραιτήθηκε ο κ. Μητρόπουλος από τη θέση του Διευθύνοντος του ΤΑΙΠΕΔ, το Ταμείο δημοσίευσε πρόσκληση ενδιαφέροντος και υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένου τεχνικού συμβούλου σε θέματα τιμολογιακής πολιτικής ύδρευσης/αποχέτευσης. 


Η τιμολογιακή πολιτή ήταν ένα από τα αγκάθια για την πρόοδο της ιδιωτικοποίησης τόσο της ΕΥΔΑΠ όσο και της ΕΥΑΘ.  Στο αγγλικό κείμενο της προκύρηξης αξίζει να σημειωθούν οι εξής παραδοχές του ίδιου του Ταμείου:


1.2.2 EYDAP has the exclusive right to provide W&S services in the greater Athens area through a 20-year concession agreement with the HR, effective from 09.12.1999. Currently, the HRADF holds 61,33% of the ATH.EX listed EYDAP’s share capital; Δηλαδή, η ΕΥΔΑΠ έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να παρέχει υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας μέσω μια 20ετούς σύμβασης με την Ελληνική Δημοκρατία, σύμβαση που είναι σε ισχύ από 9.12.1999.  Σήμερα το ΤΑΙΠΕΔ κατέχει το 61,33% του μετοχικού κεφαλαίου της εισηγμένης στο ΧΑΑ ΕΥΔΑΠ .

1.2.3 EYATH has the exclusive right to provide water and sewerage (W&S) services in the greater Thessaloniki area through a 30-year concession agreement with the HR and EYATH Fixed Assets, effective from July 2001. Currently, the HRADF holds 74,01% of the ATH.EX listed EYATH’s share capital; Που σημαίνει, η ΕΥΑΘ έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να παρέχει υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης στην ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης μέσω μιας 30ετούς σύμβασης με την Ελληνική Δημοκρατία και και της ΕΥΑΘ Παγίων, η οποία είναι σε ισχύ από τον Ιούλιο του 2001.  Σήμερα το ΤΑΙΠΕΔ κατέχει το 74,01% του μετοχικού κεφαλαίου της εισηγμένης στο ΧΑΑ ΕΥΑΘ.
Αυτό το αποκλειστικό δικαίωμα στο νερό και την αποχέτευση, που ουσιαστικά είναι δικαίωμα των πολιτών στην ζωή και την υγεία, επιχειρεί να εκχωρήσει το ΤΑΙΠΕΔ σε κάποιον ιδιώτη!
1.2.4 In the context of the privatization process of EYDAP and EYATH (the “Privatizations”), the HRADF is seeking to employ a Specialist Tariff Advisor (STA) to design a water & sewerage tariff structure to ensure economic efficiency and sustainability for Athens and Thessaloniki Water and Sewerage Companies accordingly, as well as to ensure consumer willingness/ability to pay for the provided W&S services. Μετάφραση.  Στα πλαίσια της ιδιωτικοποίησης της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ (Ιδιωιτικοποιήσεις), το ΤΑΙΠΕΔ αναζητά να προσλάβει έναν Ειδικό Σύμβουλο Τιμολόγησης με σκοπό να σχεδιάσει μια τιμολογιακή δομή ύδρευσης και αποχέτευσης η οποία να διασφαλίζει την οικονομική ικανότητα των Εταιρειών Ύδρευσης και Αποχέτευσης Αθήνας και Θεσσαλονίκης ανάλογα και επίσης να διασφαλίζει την προθυμία/ικανότητα του καταναλωτή να πληρώνει για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Αναζητάνε λοιπόν κάποιον που να διασφαλίζει την οικονομική ικανότητα της ΕΥΔΑΠ.  Της ΕΥΔΑΠ που παρουσιάζει κερδοφορία, εν μέσω κρίσης, 127%, της ΕΥΔΑΠ που τα κέρδη της τα διασφαλίζει χωρίς να έχει προβεί σε αύξηση του τιμολογίου από το 2008 και μάλιστα αυξάνοντας όλους τους δείκτες ποιότητας στις υπηρεσίες που παρέχει (έλεγχος, πιστοποίηση ποιότητας κλπ).  Εξασφαλισμένη είναι η οικονομική θέση της ΕΥΔΑΠ ήδη και χωρίς καμία έκπτωση στην ποιότητα αλλά με τεράστια έκπτωση στην τιμή των παρεχόμενων υπηρεσιών, με ειδικά τιμολόγια για τις ευπαθείς ομάδες και με ρυθμίσεις σε όσους αδυνατούν να πληρώσουν έστω και αυτό το χαμηλό τιμολόγιο, με δύο λόγια η ΕΥΔΑΠ κατάφερε να συνδυάζει την διαρκώς αυξανόμενη κερδοφορία της με την κοινωνική ευαισθησία.

Γιατί λοιπόν δεν απευθύνονται στην ΕΥΔΑΠ για τον σχεδιασμό της τιμολογιακής πολιτικής, μιας και επί τόσα χρόνια την δικιά μας τιμολογιακή πολιτική ακολουθούμε με απόλυτη επιτυχία; 
 
Όσο για το τελευταίο κομμάτι της παραγράφου, ας αναρωτηθούμε όλοι, πόσο κοστίζει η ζωή μας.  Πόσα θα ήμασταν πρόθυμοι να πληρώσουμε για το νερό!

3.2 Estimated Duration of the engagement: Maximum three (3) months


3.3 Budget: The maximum budget for the engagement is Euro 150,000 plus VAT.
Εκτιμώμενος χρόνος ανάθεσης μέγιστο τρεις (3) μήνες, Προϋπολογισμός 150.000 €.


Αυτά είναι λίγα μόνο από όσα πραγματικά θα μπορούσαμε να σχολιάσουμε για το κείμενο αυτό και για την στάση του ΤΑΙΠΕΔ.


Όλο το κείμενο της πρόσκλησης θα το βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο.
http://www.hradf.com/uploads/files/20120719-eoi-tariff-advisor-el.pdf