Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2013

Ανακοίνωση για Αποτελέσματα Πρόσληψης Προσωπικού με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου

Ανακοίνωση για Αποτελέσματα Πρόσληψης Προσωπικού με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου

Πρόσληψη μέσω ΑΣΕΠ 120 ατόμων εποχικού προσωπικού ειδικοτήτων εργατών και καταμετρητών
Αποτελέσματα
Ημ. Ανακοίνωσης Αποτελεσμάτων 13/11/2013 

Πίνακες Διοριστέων


  • Πίνακας Διοριστέων Κατηγορίας ΔΕ Καταμετρητών - Κωδικός Θέσης: 101

  • Πίνακας Διοριστέων Κατηγορίας ΔΕ Καταμετρητών - Κωδικός Θέσης: 102

  • Πίνακας Διοριστέων Κατηγορίας ΥΕ Εργατών - Κωδικός Θέσης: 201

  • Πίνακας Διοριστέων Κατηγορίας ΥΕ Εργατών - Κωδικός Θέσης: 202


  • Πίνακας Κατάταξης Επιλαχόντων

  • Πίνακας Κατάταξης Επιλαχόντων Κατηγορίας ΔΕ Καταμετρητών - Κωδικοί Θέσης: 101, 102


  • Πίνακας Κατάταξης Επιλαχόντων Κατηγορίας ΥΕ Εργατών - Κωδικοί Θέσης: 201, 202


  • Πίνακας Αποκλεισθέντων

  • Για όλες τις Κατηγορίες - Κωδικοί Θέσης: 101, 102, 201, 202