Πέμπτη, 25 Απριλίου 2013

Η κυβέρνηση θα ρυθμίζει την τιμή του νερού Εγκαταλείφθηκε η ιδέα για δημιουργία ανεξάρτητης αρχής υδάτων


Η κυβέρνηση θα ρυθμίζει την τιμή του νερούΗ γενική γραμματεία Υδάτων θα επιβάλλει κυρώσεις στους παραχωρησιούχους


Εγκαταλείφθηκε η ιδέα για δημιουργία ανεξάρτητης αρχής υδάτωνΤα υπουργεία Υποδομών - Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος θα ελέγχουν και θα ρυθμίζουν τελικά την τιμή του νερού μετά τις επικείμενες ιδιωτικοποιήσεις των εταιριών ύδρευσης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για την προστασία των καταναλωτών.

Πλέον, σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης, κ. Αντώνη Μανιτάκη και των αναπληρωτών υπουργών Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα και Περιβάλλοντος, κ. Σταύρου Καλαφάτη, τα ιδιωτικά μονοπώλια που θα προκύψουν από την μεταβίβαση της ΕΥΔΑΠ, της ΕΥΑΘ  και θα έχουν το αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης του νερού της Αττικής και της Θεσσαλονίκης σε παραχωρησιούχους, θα ρυθμίζονται απ' ευθείας από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ.

Ειδικότερα, σύμφωνα την απόφαση, η Ειδική Γραμματεία Υδάτων αναδιοργανώνεται για να αναλάβει μεταξύ άλλων τον έλεγχο των νέων συμβάσεων παραχώρησης για το νερό.

Όπως αναφέρεται, η υπηρεσία θα είναι αρμόδια για το στρατηγικό σχεδιασμό, τη διαμόρφωση και αξιολόγηση της πολιτικής για την ορθολογική και βιώσιμη διαχείριση των υπηρεσιών ύδατος στο πλαίσιο εφαρμογής και εξειδίκευσης των γενικών κανόνων και αρχών χρήσης.

Κύριο ρόλο θα έχουν τα τμήματα Κοστολόγησης και Τιμολόγησης Υπηρεσιών Ύδατος και  Παρακολούθησης, Αξιολόγησης Υπηρεσιών Ύδατος και Σύναψης, ελέγχοντας τις διαδικασίες, τη μέθοδο και τα επίπεδα ανάκτησης του κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις.

Επίσης, θα ορίζουν τους γενικούς κανόνες για την κοστολόγηση και τιμολόγηση των υπηρεσιών ύδατος ανάλογα με τη χρήση του καθώς και τη σχετική πολιτική προστίμων, με στόχο να εξασφαλίζεται η παροχή αξιόπιστης από πλευράς ποιότητας και ποσότητας και οικονομικά προσιτής παροχής νερού στους καταναλωτές, αναφέρεται στο κείμενο της απόφασης.

Παράλληλα, η γενική γραμματεία θα είναι επιφορτισμένη «σε περίπτωση σύναψης νέων συμβάσεων ή τροποποίησης των υφιστάμενων συμβάσεων παραχώρησης υπηρεσιών», να επεξεργάζεται τους όρους της σύμβασης, να συμμετέχει στις σχετικές διαπραγματεύσεις, να παρακολουθεί και να εποπτεύει την εφαρμογή της σύμβασης μετά την έγκριση της σύμβασης και να επιβάλλει κυρώσεις.

Ακόμη, θα εποπτεύει τα στρατηγικά και επιχειρησιακά σχέδια του παρόχου των υπηρεσιών ύδρευσης − αποχέτευσης, σε συνεργασία με το υπουργείο Υποδομών και Ανάπτυξης, θα εξετάζει καταγγελίες, αναφορές και προσφυγές και θα εισηγείται  στον Ειδικό Γραμματέα Υδάτων τη λήψη μέτρων κατά των παραχωρησιούχων. 
 tovima.gr