Τρίτη, 16 Απριλίου 2013

Νίκος Κατεινάς---- Πρόσληψη 50 καταμετρητών και 70 εργατών

Πρόσληψη 50 καταμετρητών και 70 εργατών

Μέσα στο καλοκαίρι αναμένεται να εκδοθεί η πολυαναμενόμενη προκήρυξη της ΕΥΔΑΠ για την κάλυψη 120 θέσεων εποχικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. Επειτα από μία μακρά χρονική περίοδο απόρριψης κάθε αιτήματος της Εταιρείας για την κάλυψη των θέσεων με μόνιμο προσωπικό, το Διοικητικό της Συμβούλιο αποφάσισε τη σύνταξη αιτήματος για προσωπικό ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ μηνών.
Η κατάσταση είναι εξαιρετικά κρίσιμη, καθώς κινδυνεύει να χαθεί η τεχνογνωσία που διαθέτει ο Οργανισμός δεκαετίες τώρα, αφού όσοι αποχωρούν δεν αντικαθίστανται από «νέο αίμα», τονίζει ο γενικός διευθυ
Η κατάσταση είναι εξαιρετικά κρίσιμη, καθώς κινδυνεύει να χαθεί η τεχνογνωσία που διαθέτει ο Οργανισμός δεκαετίες τώρα, αφού όσοι αποχωρούν δεν αντικαθίστανται από «νέο αίμα», τονίζει ο γενικός διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργανωτικών Λειτουργιών της ΕΥΔΑΠ, Νίκος Κατεινάς
 
Το προσωπικό θα επιλεγεί από τις εξής δύο ειδικότητες:
ΔΕ Καταμετρητών, 50 θέσεις, και
ΥΕ Εργατών, 70 θέσεις.

Οι επιτυχόντες θα απασχοληθούν σε συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ μηνών, ενώ η μοριοδότησή τους θα βασιστεί και στα κοινωνικά κριτήρια που θέτει το ΑΣΕΠ, μεταξύ των οποίων ο χρόνος ανεργίας, η οικογενειακή κατάσταση, η ιδιότητα του υποψηφίου ως μέλους πολύτεκνης ή μονογονεϊκής οικογένειας, ο αριθμός των ανήλικων τέκνων και η εντοπιότητα. Τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για τις θέσεις των Καταμετρητών είναι οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος σπουδών δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.
Ο κ. Νίκος Κατεινάς, γενικός διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργανωτικών Λειτουργιών της ΕΥΔΑΠ, σε μία συνέντευξη εφ' όλης της ύλης στο "Εθνος Εργασία", δήλωσε ότι "βάσει των στοιχείων από τις Διευθύνσεις και τις υπηρεσίες της Εταιρείας, οι ανάγκες ανέρχονται σε 400 περίπου άτομα, καθώς την τελευταία τριετία έχουν αποχωρήσει μέσω πρόωρων ή μη συνταξιοδοτήσεων και αποχωρήσεων περίπου 1.000 εργαζόμενοι". Βασικός σκοπός της ΕΥΔΑΠ αποτελεί η κάλυψη θέσεων με μόνιμο προσωπικό, ωστόσο η αναλογία του ένα προς δέκα που καθορίζεται βάσει του νόμου δεν επιτρέπει να πραγματοποιηθεί το εν λόγω αίτημα. Μάλιστα, η διαρροή σε προσωπικό υπήρξε ραγδαία, καθώς από τα 115 άτομα που αποχωρούσαν κατά μέσο όρο ετησίως από την ΕΥΔΑΠ, μόνο το 2010 εκτός Εταιρείας έθεσαν εαυτούς 450 εργαζόμενοι.
 Η συντάκτρια του «Εθνους - Εργασία» Κατερίνα Κυρίτση με τον κ. Κατεινά
Η συντάκτρια του «Εθνους - Εργασία» Κατερίνα Κυρίτση με τον κ. Κατεινά
 
"Η κατάσταση είναι εξαιρετικά κρίσιμη", επισημαίνει ο κ. Κατεινάς, ο οποίος έκανε λόγο για μία ΕΥΔΑΠ, η οποία γερνά και μαζί με αυτήν κινδυνεύει να χαθεί και η τεχνογνωσία που διαθέτει δεκαετίες τώρα.
"Εταιρείες που δεν ανανεώνονται, γερνούν. Αν δεν μπει νέο αίμα στην ΕΥΔΑΠ, θα προκύψουν προβλήματα", ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι οι ανάγκες καλύπτονται, προς το παρόν, με την υπερπροσπάθεια του προσωπικού και τη φιλοτιμία του.

Η δημοσίευση αναμένεται το καλοκαίρι
Ως "ανάσα" στη δυσχερή θέση που έχει περιέλθει η Εταιρεία χαρακτήρισε ο κ. Κατεινάς την επικείμενη προκήρυξη των 120 εποχικών θέσεων, ωστόσο η δημοσίευσή της δεν προβλέπεται νωρίτερα από τον Ιούλιο. Οσο για τα ακριβή προσόντα, τα όρια ηλικίας, αλλά και τα λοιπά κριτήρια, βάσει των οποίων θα μοριοδοτηθούν οι υποψήφιοι, μένουν να καθοριστούν σε συνεργασία με το ΑΣΕΠ. Εντούτοις, αναμένεται ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι σχετικά χαμηλών τυπικών προσόντων, καθώς για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση αρκεί το απολυτήριο λυκείου, ενώ για την υποχρεωτική το απολυτήριο γυμνασίου.
Επιπλέον, οι υποψήφιοι δεν θα μπορούν να ξεπερνούν το 35ο έως το 40ό έτος ηλικίας, ενώ θα πρέπει να διαθέτουν την αρτιμέλεια και τη φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Επ' αυτού, ο κ. Κατεινάς υπογράμμισε, ότι, μεταξύ των δικαιολογητικών που θα ζητηθούν, περιλαμβάνονται το δελτίο ταυτότητας, πιστοποιητικό γεννήσεως για ταυτοποίηση της ηλικίας των υποψηφίων, αλλά και βεβαίωση από παθολόγο και ορθοπεδικό για την κατάσταση της υγείας τους. Σε ερώτηση του "Εθνους Εργασία" σχετικά με την πιθανότητα πρακτικής δοκιμασίας για την τελική κρίση των υποψηφίων, στα πρότυπα της τελευταίας προκήρυξης που είχε εκδώσει η ΕΥΔΑΠ το 2009, επισημάνθηκε ότι δεν προβλέπεται η πραγματοποίησή της, καθώς οι ανάγκες είναι πιεστικές και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας επιθυμεί να ολοκληρωθεί η διαδικασία το συντομότερο δυνατόν. Εξάλλου, λόγω της εποχικότητας των συγκεκριμένων θέσεων, η δοκιμασία δεν θεωρείται, μέχρι νεοτέρας, απαραίτητη.

Η διαδικασία
Επιστολή προς τα συναρμόδια υπουργεία Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης απέστειλε η ΕΥΔΑΠ, προκειμένου να δοθεί η έγκριση για την κάλυψη των θέσεων. Το επόμενο βήμα θα είναι η έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης που θα δίνει το τελικό ΟΚ για την κάλυψη των θέσεων, ενώ θα επακολουθήσει η σύνταξη του σχεδίου προκήρυξης σε συνεργασία με το ΑΣΕΠ, το οποίο θα πρέπει να εγκρίνει η Ανεξάρτητη Αρχή. Οσο για τον προηγούμενο διαγωνισμό της Εταιρείας, ο οποίος είχε πάρει αριθμό ΦΕΚ 235 03.06.2009, Τεύχος ΑΣΕΠ, και "πάγωσε" αφενός από τον τότε υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, λόγω της προκήρυξης εκλογών, και, αφετέρου, από τη νέα Διοίκηση της Εταιρείας λίγο διάστημα αργότερα, ο κ. Κατεινάς δήλωσε ότι οι τότε επιτυχόντες θεωρούνται ήδη προσληπτέοι, καθώς τα οριστικά αποτελέσματα από το ΑΣΕΠ έχουν εκδοθεί. Εντούτοις, η σημερινή διοίκηση της Εταιρείας ξεκινά εκ νέου τη διαδικασία και αναμένει την κατάλληλη συγκυρία, η οποία θα επιτρέψει στους τότε επιτυχόντες να αναλάβουν επιτέλους τα καθήκοντά τους.
www.ethnos.gr