Δευτέρα, 4 Ιουνίου 2012

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΣΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π.
& ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

                                                                               Αθήνα, 31 Μαΐου 2012

Το πρόγραμμα και οι χώροι διεξαγωγής των εκλογών έχουν ως εξής:

ΤΡΙΤΗ               5-6-2012               ΠΕΡΙΣΣΟΣ                         ΜΕΝΙΔΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ         6-6-2012               ΛΑΟΔΙΚΕΙΑΣ                      ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ          7-6-2012               ΑΚΡΟΚΕΡΑΜΟΣ                ΠΕΡΙΣΣΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ    8-6-2012              ΑΜΦΙΣΣΑ-ΜΟΡΝΟΣ            ΒΙΛΙΖΑ-ΥΛΙΚΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ         11-6-2012            ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ                    ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΡΙΤΗ               12-6-2012            ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ                    ΛΑΟΔΙΚΕΙΑΣ

Οι ψηφοφορίες θα διεξαχθούν από ώρα 07.30 έως 15.30 εκτός των περιοχών Άμφισσας- Μόρνου και Βίλιζας- Υλίκης που θα γίνουν 08.00 έως 15.00.
Οι εργαζόμενοι που οι χώροι εργασίας τους δεν αναφέρονται στο πρόγραμμα μπορούν να ψηφίσουν στο πλησιέστερο εκλογικό κέντρο που τους διευκολύνει

Απαραίτητη προϋπόθεση κατά την ψηφοφορία είναι η επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του εργαζομένου και η Αστυνομική Ταυτότητα. Κανείς δεν θα ψηφίσει χωρίς το Βιβλιάριο Υγείας και την Αστυνομική Ταυτότητα. Το Βιβλιάριο Υγείας θα σφραγίζεται από τις εφορευτικές επιτροπές            Η    Ε Φ Ο Ρ Ε Υ Τ Ι Κ Η    Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η