Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2013

ΕΥΔΑΠ: ΑνακοίνωσηΣε απάντηση σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η ΕΥΔΑΠ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι: 
α) Δεν διατηρεί λογαριασμό καταθέσεων στην Τράπεζα Κύπρου ή στην CPB στην Κύπρο. 

β) Δεν υφίσταται έκθεση της ΕΥΔΑΠ σε κινητές αξίες (όπως μετοχές, ομόλογα) ή χρηματοπιστωτικά μέσα των ανωτέρω Τραπεζών. 

γ) Δεν δραστηριοποιείται στην Κύπρο και κατά συνέπεια κανένα ποσοστό του κύκλου εργασιών της ΕΥΔΑΠ δεν προκύπτει από δραστηριότητες της Εταιρείας εκεί.Πηγή:www.capital.gr