Κυριακή, 24 Μαρτίου 2013

120 καταμετρητές και εργάτες στην ΕΥΔΑΠ

 
 Απόφαση πρόσληψης συμβασιούχων εξέδωσε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΔΑΠ. Συνολικά θα προσληφθούν 120 εποχικοί με συμβάσεις οκτάμηνης διάρκειας. Την προκήρυξη θα εγκρίνει τις επόμενες μέρες το ΑΣΕΠ. Συμφωνα με στελέχη της ΔΕΚΟ, οι προσλήψεις αναμένεται να γίνουν στις αρχές καλοκαιριού. Πρεπει να σημειωθεί οτι την τελευταία φορά που ο φορέας προέβει σε προσλήψεις ήταν το 2009. Η προκήρυξη  αφορούσε στην πρόσληψη 125 μονίμων υπαλλήλων ωστόσο με εντολή του τότε υπουργού ΠΕΧΩΔΕ Γιώργου Σουφλιά ο διαγωνισμός ακυρώθηκε. Από τότε μέχρι σήμερα ο φορέας ζητάει προσωπικό αλλά λόγω της δυσμενης οικονομικής κατάστασης δεν δίνεται το "πράσινο φως". Αναλυτικά εγκρίθηκαν οι εξής προσλήψεις:
 
Πενήντα (50) άτομα κατηγορίας ΔΕ Καταμετρητές και
Εβδομήντα (70) άτομα κατηγορίας ΥΕ Εργάτες
Προσόντα
 
Οι υποψήφιοι για τις θέσεις των καταμετρητών θα πρέπει να διαθέτουν οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας. Για τις θέσεις των εργατών οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
 
Οι θέσεις εργατών αφορούν την εκτέλεση εργασιών χειρωνακτικής φύσης, όπως ενδεικτικά είναι η διάνοιξη χανδάκων σε μόνιμα υγρό περιβάλλον σε μεγάλο βάθος με χειρωνακτικά μέσα (λχ φτυάρι, κασμά, κτλ), η χρήση κομπρεσέρ, οι επισκευαστικές εργασίες μετά τη διάνοιξη ρεόντων λυμάτων, οι φορτοεκφορτώσεις βαρέων υλικών, η (ατομική) κάθοδος σε χώρους λυμάτων με αναθυμιάσεις.
Τα όριο για τους υποψήφιους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κυμαίνεται μεταξύ 21ου και 35ου έτους, ενώ για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση το όριο ξεκινά από τα 19 και φτάνει μέχρι τα 50 έτη.
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
 
 
e-dimosio