Τρίτη, 26 Μαρτίου 2013

Ακρόαση από τα μέλη της Επιτροπής του προτεινομένου, από τον Υπ.Οικονομικών, για διορισμό στη θέση του Προέδρου του Διοικ.Συμβουλ. του «Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.», ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ...