Σάββατο, 30 Μαρτίου 2013

ΚΕΡΔΗ ΥΨΟΥΣ 18 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΑΘ ΤΟ 2012

www.apospasma.gr
ΚΕΡΔΗ ΥΨΟΥΣ 18 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΑΘ ΤΟ 2012
Κέρδη ύψους 18 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 13,67% και τζίρο 74 εκατ. ευρώ κατέγραψε η ΕΥΑΘ κατά την οικονομική χρήση 2012. Τα πραγματικά κέρδη του ομίλου, όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, κινήθηκαν σε επίπεδα 2011, παρότι παρατηρήθηκε περαιτέρω μείωση της κατανάλωσης νερού (61,7 εκατ. κ.μ. το 2010 / 60,8 εκατ. κ.μ. το 2011 / 56,4 εκατ. κ.μ. το 2012) και των αντίστοιχων τελών αποχέτευσης, ενώ μειώθηκαν και οι νέες συνδέσεις με τα δίκτυα ύδρευσης κι αποχέτευσης λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας.

«Τα αποτελέσματα της χρήσης 2012 επιβεβαιώνουν ότι η ΕΥΑΘ Α.Ε. συνεχίζει να είναι εύρωστη οικονομικά, με υψηλή κερδοφορία και σημαντική ρευστότητα. Πρέπει να τονιστεί ότι στην παρούσα χρήση, με στόχο την απόλυτη εξυγίανση της εταιρείας, σχηματίστηκαν επιπλέον προβλέψεις ύψους 7,6 εκατ. ευρώ τόσο για επισφαλείς απαιτήσεις όσο και για λοιπούς ενδεχόμενους κινδύνους που πιθανόν να προκύψουν λόγω της οικονομικής κρίσης την οποία διέρχεται η χώρα», επισημαίνει ο Πρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΑΘ Α.Ε., Νίκος Παπαδάκης.