Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2013

ΕΥΔΑΠ Α.Ε ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2012ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2012


29/3/2013
Στο ποσό των 46,84 εκατ. ευρώ ανήλθαν το 2012 τα μετά από φόρους κέρδη της ΕΥΔΑΠ Α.Ε., σημειώνοντας αύξηση 79,23% σε σύγκριση με το 2011, οπότε και είχαν διαμορφωθεί στα 26,14 εκατ. ευρώ. Την ίδια χρονιά τα μετά από φόρους κέρδη για τον Όμιλο διαμορφώθηκαν στο ποσό των 46,75 εκατ. ευρώ, έναντι 26,05 εκατ. ευρώ του 2011 (αύξηση 79,47%). Τα προ φόρων κέρδη της Εταιρείας ανήλθαν σε 62,01 εκατ. ευρώ και του Ομίλου σε 61,91 εκατ. ευρώ, από 35,58 εκατ. ευρώ και 35,49 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα το έτος 2011 (αύξηση 74,28% για την Εταιρεία και 74,44% για τον Όμιλο).
Ο κύκλος εργασιών το 2012 διαμορφώθηκε στα 353,34 εκατ. ευρώ από 358,55 εκατ. ευρώ της χρήσης 2011 (-1,46%). Η μείωση προήλθε από την υποχώρηση κατά 1,58 εκατ. ευρώ των εσόδων από την παροχή νερού και συναφών υπηρεσιών και κατά 1,67 εκατ. ευρώ από την παροχή υπηρεσιών αποχέτευσης.
Το κόστος πωληθέντων για την Εταιρεία και τον Όμιλο μειώθηκε το 2012 κατά 10,01 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 207,16 εκατ. ευρώ από 217,17 εκατ. ευρώ του 2011 (μείωση 4,61%), ενώ το μικτό κέρδος ανήλθε στο ποσό των 146,19 εκατ. ευρώ από 141,39 εκατ. ευρώ, που είχε διαμορφωθεί το 2011.
Το Δ.Σ. της Εταιρείας αποφάσισε να προτείνει στην γενική συνέλευση των μετόχων, που έχει προγραμματισθεί για τις 28 Ιουνίου 2013, τη διανομή μερίσματος 0,15 ευρώ ανά μετοχή, από 0,17 ευρώ για τη χρήση του 2011.