Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2013

ΕΠΕΙΓΟΝ Κατάθεση τακτικής αγωγής κατά της εφαρμογής του άρθρου 31 του Ν.4024/2011

Καλούμε όσους ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην κατάθεση τακτικής αγωγής κατά της εφαρμογής του άρθρου 31 του Ν.4024/2011 όπως καταθέσουν τα σχετικά δικαιολογητικά έως τις 15 Απριλίου 2013
Η δαπάνη για τις παραπάνω προσφυγές, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας, για όσους συναδέλφους επιθυμούν να προσφύγουν, θα καλυφθούν εξ ολοκλήρου από το Σύλλογό μας.
 Για διευκρινίσεις και πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Πρόεδρο του Συλλόγου και τα ατομα του Δ.Σ.
Δικαιολογητικά

1.         ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΕΝΟΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν.4024/2011.
2.         ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ (συνημμένη)

 ΟΣΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΧΑΝ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΟΥΝ ΤΑ 
ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ