Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2012

Άρειος Πάγος:Το χαράτσι θα εισπράττεται μέσω της ΔΕΗΈτσι αναστέλλεται η απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία απαγόρευε στη ΔΕΗ να εισπράττει το "χαράτσι". Η είσπραξη του ειδικού τέλους ακινήτων θα γίνεται κανονικά μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ μέχρι τις 22 Μαρτίου του 2013, οπότε και θα συζητηθεί η αίτηση αναίρεσης του ελληνικού δημοσίου.