Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2012

Εκθεση Συνηγόρου: Κράτος - δυνάστης για τους πολίτες

Κατάρρευση της εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτών από τη μία πλευρά και κράτους - διοίκησης από την άλλη, διαπιστώνει ο Συνήγορος του Πολίτη στην ετήσια έκθεσή του, η οποία παραδόθηκε σήμερα στον Πρόεδρο της Βουλής, Φίλιππο Πετσάλνικο. Η έλλειψη συντονισμού και η τάση μετάθεσης ευθυνών επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών με «δυσβάσταχτες συνέπειες» συνυπολογιζομένης της οικονομικής παριούσας συγκυρίας, αναφέρεται στην έκθεση.

Εκθεση Συνηγόρου: Κράτος - δυνάστης για τους πολίτες
«Η πρωτοφανής οικονομική κρίση εξαλείφει τις βεβαιότητες που μας συνόδευσαν κατά τη μεταπολιτευτική περίοδο. Οι πολίτες αμφιβάλλουν για το κατά πόσον το κράτος και η πληττόμενη διοίκηση μπορούν να τους στηρίξουν. Η ίδια η διοίκηση έχει υποστεί σοβαρά πλήγματα και τα στελέχη της τελούν σε διαρκή αβεβαιότητα την ώρα που καλούνται να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις της κοινωνίας», σημειώνει η Συνήγορος του Πολίτη, Καλλιόπη Σπανού.
Στο πλήρες κείμενο της έκθεσης - όπου αναλύονται διεξοδικά περιπτώσεις κακοδιοίκησης- αναφέρεται επίσης ότι:
«Άλυτα παραμένουν ορισμένα από τα χρόνια προβλήματα που ταλανίζουν την οικονομική διοίκηση. Οργανωτικές και λειτουργικές αδυναμίες, όπως η έλλειψη συντονισμού και η τάση μετάθεσης ευθυνών, επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών και των επιχειρήσεων. Οι οικονομικές συνέπειές τους μάλιστα στην παρούσα συγκυρία καθίστανται συχνά δυσβάσταχτες».
Για το χαράτσι: Υπέρμετρα επαχθές, προβληματικής «συνταγματικότητας»
Στην έκθεση επαναλαμβάνεται ότι η ανεξάρτητη αρχή διαπίστωσε πολλά προβλήματα, τα οποία οφείλονταν στην έλλειψη σχεδιασμού του ειδικού τέλους ακινήτων και της διαδικασίας υπολογισμού και είσπραξής του.
Και τονίζεται ότι η Αρχή προχώρησε σε συγκεκριμένες προτάσεις υπογραμμίζοντας ότι η διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος συνιστά στέρηση βασικών βιοτικών αγαθών και, σε κάθε περίπτωση, αποτελεί ένα υπέρμετρα επαχθές μέτρο ιδίως για ορισμένες ομάδες πολιτών που χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας.
«Ο Συνήγορος επισήμανε ότι με κριτήριο τη συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της αναλογικότητας θα πρέπει, υπό προϋποθέσεις, να προτάσσεται η προστασία συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων των πολιτών, όπως η προστασία της αξίας του ανθρώπου, της υγείας, της οικογένειας, της μητρότητας, της παιδικής ηλικίας, καθώς και των πολιτών που ανήκουν σε κοινωνικά ευαίσθητες κατηγορίες».
Βάσιμες 6 στις 10 καταγγελίες
Κατά τη διάρκεια του 2011 ο Συνήγορος δέχθηκε 10.706 νέες αναφορές. Μεταξύ αυτών, εκατοντάδες αναφορές προέρχονται από ομάδες πολιτών - είναι δηλαδή «συλλογικές αναφορές».
Η γεωγραφική κατανομή των υποθέσεων δείχνει ότι ο μεγαλύτερος αριθμός αυτών (16 ανά 10.000 κατοίκους) προέρχεται από κατοίκους της Περιφέρειας Αττικής.
Αξιοσημείωτο όμως είναι ότι ιδιαίτερα υψηλός αριθμός (ανά 10.000 κατοίκους) προέρχεται από κατοίκους της νησιωτικής χώρας - 11,5 και 10,3 αναφορές από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Ιόνιων Νησιών αντίστοιχα.
Aπό την εξέταση και τη διερεύνηση του συνόλου των αναφορών προέκυψε ότι ο Συνήγορος είχε αρμοδιότητα για 5806 υποθέσεις από τις οποίες:
  • Το 61,6% ήταν βάσιμες, δηλαδή η καταγγελία του πολίτη ήταν δικαιολογημένη και υφίστατο όντως κακοδιοίκηση. Εν προκειμένω εμφανίζεται μια αύξηση κατά περίπου 8,5 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2010.
  • Το 29,9% ήταν αβάσιμες, δηλαδή η διοίκηση είχε τηρήσει τη νομιμότητα.
  • Για το 8,5% διακόπηκε, για διαφόρους λόγους, η έρευνα.
Ασφαλιστικά ταμεία και φορείς του Υπ. Εργασίας πρωταθλητές της κακοδιοίκησης
Οπως αναφέρεται στην έκθεση:
  • Περίπου το ένα τέταρτο των προβλημάτων κακοδιοίκησης το 2011 εντοπίστηκε στα ασφαλιστικά ταμεία και σε νομικά πρόσωπα τα οποία εποπτεύει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
  • Λίγο περισσότερο από το ένα όγδοο των προβλημάτων αφορούσε την αυτοδιοίκηση, δηλαδή τους δήμους και τις περιφέρειες με τις νέες αρμοδιότητές τους όπως προβλέπονται από το «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  • Οι κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργείου Οικονομικών ακολουθούν με ποσοστά άνω του 10%. Οι φορείς στους οποίους εμφανίστηκαν προβλήματα κακοδιοίκησης περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την αποκεντρωμένη διοίκηση (διευθύνσεις αλλοδαπών και μετανάστευσης) με 8,6%, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη με 5,4% και το Υπουργείο Παιδείας με 3,8%.
  •