Τετάρτη, 9 Οκτωβρίου 2013

Ανοίγουν σαμπάνιες στην ΕΥΔΑΠ: 150 εκ. ευρώ στα Ταμεία της και... έπεται συνέχεια!

 Ανοίγουν σαμπάνιες στην ΕΥΔΑΠ: 150 εκ. ευρώ στα Ταμεία της και... έπεται συνέχεια!
Σαμπάνιες (τρόπος του λέγειν) ανοίγουν στην ΕΥΔΑΠ!
Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η ΕΥΔΑΠ εισέπραξε το ποσό των 149.447.102,49 ευρώ για την εξόφληση οφειλών των ΟΤΑ και των Νομικών τους Προσώπων Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες κατά την 31/7/2013.
Επίσης, εγκρίθηκε για πληρωμή στην ΕΥΔΑΠ ΑΕ ποσό ύψους 58.350.823,44 ευρώ, για την κάλυψη του χρεωστικού ελλείμματος του λογαριασμού εφάπαξ του προσωπικού της εταιρείας έως και την 30/06/2013.
Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, εισπράχθηκε από την ΕΥΔΑΠ ΑΕ ποσό ύψους 15.927.354,04 ευρώ, από ληξιπρόθεσμες οφειλές υδροληψίας της Διεύθυνσης Κατασκευής Έργων Συντήρησης Οδοποιίας μέχρι την 05/8/2013.
 επιστροφή στην αρχική