Δευτέρα, 30 Απριλίου 2012

ΤΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΣΕ....ΝΕΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΤΗΝ ΟΜΕ/ΕΥΔΑΠ

 ΝΕΟΤΕΡΑ:
ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 13΄00 Μ.Μ. Η ΟΜΕ ΘΑ ΣΥΝΑΝΤΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΛΑΟΔΙΚΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ κο ΜΠΑΡΔΗ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΣΣΕ.