Σάββατο, 28 Απριλίου 2012

Ένα μεγάλο ευχαριστώ για το ανθρώπινο δυναμικό της ΕΥΔΑΠ.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ για το ανθρώπινο δυναμικό της ΕΥΔΑΠ.

Που προσφέρει με συνέπεια στην κοινωνία υπηρεσίες ποιότητας.

Από:  ΟΛΓΑ  ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ