Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2011

Προσφυγή στο ΣτΕ από εργαζόμενους της ΕΥΑΘ

Λένε «όχι» στην μεταβίβαση μετοχών της εταιρείας στο Ταμείο Αξιοποιήσεως Ιδιωτικής Περιουσίας.
Tην ακύρωση της απόφασης της...
Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων με την οποία μεταβιβάσθηκαν στο Ταμείο Αξιοποιήσεως Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου 14.520.000 μετοχές της Εταιρείας Ύδρευσης Αποχετεύσεως Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ) ζητά το σωματείο εργαζομένων στην επιχείρηση .

Στην προσφυγή που κατέθεσε στο Συμβούλιο της Επικρατείας το Σωματείο Εργαζομένων στην ΕΥΑΘ χαρακτηρίζει την επίμαχη. Επιπρόσθετα ζητάει το Σωματείο, η αίτησή του να εισαχθεί λόγω μείζονος σπουδαιότητος κατά προτίμηση στην Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου και να συζητηθεί με διαδικασίες εξπρές, όπως ορίζει ο νόμος για την πρότυπη δίκη.

Η επίμαχη απόφαση, όπως αναφέρει στην προσφυγή του το Σωματείο, εκδόθηκε σε εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου προγράμματος δημοσιονομικής στρατηγικής και με βάση αυτή μεταβιβάζεται στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, ποσοστό 40% των μετοχών (κυριότητας του Δημοσίου) της ΕΥΑΘ.

Με την επίμαχη προσβαλλόμενη απόφαση, όπως υποστηρίζουν οι προσφεύγοντες, θα επέλθουν μεταβολές στο καθεστώς που διέπει τις εργασιακές και συνταξιοδοτικές σχέσεις στην ΕΥΑΘ κατά παράβαση των διατάξεων της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.