Πέμπτη, 7 Απριλίου 2016

ΕΥΔΑΠ: Αυξημένο μέρισμα θα προταθεί στη γενική συνέλευση των μετόχων

Παρουσιάστηκαν αναλυτικά τα οικονομικά αποτελέσματα του έτους, ενώ δόθηκε έμφαση στην επίδραση μεμονωμένων γεγονότων που πραγματοποιήθηκαν στις χρήσεις 2014 και 2015 και παρουσιάστηκαν τα αντίστοιχα αναπροσαρμοσμένα (adjusted) EBITDA.
Οι στόχοι, ο στρατηγικός σχεδιασμός, η βελτίωση της εταιρικής λειτουργίας και ο εκσυγχρονισμός της ΕΥΔΑΠ,ο οποίος έχει πραγματοποιηθεί, μέχρι σήμερα, αναπτύχθηκαν το πρωί της Τετάρτης στους εκπροσώπους της χρηματιστηριακής αγοράς από τους επικεφαλής της εταιρείας.
Παράλληλα, μαζί με τα αποτελέσματα χρήσης του 2015, παρουσιάστηκαν και τα μελλοντικά σχέδια της ΕΥΔΑΠ για την περαιτέρω ανάπτυξή της.
Ο πρόεδρος της ΕΥΔΑΠ Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, περιέγραψε τον προσανατολισμό της εταιρείας στην ανάπτυξη, μέσω επενδύσεων, στον περιορισμό των λειτουργικών εξόδων και στη διευθέτηση των απαιτήσεων τόσο από τους ΟΤΑ όσο και από τους οικιακούς καταναλωτές. Επίσης, τόνισε τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα της ΕΥΔΑΠ και τη στήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων με το νέο κοινωνικό τιμολόγιο.
Παράλληλα, παρουσιάστηκαν αναλυτικά τα οικονομικά αποτελέσματα του έτους, ενώ δόθηκε έμφαση στην επίδραση μεμονωμένων γεγονότων που πραγματοποιήθηκαν στις χρήσεις 2014 και 2015 και παρουσιάστηκαν τα αντίστοιχα αναπροσαρμοσμένα (adjusted) EBITDA.
Ιδιαίτερα, τονίστηκε το αυξημένο μέρισμα (0,21 ευρώ ανά μετοχή), που θα προταθεί στη γενική συνέλευση των μετόχων.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο πρόεδρος της ΕΥΔΑΠ, ο διευθύνων σύμβουλος Ιωάννης Μπενίσης, καθώς και ανώτερα στελέχη της εταιρείας.
Ενημερώνεται το επενδυτικό κοινό ότι η παρουσίαση της Εταιρείας θα βρίσκεται αναρτημένη στον δικτυακό τόπο της ΕΥΔΑΠ (www.eydap.gr) στην ενότητα Σχέσεις με Επενδυτές.
Παρακάτω εμφανίζονται τα links για τα σχετικά με την ανακοίνωση αρχεία
Σχετικό αρχείο