Τρίτη, 8 Δεκεμβρίου 2015

Δημόσιο: Έρχονται προσλήψεις-Δείτε τις θέσεις

Μόνιμο και εποχικό προσωπικό θα προσλάβουν διάφοροι φορείς του Δημοσίου . Δήμοι, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΥΠΑ κλπ ζητούν εργαζόμενους.
Συνολικά αναμένεται να γίνουν 1.782 προσλήψεις που αφορούν κυρίως σε θέσεις γυμναστών, βρεφονηπιοκόμων, νηπιαγωγών, χειριστών μηχανημάτων, οδηγών, διοικητικών κλπ
Ακολουθεί πίνακας με τις θέσεις εργασίας: 
 ΜΕ ΜΙΣΘΟ ΑΠΟ 461 ΕΩΣ 528 ΕΥΡΩ Εξάμηνη πρακτική άσκηση για 200 φοιτητές στην ΕΥΔΑΠ
Διακόσιους φοιτητές θα απασχολήσει η ΕΥΔΑΠ, σύμφωνα με απόφαση που πήρε το Διοικητικό Συμβούλιο. Οσοι θα επιλεχθούν θα είναι απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης των ΤΕΙ και της ΑΣΠΑΙΤΕ και θα εργαστούν στις εγκαταστάσεις της ΕΥΔΑΠ προκειμένου να πραγματοποιήσουν την εξάμηνη πρακτική τους άσκηση στο αντικείμενο των σπουδών τους. Οι μηνιαίες επιβαρύνσεις και επιδοτήσεις ανά φοιτητή που θα απασχοληθεί αναλύονται ως εξής: Φοιτητές ηλικίας έως 25 ετών: μηνιαία επιβάρυνση για κάθε φοιτητή ποσού 461,17 € (22,83 € Χ 25 ημέρες Χ 80% = 456,60 € + 4,57 € εργοδοτική εισφορά 1% για ασφάλιση ατυχήματος). Εξαμηνιαίο κόστος για κάθε φοιτητή: 2.767,02 € (461,17 € Χ 6 μήνες). Μηνιαία επιδότηση της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. από τον ΟΑΕΔ για κάθε φοιτητή: 228,30 € (456,60 € Χ 50%). Φοιτητές ηλικίας άνω των 25 ετών: μηνιαία επιβάρυνση για κάθε φοιτητή ποσού 528,83 € (26,18 € Χ 25 ημέρες Χ 80% = 523,60 € + 5,23 € εργοδοτική εισφορά 1% για ασφάλιση ατυχήματος). Εξαμηνιαίο κόστος για κάθε φοιτητή: 3.172,98 € (528,83 € Χ 6 μήνες). Μηνιαία επιδότηση της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. από τον ΟΑΕΔ για κάθε φοιτητή: 261,80 € (523,60 € Χ 50%). Η επιλογή των φοιτητών θα γίνει έπειτα από διενέργεια κλήρωσης ενώπιον συμβολαιογράφου, παρουσία Τριμελούς Επιτροπής που έχει ορισθεί με την ως άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση έχουν όλοι οι φοιτητές που θα υποβάλουν αίτηση. Η κατάρτιση της λίστας των κληρωθέντων από την Επιτροπή θα περιλάβει κατά προτεραιότητα φοιτητές που δεν έχουν απασχοληθεί τα δύο (2) τελευταία έτη στην ΕΥΔΑΠ Α.Ε. Στην περίπτωση που δεν καλυφθεί ο αριθμός από τους αιτούμενους φοιτητές που δεν απασχολήθηκαν τα δύο τελευταία έτη στην ΕΥΔΑΠ Α.Ε., τότε θα συμπληρωθεί από φοιτητές που έλαβαν μέρος στη διαδικασία, ανεξαρτήτως εάν έχουν απασχοληθεί τα δύο (2) τελευταία έτη στην ΕΥΔΑΠ, σύμφωνα με τη σειρά της κλήρωσης.

 e-typos.com