Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2015

Με 4 ψήφους υπέρ και 1 ψήφο κατά, εγκρίθηκε η συμμετοχή της Εταιρείας στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Attica Bank

Με 4 ψήφους υπέρ και 1 ψήφο κατά  , εγκρίθηκε η συμμετοχή της Εταιρείας στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Attica Bank. 
Καταψήφισε ο ΑΓΓΕΛΆΚΗΣ ΜΑΝΏΛΗΣ ΠΡΌΕΔΡΟΣ ΔΑΚΕ ΕΥΔΑΠ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Δ.Σ ΕΥΔΑΠ.
Αναμένεται αναλυτική ανακοίνωση τις επόμενες ημέρες.

 Η ΕΥΔΑΠ ενημερώνει
Τη σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της στις 15 Ιανουαρίου 2016 αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΔΑΠ, προκειμένου να τεθεί προς επικύρωση η απόφαση που ελήφθη για συμμετοχή της Εταιρείας στην ΑΜΚ της Τράπεζας Αττικής.
Όπως αναφέρει η ανακοίνωση:
Η ΕΥΔΑΠ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την συνεδρίασή του στις 18/12/2015, ενέκρινε τη συμμετοχή της Εταιρείας στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Attica Bank, με το ποσό των 20 εκατ. ευρώ.
Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στις 15 Ιανουαρίου 2016, στην οποία θα τεθεί προς επικύρωση η προαναφερθείσα Απόφασή του.

Η Πρόσκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων θα δημοσιευτεί τις επόμενες ημέρες.