Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2015

Το νερό, ο επονομαζόμενος και ως «λευκός χρυσός», είναι ένα από τα βασικά συστατικά της ζωής, το οποίο η ΕΥΔΑΠ διαχειρίζεται και διανέμει με σεβασμό και ευαισθησία.

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ

Πηγή ζωής, οικονομίας και ανάπτυξης


Το νερό, ο επονομαζόμενος και ως «λευκός χρυσός», είναι ένα από τα βασικά συστατικά της ζωής, το οποίο η ΕΥΔΑΠ διαχειρίζεται και διανέμει με σεβασμό και ευαισθησία.

Εχοντας πάντα στο επίκεντρο των πρακτικών της το τρίπτυχο κοι­νωνία, άνθρωπος και φυσικό περιβάλλον,  η ΕΥΔΑΠ αναπτύσσει την επιχειρηματική της δράση ταυτόχρονα με τις αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που εφαρμόζει στο σύνολο των ενεργειών της με στόχο τη συνεχή και πολυεπίπεδη προσφορά στο κοινωνικό σύνολο.
Το 1992 σε συνδιάσκεψη του ΟΗΕ σχετικά με το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη, καθιερώθηκε η 22α Μαρτίου ως η Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό, με στόχο την ευαισθητοποίηση αλλά και την ανάδειξη της σημαντικότητας του μοναδικού αυτού φυσικού πόρου.
Η ΕΥΔΑΠ από την ίδρυσή της λειτουργεί αναγνωρίζοντας πως η διαχείριση του νερού αποτελεί πρώτα και πάνω απ' όλα μια ζωτικής σημασίας παροχή προς την κοινωνία. Το νερό πρέπει να είναι ένα αγαθό προσιτό σε όλους και η ΕΥΔΑΠ φροντίζει μέσα από οργανωμένες δράσεις και πρωτοβουλίες να διασφαλίζει πως όλοι οι πολίτες θα έχουν πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας πόσιμο νερό.

Η συνεισφορά στην πρόοδο και την ευημερία της ελληνικής κοινωνίας με την ταυτόχρονη βιώσιμη επιχειρηματική ανάπτυξη, αποτελεί τη βάση της στρατηγικής της ΕΥΔΑΠ. Στο πλαίσιο αυτό η Εταιρεία επιδεικνύει κοινωνική ευαισθησία μέσα από την υλοποίηση οργανωμένων δράσεων και πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην υποστήριξη του κοινωνικού συνόλου.
Ειδικά τιμολόγια
Πιο συγκεκριμένα η ΕΥΔΑΠ παρέχει ειδικά τιμολόγια χαμηλής χρέωσης σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες με τρία παιδιά, καθώς και σε υπερήλικες άνω των 75 ετών με χαμηλό εισόδημα.
Επιπλέον, έχει θέσει σε εφαρμογή νέο πρόγραμμα διακανονισμού οφειλών καταναλωτών, που περιλαμβάνει προσωρινή αναστολή των μέτρων αναγκαστικής είσπραξης μέχρι ποσού 3.000 ευρώ και απλούστευση της διαδικασίας διακανονισμού με γρήγορη έγκριση των αιτημάτων χωρίς την υποχρέωση υποβολής πλήθους δικαιολογητικών.
Με αρωγό το Ανθρώπινο Δυναμικό της Εταιρείας, η ΕΥΔΑΠ εργάζεται ακατάπαυστα για να παρέχει στους πολίτες υψηλής ποιότητας υπηρεσίες. Ως εκ τούτου, φροντίζει παράλληλα να παρέχει στο προσωπικό της ασφαλείς συνθήκες εργασίας, ίσα δικαιώματα και ευκαιρίες για όλους τους εργαζομένους, καθώς και να υλοποιεί συνεχώς προγράμματα επιμόρφωσής τους.

Επιπλέον, η Εταιρεία, αναγνωρίζοντας τη σημασία των επιπτώσεων που επιφέρει η κλιματική αλλαγή, τη μείωση της διαθεσιμότητας των φυσικών πόρων και τη διαρκή υποβάθμιση του περιβάλλοντος, εντάσσει συνεχώς στην επιχειρηματική της δραστηριότητα διαδικασίες που αποσκοπούν στη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος.
Για τον λόγο αυτό, περιορίζει τις άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις που προκαλούνται από τη λειτουργία της και υιοθετεί τις πιο σύγχρονες μεθόδους για την ορθολογική χρήση του νερού σε όλο τον κύκλο διαχείρισής του. Αποδεικνύει έτσι την περιβαλλοντική της υπευθυνότητα μέσω της εξοικονόμησης φυσικών πόρων και ενέργειας, αλλά και μέσω της συνεχούς ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης εργαζομένων και πελατών.
Το πρόγραμμα
Μέσω του ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού προγράμματος «Ο Σταγονούλης», το οποίο απευθύνεται σε δημοτικά σχολεία ή σε παιδιά σχολικής ηλικίας μέσω των σχολειών τους, έχει προσεγγίσει με υπευθυνότητα χιλιάδες παιδιά τα τελευταία 20 χρόνια, στα οποία μαθαίνει να αντιλαμβάνονται τη σημασία του νερού για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.
Μέσα από πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό τα παιδιά κατανοούν τη διαχρονική αλληλεπίδραση ανθρώπου - περιβάλλοντος και αντιλαμβάνονται ότι το νερό αποτελεί προϋπόθεση της ανθρώπινης ύπαρξης και ζωής στον πλανήτη, αναντικατάστατο φυσικό πόρο, οικονομικό αγαθό μείζονος αξίας και περιβαλλοντικό στοιχείο. Επιπλέον η ΕΥΔΑΠ, συνδυάζοντας και το κομμάτι του πολιτισμού, φροντίζει ώστε να αναδεικνύεται η ιστορία της ύδρευσης μέσω του υψηλής αξίας ιστορικού υλικού που διαθέτει, με την έκδοση λευκωμάτων αλλά και άλλων δράσεων.

Στόχος της ΕΥΔΑΠ είναι να ευαισθητοποιεί όλο και περισσότερους πολίτες πάνω στο κομμάτι της ορθής διαχείρισης του νερού και του σεβασμού του φυσικού περιβάλλοντος διασφαλίζοντας ταυτόχρονα κορυφαίας ποιότητας πόσιμο νερό και σύγχρονες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες.
Η 22α Μαρτίου, Παγκόσμια Ημέρα Νερού, είναι ημέρα ευθύνης και υπενθύμισης πως το νερό που για εμάς θεωρείται αυτονόητο, για εκατομμύρια ανθρώπους στον πλανήτη αποτελεί είδος πολυτελείας. Η βρύση μας «στάζει θησαυρό», τον οποίο όλοι πρέπει να διαχειριζόμαστε με σεβασμό και σύνεση.
 ethnos.gr