Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου 2013

ΔΑΚΕ ΕΥΔΑΠ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ Δ.Σ.Αθήνα, 02 Δεκεμβρίου 2013

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

          Στα πλαίσια της ενημέρωσης των συναδέλφων, σε σχέση με θέματα Διοικητικού Συμβουλίου παραθέτω ορισμένες από τις Αποφάσεις που έλαβε το Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ  το τελευταίο διάστημα και αφορούν όλους μας.
Απόφαση 18235 – Οικονομικά Αποτελέσματα 9μήνου
Το Δ.Σ. ενέκρινε τις Ενδιάμεσες Εταιρικές οικονομικές καταστάσεις του 9μήνου 2013, τις σημειώσεις επ’ αυτών και το σχηματισμό προβλέψεων συμπεριλαμβανομένης της πρόβλεψης για την ειδική εφάπαξ αποζημίωση του προσωπικού της ΕΥΔΑΠ.  Σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτά η Εταιρεία παρουσίασε αύξηση της κερδοφορίας της τάξης του 53,6% αντί του 47,9% αντιστοίχως το 2012.  Συγκεκριμένα τα κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε 74,8 εκ € αντί των 44,9 εκ € το 2012.  Επιπλέον, η ΕΥΔΑΠ προχώρησε στην πλήρη εξόφληση των δανειακών υποχρεώσεών της. 
Απόφαση 18239 – Επικύρωση Πρακτικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου
Η Απόφαση αυτή αφορά την έγκριση τόσο των βαθμολογικών προαγωγών του προσωπικού όσο και τις μετατάξεις συναδέλφων που εκκρεμούσαν τα τελευταία χρόνια και οι οποίες υλοποιήθηκαν σύμφωνα με την αρχική αίτηση των εργαζομένων.
Αποφάσεις 18160, 18093 και 18094 - Κοινωνική τιμολογιακή πολιτική.
Οι Αποφάσεις προβλέπουν: Αναστολή αναγκαστικής είσπραξης για ληξιπρόθεσμες οφειλές έως 3.000 € μέχρι και τις 30.6.2014, απλούστευση διαδικασιών, αύξηση του αριθμού δόσεων και ευνοϊκές ρυθμίσεις για την εξόφληση οφειλών προς την ΕΥΔΑΠ.  Επίσης ειδική ευνοϊκή κοινωνική πολιτική τιμολόγησης για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες όπως οι τρίτεκνες, πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες με τρία παιδιά, οι υπερήλικες και τα κοινωφελή ιδρύματα που συνδράμουν με το έργο τους στην ανακούφιση των πληγέντων από την κρίση κοινωνικών ομάδων.
Αποφάσεις 18203, 18230 – Προμήθεια οχημάτων για την ανανέωση του στόλου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Δ.1764 και Δ.1768).
Εγκρίθηκε η σταδιακή ανανέωση του στόλου οχημάτων της ΕΥΔΑΠ με την προμήθεια, μέσω διαγωνισμών νέων οχημάτων.  Η Απόφαση 18230 αφορά την προμήθεια 30 μικρών φορτηγών και 18 ανοιχτών φορτηγών.  Η Απόφαση 18203 αφορά την προμήθεια 8 μικρών επιβατηγών αυτοκινήτων έως 1300 cc, 2 πετρελαιοκίνητων επιβατηγών και 8 SUV αυτοκινήτων.  Παράλληλα με την Απόφαση 18159, θεσμοθετείται πολιτική χορήγησης παλαιών προς απόσυρση αυτοκινήτων σε κοινωνικούς φορείς.
Απόφαση 18217 – Δώρα Χριστουγέννων για τα παιδιά των εργαζομένων
Το ΔΣ αποφάσισε την διάθεση ποσού 100.000 € για τα δώρα των παιδιών των εργαζομένων με απόδοση λογαριασμού μετά τη διενέργεια μειοδοτικού διαγωνισμού. 
Απόφαση 18178 – Προμήθεια παστεριωμένου γάλατος
Με δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό θα γίνει προμήθεια 380.000 λίτρων γάλατος προκειμένου να διατεθεί στους δικαιούχους.
Απόφαση 18227 - Πλαίσιο ενεργειών για την είσπραξη των απαιτήσεων της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. από τους Ο.Τ.Α.
Προκειμένου να αποφευχθεί στο μέλλον η συσσώρευση οφειλών των Δήμων προς την ΕΥΔΑΠ το ΔΣ ενέκρινε πλαίσιο ενεργειών σχετικά με την είσπραξη των απαιτήσεών της από τους ΟΤΑ.  Στα εννέα σημεία που περιγράφουν την νέα πολιτική είσπραξης από τους Δήμους, περιλαμβάνονται μια σειρά μέτρων.
Απόφαση 18226 - Επέκταση της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. στην περιοχή Μαγούλας του Δήμου Ελευσίνας και μακροχρόνια ανάληψη της διαχείρισης του δημοτικού δικτύου ύδρευσης για 20 έτη.
Η Απόφαση αυτή συμπεριλαμβάνει και τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δήμου Ελευσίνας.
Απόφαση 18225 - Έγκριση του σχεδίου σύμβασης για την επέκταση της δραστηριότητας της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Διονύσου.
Η επέκταση του δικτύου αφορά τις περιοχές Αγ. Στέφανου, Κρυονερίου και Σταμάτας.
Απόφαση 18187 – Μείωση μισθωμάτων των κτηρίων που στεγάζονται το Περιφερειακό Κέντρο Αμαρουσίου και το Περιφερειακό Κέντρο Αγίας Παρασκευής της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.
Με τη συγκεκριμένη Απόφαση το τίμημα του ενοικίου μειώθηκε κατά 30% για κάθε κτήριο και μέχρι τις 31.10.2016 οπότε και θα επαναδιαπραγματευθεί με τις τρέχουσες τιμές.
Απόφαση 18250 – Μίσθωση ακινήτων για τη λειτουργία δύο δορυφορικών Περιφερειακών Κέντρων της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. στην Αθήνα και στη Σαλαμίνα.
Προκειμένου για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών, δύο δορυφορικά Περιφερειακά Κέντρα θα λειτουργήσουν σύντομα ένα στο Σύνταγμα και ένα στην Σαλαμίνα.
Απόφαση 18200 - Σύναψη συμβάσεων συνεργασίας με Μονάδες Τεχνητού Νεφρού
Σύναψη συμβάσεων με τρεις μονάδες τεχνητού νεφρού για κάλυψη των αναγκών των εργαζομένων και των προστατευόμενων μελών τους.

Κατά τη Συνεδρίαση του ΔΣ 1117, της 23/10/2013, πραγματοποιήθηκε ενημέρωση για το ολοκληρωμένο σύστημα επιτήρησης των εγκαταστάσεων της ΕΥΔΑΠ.

Τέλος σε ό,τι αφορά το ζήτημα της επίλυσης των επίδικων δικαστικών αποφάσεων των εργαζομένων με την ΕΥΔΑΠ (10% Εργατοτεχνιτών κλπ), συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις και για οποιαδήποτε εξέλιξη προκύψει, θα ενημερωθείτε με νέα ανακοίνωσή μου.