Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2016

ΕΥΔΑΠ: Συγκρότηση ΔΣ σε σώμα

Η ΕΥΔΑΠ  ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι μετά την εκλογή του νέου Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου από το Μέτοχο της πλειοψηφίας-Ελληνικό Δημόσιο στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 15ης Ιανουαρίου 2016, το  Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνεδρίασε και συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

 
Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ. – Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ιωάννης Μπενίσης, Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος

Κωνσταντίνος Βαφειάδης - Εκτελεστικό Μέλος

Ιωάννης Καρδαράς - Μη Εκτελεστικό Μέλος

Γεώργιος Μακρυνός - Μη Εκτελεστικό Μέλος

Αλέξανδρος Πουλιάσης – Μη Εκτελεστικό Μέλος

Νικόλαος Σαράντης - Μη Εκτελεστικό Μέλος

Μιχαήλ Σταυρουλάκης – Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Γεώργιος Χαλαμπαλάκης - Μη Εκτελεστικό Μέλος

Χρήστος Μηστριώτης - Μη Εκτελεστικό Μέλος

Παναγιώτης Σκουλαρίκης - Μη Εκτελεστικό Μέλος

Εμμανουήλ Αγγελάκης - Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ευάγγελος Μουτάφης - Μη Εκτελεστικό Μέλος.


Παρακάτω εμφανίζονται τα links για τα σχετικά με την ανακοίνωση αρχεία
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ Σχετικό αρχείο

 ΑΔΑ: ΨΩΘΖ46Ψ84Ψ-Ψ9Β - Εκχώρηση αρμοδιοτήτων Διοικητικού Συμβουλίου στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.   
Προβολή αρχείου 

 ΑΔΑ: Ω48Ε46Ψ84Ψ-Τ75 - Αναμόρφωση Οργανογράμματος-Αρμοδιότητες Προέδρου Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.
 Προβολή αρχείου

 ΑΔΑ: 7ΦΙ346Ψ84Ψ-ΥΩΓ - Ορισμός Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 
 Προβολή αρχείου