Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2015

ΟΜ.Ε. – Ε.ΥΔ.Α Π Ενημέρωση 17-6-2015


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Συναδέλφισσες-συνάδελφοι,
      Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας την Δευτέρα 15-6-2015 είχε συνάντηση με την Διοίκηση και συγκεκριμένα με τον Γενικό Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού & Οργανωτικών Λειτουργιών, 

για το θέμα της δίμηνης απασχόλησης των φοιτητών στην Εταιρεία μας.
      Τονίσαμε την σπουδαιότητα και το επείγον του θέματος και  ο κύριος Γενικός δεσμεύτηκε ότι θα καταθέσει σχετική εισήγηση στο επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
      Σας ενημερώνουμε επίσης ότι την Πέμπτη στις 18-6-2015 θα πραγματοποιηθεί συνάντηση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας με την  Επιτροπή Διαπραγμάτευσης που έχει οριστεί από την Διοίκηση για την σύναψη της Νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.
                                         ΓΙΑ  ΤΗΝ ΟΜ.Ε. – Ε.ΥΔ.Α Π

Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
   
Σινιώρης Γιώργος
Κιόσης Χρήστος