Σάββατο, 15 Μαρτίου 2014

ΕΥΔΑΠ: Αλλαγή μέλους στην επιτροπή ελέγχου

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

14/3/2014
Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει ότι με την υπ' αριθμό 18323/12-3-14 Απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, ο κ. Γρηγόριος Ζαφειρόπουλος, Mέλος του Δ.Σ., τοποθετείται  ως Mέλος στην Επιτροπή Ελέγχου στη θέση του παραιτηθέντος από αυτή κ. Χρήστου Μηστριώτη.
Με την ίδια Απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο  ενέκρινε την συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. από τους κ.κ. Λάμπρο Ζωγράφο ως Πρόεδρο, Επαμεινώνδα Σκλαβενίτη ως Μέλος και Γρηγόριο Ζαφειρόπουλο ως Μέλος, εκτελών χρέη Γραμματέα.
Η νέα σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου θα επικυρωθεί στην προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

Σχετικό Αρχείο Εγγράφου