Σάββατο, 23 Φεβρουαρίου 2013

ΕΥΔΑΠ Σύμφωνα με έγγραφο του υπουργείου Ανάπτυξης Eξορθολογισμό των τιμολογίων της ΕΥΔΑΠ προαναγγέλλει η κυβέρνηση


«Η ΕΥΔΑΠ στο πλαίσιο της κοινωνικής υπευθυνότητας έχει συστήσει ομάδα εργασίας με στόχο τον εξορθολογισμό των τιμολογίων της», επισημαίνει με έγγραφό του που διαβιβάστηκε στη Βουλή ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλογιάννης.

Το έγγραφο διαβιβάστηκε μετά από ερώτηση της βουλευτού των Ανεξάρτητων Ελλήνων Έλενας Κουντουρά στην οποία επικαλούνταν δηλώσεις του διευθύνοντος συμβούλου της ΕΥΔΑΠ Στέλιου Σταυρίδου σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάρχει κανένας λόγος να αυξηθεί η τιμή του νερού και ότι όποιος ανοίξει τέτοια συζήτηση θα το κάνει εκ του πονηρού γιατί έχει φτάσει η ώρα για εξορθολογισμό των χρεώσεων και μειώσεις τιμολογίων.

Όπως διευκρινίζει ο αναπληρωτής υπουργός στο έγγραφο που διαβιβάστηκε στη Βουλή στις 18 Φεβρουαρίου, το ΔΣ της ΕΥΔΑΠ, λαμβάνοντας υπόψη της την εισήγηση της ομάδας εργασίας, σε συνεργασία με το υπουργείο Ανάπτυξης και την Ειδική Γραμματεία Υδάτων θα αποφασίσουν για την οριστική αναδιάρθρωση των τιμών.

Έγγραφη απάντηση στην ερώτηση της βουλευτού διαβιβάστηκε στη Βουλή και από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του υπουργείου Περιβάλλοντος με το οποίο διευκρινίζεται ότι «η Ειδική Γραμματεία Υδάτων, μετά τη δημιουργία της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικού Σχεδιασμού Διαχείρισης και Τιμολόγησης Υπηρεσιών Υδάτων, αναλαμβάνει την ευθύνη στο πλαίσιο της κοινοτικής Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, αλλά και της εθνικής νομοθεσίας με την οποία εκείνη έχει ενσωματωθεί στην ελληνική έννομη τάξη, να διαμορφώσει το γενικό πλαίσιο κοστολόγησης και τιμολόγησης των χρήσεων ύδατος. Με βάση το πλαίσιο αυτό, διασφαλίζεται η ορθολογική διάθεση του ύδατος, παρέχονται κίνητρα για την ευθύδικη χρήση του και ενισχύονται οι προσπάθειες για τη συντήρηση αυτού του φυσικού πόρου».

Με το ίδιο έγγραφο αποσαφηνίζεται ότι «σε καμία περίπτωση η εφαρμογή της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας και η εκπλήρωση των υποχρεώσεων που υπέχει η χώρα μας ως κράτος μέλος της ΕΕ δεν υποδηλώνει οποιαδήποτε στόχευση σχετικά με τις υπάρχουσες χρεώσεις των χρήσεων ύδατος».

Πηγή: ΑΜΠΕ