Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2013

ΕΥΔΑΠ: Στις 29 Μαρτίου ανακοινώνει τα αποτελέσματα του 2012

 «Προικίζεται» η ΕΥΔΑΠ εν όψει ιδιωτικοποίησης
Στο τέλος του Μαΐου τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2013
Στις 29 Μαρτίου θα ανακοινώσει η ΕΥΔΑΠ τα οικονομικά της αποτελέσματα για την περασμένη χρονιά, ενώ στις 11 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών.

Παράλληλα, στο τέλος του Μαΐου θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2013,

Στις 28 Ιουνίου θα γίνει η Τακτική Γενική και Ειδική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, ενώ στις 3 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η αποκοπή μερίσματος και στις 11 Ιουλίου θα ξεκινήσει να καταβάλλεται το μέρισμα.

Τα αποτελέσματα εξαμήνου θα ανακοινωθούν στις 30 Αυγούστου και στις 29 Νοεμβρίου τα αποτελέσματα εννεαμήνου.