Κυριακή, 3 Μαΐου 2015

Ημερίδα της Ε.Υ.Α.Ε./Ε.ΥΔ.Α.Π.Ομιλητης Πρόεδρος Επιτροπής Διονύσιος Ρετουνιώτης

Ο Πρόεδρος της ΕΥΑΕ/ΕΥΔΑΠ Α.Ε. Σακης Ρετουνιωτης ομιλητής στην Αίθουσα Διαλέξεων Κεντρικού Κτηρίου Περισσού.
Παγκόσμια Ημέρα Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία με θέμα:
«Συμμετοχή στην οικοδόμηση κουλτούρας πρόληψης»