Κυριακή, 17 Μαΐου 2015

ΔΑΚΕ Ι.Τ. Πρόσκληση στον Ετήσιο Χορό 2015

Για πληροφορίεs  στoν ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ της ΟΜΕ/ΕΥΔΑΠ ΚΑΙ ΔΑΚΕ ΕΥΔΑΠ XΡ. ΚΙΟΣΗ