Τετάρτη, 13 Μαΐου 2015

ΕΥΔΑΠ Α.Ε 13/5/2015 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

13/5/2015
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατά τη σημερινή συνεδρίαση, η οποία αποτελούσε συνέχεια της αρχικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, δεν επετεύχθη απαρτία. Συνεπώς, σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 2 του καταστατικού της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση θα προσκληθεί και θα συνέλθει σε επαναληπτική συνεδρίαση, την Τρίτη 2 Ιουνίου 2015, στην έδρα της Εταιρείας, Ωρωπού 156 Γαλάτσι και ώρα 11.00 π.μ..
Η σχετική πρόσκληση θα δημοσιευτεί τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από την ορισθείσα συνεδρίαση.
Παρακάτω εμφανίζονται τα links για τα σχετικά με την ανακοίνωση αρχεία
Σχετικό αρχείο