Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2013

Έγκλημα προς την ΕΥΔΑΠ το ΦΕΚ της Κοινής Υπουργικής Απόφασης όπου το συνολικό ποσό πληρωμής καθορίστηκε στο ύψος των 149.447.102,49 ευρώ.

ΦΕΚ 2410/26.9.2013το ΦΕΚ  της Κοινής Υπουργικής Απόφασης όπου το συνολικό ποσό πληρωμής προς την ΕΥΔΑΠ καθορίστηκε στο ύψος των 149.447.102,49 ευρώ.