Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2014

EYXEΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΜΟΡΝΟΥ - ΕΥΗΝΟΥ

ΜΠΟΡΟΜΠΟΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΜΟΡΝΟΥ – ΕΥΗΝΟΥ